Resultater fra Ithaka S+R survey – University of South Florida

University of South Florida, Tampa, har fremlagt en ny undersøgelsesrapport (baseret på et Ithaka S+R survey) rettet mod udvikling og forbedring af fakultetets kommunikationsservices.

Rapporten har bl.a. hjulpet fakultetets biblioteker med at foretage evidensbaserede valg ift. målretning af samlinger, programmer og services til fakultetsmedlemmer.

Hovedkonklusioner fra rapporten kan læses her: http://www.sr.ithaka.org/blog/developing-and-improving-scholarly-communication-services/