Status over amerikanske forskningsbiblioteker 2010

Association of Research Libraries har udgivet en rapport med titlen: ARL Prpofiles : Research Libraries 2010. 
Den indeholder en situationsbeskrivelse for amerikanske forskningsbiblioteker 2010 baseret på en lang række profiler,
som bibliotrekerne selv har udarbejde, og som skal supplere den klassiske biblioteksstatistik.

Rapporten er relevant også i dansk sammenhæng.

Enkeltpunkter, der kan fremhæves, er

• bibliotekernes bestræbelser på at udvide deres opgaveprofil ud over de traditionelle afgrænsninger af biblioteksopgaven
• udviklingen af digitale samlinger
• brugerfokusering
• skift fra samlingsbaseret til servicebaseret biblioteksfunktion
• evaluering som strategisk prioritet
• økonomiske nedskæringer
• udvikling af studiemiljøer og øget tilstrømning af studerende
• nedgang i vejledningsfunktioner (reference)
• digitalisering af dokumentleveringen
• anvendelse af sociale medier
• administration af digitale repositories
• m.m.m.

Interessant nok slutter rapporten med at understrege, at udviklingen i øjeblikket går så hurtigt,
at en situationsbeskrivelse baseret på data fra 2010 formentlig allerede er forældet. Læs eller download rapporten fra rapportarkivet