Satsning på dataforvaltning fra de canadiske forskningsbiblioteker

CARL – The Canadian Association of Research Libraries lancerer et 4-dages kursus i research data management for dets medlemmer. Kurset som afholdes i Toronto vil sætte deltagerne i stand til at igangsætte services på deres egne institutioner på området. Initiativet kommer efter, at foreningen bl.a. har gennemført en undersøgelse af udbredelsen af data management policies i Canada. Der er nu fokus på at udbrede kendskabet til området blandt medlemmerne, og det vil bl.a. blive forsøgt ved undersøgelser af udenlandske erfaringer, identifikation og beskrivelse af eksisterende canadiske initiativer, at identificere bibliotekernes rolle i data management-arbejdet, at udvikle best practise-modeller og at udpege centres of excellence på området inden for de forskellige forskningsområder blandt medlemsbibliotekerne.

Af Asger V. Larsen (KUBIS)