Statistiske trends i amerikanske forskningsbiblioteker

Den amerikanske biblioteksforening, ALA, har udgivet Trends in Academic Libraries, 1998 – 2008. Det drejer sig om statistiske nøgletal for en 10års periode, fordelt på institutionstyper, der nok er mindre relevante i DK. Men nogle hovedtal har interesse, f.eks. at udlånet faldt med 21% i perioden 1998-2008.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet