Valg til NEFUS

Der er åbent for opstilling til bestyrelsen i DF’s forum, NEFUS

NEtværk for ForskerUnderstøttende Services (NEFUS) er et forum under Danmarks Forskningsbiblioteksforening, der stiler mod at facilitere et forum for videndeling, med rum for idégenerering og sparring omkring begrebet forskerservice og videreudvikling af eksisterende, samt nye services i FFU-bibliotekerne.

Siden 2011 har NEFUS stået for følgende aktiviteter for DF:

NEFUS-temadag 1 november 2011

Nye publiceringsformer, online publicering og sociale medier: Er det noget for forskere? Og hvorfor skal biblioteket bekymre sig om det?

Forskerservices i danske FFU-biblioteker: Best practice // next practice

Vi eftersøger flere engagerede kolleger til at hjælpe at fortsætte det spændende arbejde. Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller blot at høre mere om NEFUS, kan du kontakte:

Mia Bech
Aalborg Universitetsbibliotek
mbb@aub.aau.dk

Der er åben for opstilling til bestyrelsen indtil onsdag d. 30. oktober 2013. Vi forventer at holde konstituerende bestyrelsesmøde i uge 45.

Med venlig hilsen,

NEFUS’ bestyrelse

Iben Brøndum, AU Library, BSS – på valg, genopstiller ikke

Mia Bech, Aalborg Universitetsbibliotek – på valg, genopstiller

Katrine Düring Davidsen, KUBIS, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Anne Hagelskjær From, Biblioteket, Arkitektskolen i Århus

Liv Bjerge Laursen, CBS Bibliotek – på valg, genopstiller

Nini Jensby, UC Lillebælt (barsel)

Ditte Schjødt Svensson, AU Library – på valg, genopstiller ikke