Ny rapport fra DFFU-LIBER projekt om biblioteksteknologi og offentligt-privat samarbejde

Rapporten Public-Private Partnerships and Collaborations in the Context of Library Technology om FFU-bibliotekers samarbejder med teknologi-leverandører er nu tilgængelig. Rapporten er resultatet af et joint venture mellem DFFU og LIBER og stiller skarpt på både muligheder og barrierer for fælles indsatser på tværs af FFU-sektoren og private, ofte kommercielle, aktører.

Rapporten ligger lagret i DFFUs rapport-arkiv på foreningens hjemmeside men kan ses og læses nedenfor:

Læs rapporten.