Publikationer fra Kulturstyrelsen

December 2012 udgav Kulturstyrelsen følgende to nye publikationer, der er relevante for FFU-bibliotekerne.

Ny udgave af Biblioteksstandarder i Danmark: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark:Kan downloades her.

Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. I forhold til den første udgave fra 2011 er der sikret en bredere dækning af området. 

Ny udgave af Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker:Kan downloades her.

Formålet med denne er at give et overblik over regler, bestemmelser og god bibliotekspraksis i forbindelse med bibliotekernes lånesamarbejde i Danmark. De nu udgivne retningslinjer erstatter de tilsvarende fra 2001.

Retningslinjerne har været i offentlig høring med særlig invitation til bibliotekslederforeningerne og herved er der opnået bred tilslutning fra bibliotekerne. Derfor er retningslinjerne et udtryk for bibliotekernes konsensus om rammerne for lånesamarbejdet og er i den forstand tillige et udtryk for bibliotekernes praksis på området.