Rapport om formidling fra KUBIS

Denne rapport handler om hvordan den digitale, brugerrettede formidling i KUBIS udspiller sig. Den er baseret på en gennemgang og analyse af hvordan den digitale kommunikationen ser ud på nuværende tidspunkt og griber fast i den kommunikative udfordring, det er for KUBIS, at være fysisk placeret på mange forskellige matrikler. Desuden munder rapporten ud i en række anbefalinger, herunder vigtigheden af at lægge en formidlingsmæssig indsats, der hvor brugerne er fx på platforme hos eksterne samarbejdspartnere. Der bliver også taget fat i udfordringen vedr. den mangfoldighed af forskellige systemer som brugerne bliver bedt om at navigere i samt hvilken betydning det har for KUBIS som brand, at den visuelle identitet ikke er gennemgående og tydelig. Desuden peges der på det oplagte i fx at bruge e-mailen, til at profilere andre tilbud fra KUBIS, fx e-ressourcer.

Rapporten er skrevet af Ditte Maria Bergstrøm på opfordring fra Universitetsbibliotekar, Michael Cotta-Schønberg. Ditte Maria har en kandidatgrad i Retorik fra Københavns Universitet og har tidligere, blandt andet, været ekstern lektor på IT-Universitetet, hvor hun underviste i Digital Retorik og fungerede som specialevejleder. Nu er hun ansat på Det Kongelige Bibliotek/KUBIS med ansvar for den digitale kommunikation.
Læs rapporten her.