Open Access’ og bibliotekernes fremtid hænger sammen

Forlaget SAGE har sammen med British Library fået udfærdiget en rapport, om akademiske (og forsknings-) bibliotekers role, i et samfund, der bevæger sig hen mod en stadig større grad af Open Access – fri adgang – til forskningslitteraturen

Rapporten er baseret på en rundbordsdiskussion, der fandt sted i april i år, da en gruppe bibliotekarer og andre brancheeksperter mødtes på British Library, for at drøfte forskningsbibliotekets rolle, i en Open Access-fremtid. Formålet med mødet var at bidrage med et internationalt perspektiv, på de mulige påvirkninger, som Open Access i fremtiden vil bringe for bibliotekerne, at identificere færdigheder, der vil kræves af bibliotekarer i fremtiden, samt at bidrage til en diskussion, om mulig opbakning på området, til bibliotekerne fra deres institutioner, forlag, finansieringskilder og andre parter.

Rapporten konkluderer, mht. bibliotekernes rolle, at 
• Open Access vil reducere betydningen af ​​bibliotekerne, mht. at udvikle institutionelle samlinger, men at der fortsat vil være behov for vigtige bibliotekariske kvalifikationer
• eksterne Discovery-systemer foretrækkes fremfor bibliotekernes egne kataloger
• bibliotekerne er godt placeret ift. at styre institutionelle repositories
• håndtering af metadata vil være meget vigtigt, for en god forvaltning af Open Access-ressourcer
• funktioner såsom metadata forvaltning og bevaring vil sandsynligvis ske på en stor skala, snarere end på det institutionelle plan
• individuel bibliotekers værdi vil ikke blive bedømt på bredden af indsamling, men på kvalitet; digitalisering og tilgængelig-gørelse af unikke samlinger vil også skabe værdi
• bibliotekerne vil i stigende grad blive nødt til at arbejde sammen og dele funktioner og tjenester.

Rapporten kan læses eller downloades fra rapportarkivet: http://www.dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=59