Nyt formandskab for Forskningsbibliotekernes Chefkollegium

FC har fået nyt formandskab bestående af Rene Steffensen (CBS), Mogens Sandfær (DTUB) og Claus Vesterager (RUB).

Det ny formandskab har nu konstitueret sig og aftalt, at formandsposten går på omgang imellem dem således:

René Steffensen: 1. marts 2012 – 28. februar 1013 Mogens Sandfær: 1. marts 2013 – 28. februar 2014 Claus Vesterager: 1. marts 2014 – 28. februar 2015

DF sender det nye formandskab alle gode ønsker.