Tove Bang går på pension – afskedsreception 7. september

Overbibliotekar Tove Bang har valgt at gå på pension og fratræde sin stilling som leder
af BSS Biblioteket, Fuglesangs Allé, Aarhus Universitet med udgangen af august måned. 

Tove har gennem mange år gjort en stor indsats for udviklingen af de danske forskningsbiblioteker og BSS Biblioteket i særdeleshed, hvorfor vi vil glæde os til at se dig til receptionen. Der er afskredsreception fredag d. 7. september, kl 13.30 i Aulaen, Fulgsangs Allé 4, 8210 Aarhus V