Samlingsopbygning i det 21. Århundredes forskningsbiblioteker

The Association of Research Libraries (ARL) har udsendt et “briefing paper” om 21st-Century Collections: Calibration of Investment and Collaborative Action.

Tidligere søgte forskningsbibliotekerne at opfylde primærbrugernes litteraturbehov gennem opbygningen af store, lokale samlinger af trykt litteratur. I dag er der behov for helt andre strategier til at sikre brugerne bred adgang til faglig og forskningsmæssig information. Fokus bør være på tværinstitutionelt samarbejde og et begrebsskift fra bibliotekssamlinger som produkter til samlinger som komponenter i moderinstitutionens videnressourcer. Men formålet er det samme: at understøtte skabelse og udbredelse af ny viden.

Det ret tankevækkende papir slutter med følgende 30-sekunders outlook:

“Research libraries are well positioned to take a strong role in the development of new business

and selection models. Publishers that emphasize data- and user-driven approaches will attract a

growing proportion of collection dollars. Research libraries able to see their collection activities

through this analytical lens have the brightest prospects to make the full range of collections

available to users; to be effective partners with faculty and students in teaching, research, and

learning; and to be the most successful long-term custodians of the scholarly record.”

Læs eller download papiret fra rapportarkivet