Online Survey on scientific Information in the Digital Age

EU-kommissionen har lige frigivet en rapport om Online Survey on scientific Information in the Digital Age på basis af 1.140 svar fra 42 lande.

Et stort flertal (84%) svarede, at der var problemer med adgang til videnskabelige publikationer i Europa. Som den vigtigste årsag blev anført høje tidsskriftpriser og begrænsede biblioteksbudgetter.  Et endnu større flertal (90 %) mente, at videnskabelige publikationer fra offentligt støttet forskning bør være tilgængelig via Open Access.

For så vidt angår forskningsdata mente et stort flertal (87%), at der er problemer med at få adgang til forskningsdata i Europa. Efter langt de flestes opfattelse er de vigtigste barrierer er manglende bevillinger til at udvikle og drive de nødvendige infrastrukturer, utilstrækkelig anerkendelse til forskerne for at gøre deres forskningsdata tilgængelige, og utilstrækkelige nationale/regionale strategier og politikker vedr. forskningsdata.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet