UK Scholarly Reading and the Value of Library Resources

Den 1. februar udgav JISC en ny rapport om UK Scholarly Reading and the Value of Library Resources. Den er udarbejdet af Carol Tenopir og Rachel Volentine med bistand fra Donald W. King. Den beretter om en undersøgelse af den akademiske læseadfærd hos forskere ved 6 universiteter i UK.

Blandt resultaterne er flg:

Forskernes vigtigste faglige informationskilde er videnskabelige tidsskrifter.

Noget under halvdelen af artiklerne er fra de seneste 18 måneder, og noget over halvdelen er ældre. 17% af artiklerne er faktisk ældre end 10 år.

Den vigtigste leverandør af tidsskriftartikler er biblioteket, og 94% af artiklerne er fra e-tidsskrifter.

Til gengæld er biblioteket ikke den vigtigste leverandør af de bøger, som forskerne læser: dem køber de mestendels selv eller får dem forærende af forlaget.

Læs eller download rappoten fra rapportarkivet