PhD on Track og rapport om biblioteker og ph.d.-studerende

Der er netop åbnet for adgang til læringsværktøjet “PhD on Track”, der er en bibliotekstjeneste rettet mod ph.d.-studerende. Tjenesten er resultatet af AUBs projekt med bl.a. universitetsbiblioteker i Bergen og Oslo. Projektet har ligeledes resulteret i en rapport inkl. anbefalinger ift. om bibliotekernes services til ph.d.-studerende.

Formålet med projektet var, at udvikle værktøj til undervisning af ph.d.-studerende i informationskompetence. Værktøjet, PhD on Track, er skræddersyet til denne målgruppe, ved at tage hensyn til deres informationssøgningsadfærd og informationsbehov, i det omfang det er dokumenteret i den eksisterende litteratur og gennem projektets anden informationsindsamling, bl.a. fokusinterviews.

PhD on Track er en open access online-ressourcer og undervisningsporteføljer til seminarer og ph.d.-programmer. Projektet er drevet som et samarbejde mellem fem nordiske forskningsbiblioteker og er primært finansieret af det norske ABM-development. 

For yderligere information og generelle anbefalinger, læs rapporten her i DFs rapportarkiv.

Selve værktøjet PhD on Track findes på: http://www.phdontrack.net 

Af Bertil F. Dorch (KB/KUBIS).