Ny OCLC/RIN rapport om forskerservice

En ny rapport, Supporting Research: Environments, Administration and Libraries, fra OCLC og RIN publicerer resultaterne af to parallelle undersøgelser af forskerservice i hhv. US og UK biblioteker.

Blandt de vigtigste resultater er følgende:

Bibliotekernes forsøg igennem de senere år på at skabe direkte, positiv ”impact” på forskernes videnskabelige arbejde har relativt begrænset virkning

Mange institutionelt leverede forskerstøttetjenester værdsættes ikke af forskerne, der anser dem for marginale og besværlige

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet