US folkebiblioteker og e-bøger

Tænketanken PewInternet har udgivet rapporten Libraries, patrons, and e-book (PewInternet, June 22, 2012). (Den handler overvejende om e-bøger i amerikanske folkebiblioteker, men den har generel interesse for alle, der gerne vil forstå, i hvor høj grad e-bogsudviklingen drives af udviklingen på det amerikanske marked i almindelighed, og af den amerikanske befolknings benyttelse af e-bøger via folkebiblioteker i særdeleshed.
 
Ifølge rapporten har 12% af de amerikanere over 16 år, der læser e-bøger, lånt en e-bog fra biblioteket inden for det sidste år. Med andre ord: langt de fleste e-bogslæsere skaffer dem p.t. på anden måde, f.eks. ved køb fra Amazon. Men de amerikanske folkebibliotekers e-bogsprogrammer er endnu i høj grad i en opstartfase, og mange amerikanere ved slet ikke, at de kan låne e-bøger via biblioteket.
 
Undersøgelsen omfattede også spørgsmål til en population af bibliotekarer og biblioteksbrugere om e-bogens konsekvens for biblioteker. Rapporten sammenfatter svarene således:
Patrons and librarians were fairly uncertain about the exact way that libraries would function in the future. Overall, most librarians from our online panel thought that the evolution of e-book reading devices and digital content has been a good thing for libraries, and all but a few thought that the evolution of e-book reading devices and digital content has been a good thing for reading in general.
Still, there was a strong sense in answers from librarians and users that significant change was inevitable, even as readers’ romance with printed books persists. Some patrons talked about libraries with fewer printed books and more public meeting and learning spaces. Some librarians struggled to see past a murky transition. There was a combination of apprehension and excitement in their answers without a clear consensus about the structure and shape of the institution.”

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet