OCLC-rapport om faglige repositories

Fra OCLC er der kommet en rapport om faglige repositories: ”Lasting Impact: Sustainability of Disciplinary Repositories”, forfattet af Ricky Erway. Forskningsbibliotekerne har i hj grad haft fokus på instititionelle repositories, d.v.s. digitale publikationsarkiver for en enkelt institution, f.eks. et arkiv, og har mange steder haft held til at placere sig centralt i forvaltning og drift af disse repositories. Til gengæld kan det konstateres, at institutionelle repositories oftest kun dækker en mindre del af de samlede publikationer fra institutionen. Dette skyldes grundlæggende, at forskerne ikke har interesse i at publicere lokalt.   

Til gengæld har forskerne betydelig interesse i de internationale fagspecifikke repositories, f.eks. PubMedCentral for medicin, RePec for økonomi, SSRN (Social Science Research Network) for samfundsvidenskab (og humaniora). Årsagen hertil er, at disse repositories udgør et fælles fagligt internationalt publiceringsforum for videnskabsfolk inden for samme område.

OCLC-rapporten analyser forskellen imellem de to former for repositories, lister de vigtigste internationale fagspecifikke repositories, giver en profil af de 8 mest betydelige af disse, og undersøger deres ”bæredygtighed”. Et af de allervigtigste repositories, ArXiv, administreres af Cornell University Library, et andet, inden for økonomi af biblioteket ved Tilburg Universitet, men ellers er det andre parter end biblioteker, der har ansvar for udvikling og drift af faglige repositories.

Biblioteksfolk bør ikke kun fokusere deres indsats på institutionelle repositories men også på de fagspecifikke.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet