Scholarly Practice, Participatory Design and the eXtensible Catalog

ACRL udgiver nu rapporten Scholarly Practice, Participatory Design and the eXtensible Catalog, udarbejdet af by Nancy Fried Foster, Katie Clark, Kornelia Tancheva and Rebekah Kilzer. Rapporten undersøger forskeres anvendelse af videnskabelige ressourcer og hvordan og konsekvenserne heraf for design af brugerflader og bibliotekskataloger.