Rapport om internationale Interlibrary Loans

ARL (Association of Research Libraries) har netop som nr 275 i deres række af “Research Library Issues” udgivet en meget læseværdig rapport fra deres ”Task Force on International Interlibrary Loan and Document Delivery Practices”.

Rapporten bygger på indholdet af tre “white papers” om hhv International Interlibrary Loan, US Law and International Interlibrary Loan samt Trends in Licensing.
Baggrunden er, at med den stadig større andel af e-bøger i forskningsbibliotekernes samlinger opleves der betydelige vanskeligheder med at indlåne litteratur som ikke haves i egen samling – hvilket netop var temaet for den nyligt afholdte konference på Hindsgavl Slot i slutningen af maj arrangeret af DFs Forum for Fjernlån, Reference og Accession (FORFRA).

I rapporten understreges vigtigheden af, at det fortsat er muligt at opretholde ikke bare et nationalt men i høj grad også et internationalt lånesamarbejde. Task Forcen har som en del af sit udredningsarbejde undersøgt indholdet af en lang række licenser der regulerer brugen af elektronisk materiale i bibliotekssammenhæng, og konklusionen er, at størstedelen af udgiverne tillader fjernlån, og at ligeledes størstedelen af udgiverne ikke begrænser mulighederne for fjernlån til eget land. Dog er der ikke nogen gængse formuleringer i licenserne på området, hvilket kunne være ønskeligt.

Endelig konkluderes, at ARL fastholder nordamerikanske forskningsbibliotekers ret til fortsat at deltage i det internationale lånesamarbejde, og det anbefales, at bibliotekerne kræver inkludering af fjernlånsrettigheder ikke begrænset til biblioteker i eget land ved forhandling af licenser. Dette foreslås gjort ved altid at inkludere en klausul der fastslår, at intet i en given licensaftale må indskrænke undtagelser der er tilladt i henhold til ophavsretslovgivningen.

Rapporten kan downloades fra rapportarkivet