Rapport om Research supervisors and information literacy

Research Information Network har just udgivet en rapport, der omhandler vejledernes opfattelse af egne og deres studerendes informations-kompetencer. Det betyder ifølge rapporten: “Information literacy is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner”.

Måske er begrebet bredere end som så, men som udgangspunkt er det sådan det fortolkes af de fleste. Rapporten konkluderer bl.a. at vejlederne vurderer deres egne evner som gode, men at de generelt ikke anser feltet som værende særskilt, men mere integreret i det at forske. Men mellem 5 og 15 % af phd-studerende føler ikke at de bliver vejledt godt nok på området. Undersøgelsen bygger på to surveys foretaget på Cardiff University mellem januar og juni 2011. Man kan kun gætte på hvordan det forholder sig på KU.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet