Udvikling af vejledningsfunktionen

En ny rapport fra OCLC, Seeking Synchronicity: Revelations and Recommendations for Virtual Reference, fra juni 2011, i  år, viser også en del om almindelig, face-to-face vejledning, f.eks. at den faldende benyttelse af vore vejledningstjenester kan hænge sammen med, at brugerne ikke kender til dem, med andre ord at vi er dårlige til at markedsføre dem. Interessant nok foretrækker brugerne klart direkte, d.v.s. face-to-face vejledning, hvis de har et valg.

 Ellers er konklusionerne fra rapporten følgende:

  • – How convenience is the “hook” that draws users into VR services
  • – The exaggerated death of ready reference
  • – The importance of query clarification in VR
  • – Ways to boost accuracy and build better interpersonal relationships in VR
  • – What can be learned from VR transcripts
  • – Generational differences in how people perceive reference interactions and determine success
  • – The need for more and better marketing of a suite of services – a “multi-asking” approach