ARRANGEMENTER / KURSER

Vinterinternat 2017

Klarskovgaard
2017
mar
Thursday
02

Seneste Nyheder

Survey: Informationskompetence

Ny amerikansk rapport kortlægger amerikanske forskningsbibliotekers metoder i informations-literacy.

Læs mere...

Nye efteruddannelsesfag på SDU

Institut for Design og Kommunikation ved SDU tilbyder to nye efteruddannelsesfag af stor relevans for FFU-sektoren: et i bibliometri og et i Data Science og Big Data.

Læs mere...

EU-dom sidestiller e-bøger med papirbøge…

Den 10. november 2016 har Court of Justice of the European Union (CJEU) gjort en opsigtsvækkende afgørelse om udlånsrettighederne for e-bøger.  ...

Læs mere...

Ny rapport fra The Future of Libraries

Ny rapport fra The Future of Libraries (MIT-libraries) skitserer en omfattende vision for fremtidens MIT-biblioteker.

Læs mere...

Temadag: "Den svære disciplin"

DFFU forum inviterer til temadag om udfordringer for og forventninger til mellemledere ved DFFU bibliotekerne d. 10. november 2016 på DTU.

Læs mere...

Nyt nummer af REVY på gaden nu

REVY nr. 4 2016 er netop udsendt til alle medlemsbibliotekerne, men kan allerede nu tilgås online.

Læs mere...

Danmark får et samlet nationalbibliotek

Historisk dag i Biblioteksdanmark: Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fusioneres fra 1. januar 2017.

Læs mere...

Resultater fra Ithaka S+R survey - Unive…

University of South Florida, Tampa, har fremlagt en ny undersøgelsesrapport (baseret på et Ithaka S+R survey) rettet mod udvikling og forbedring af fakultetets kommunikationsservices. ...

Læs mere...

Ny rapport fra Harvard Library (OSC)

Omfattende rapport fra Harvard Library Office for Scholarly Communication (OSC) kortlægger diverse tilgange og strategier til at lave betalingstidsskrifter om til Open Access ...

Læs mere...
top_03.jpg

Redaktionelle Retningslinier

 

Redaktionelle retningslinjer, REVY 2014 – 2015

REVY udgives af DFFU og udkommer 4 gange årligt. Bladet optager faglige og bibliotekspolitiske artikler og indlæg af interesse for fag- forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

Artiklerne

REVY’s læsere har, over en bred kam, en ansættelse ved eller interesse for fag- forsknings- og uddannelsesbibliotekerne tilfælles, men afspejler derudover en bred vifte af faglige interesser og uddannelsesretninger. Redaktionen vil i sin udvælgelse og vurdering af artiklerne lægge vægt på deres relevans for målgruppen samt at de er velskrevne, gennemarbejdede og læseværdige.

REVY optager indlæg på dansk, norsk, svensk og engelsk. Artiklernes længde aftales med redaktionen. Referater fra konferencer, rejser mv. skal indeholde refleksioner over arrangementets faglige indhold. Personalia (stillingsskift, nekrologer mv.) optages efter redaktionens skøn. Indlæg af denne kategori kræver, at personen er kendt i vide kredse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlægget.

Oplysninger om foreningens egne arrangementer bringes i bladet, men kan forkortes efter redaktionens skøn. Andre foreningers/udbyderes arrangementer bringes i bladet, men kan forkortes efter redaktionens skøn.

Redaktionen har som målsætning at indgå i et tæt samarbejde med forfatterne om at få tilpasset de trykte artikler, således at tidsskriftets målsætning opfyldes bedst muligt

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artiklen og rubrik, men forfatteren før altid det endelige resultat til godkendelse inden tryk. 

 

Hvem kan bidrage?

Alle, uanset ansættelses- eller uddannelsesmæssige baggrund, kan bidrage med artikler, hvis redaktionen finder emnet relevant og artiklen af tilpas formidlingsmæssig kvalitet.

 

Publicering
REVY udgives fysisk såvel som online. Fysisk i et oplag på 2.100. Bladet bringes til alle medarbejdere på medlemsbibliotekerne. REVY udgives med open source publiceringsprogrammet "Open Journal System" på www.dfrevy.dk og med CBS Library som host. Herudover som webmagasin på www.issuu.com/revy

 

Manuskriptvejledning

Artikellængde: Aftales med redaktionen. En normal REVY-side uden billede svarer til 4000 tegn (inkl. mellemrum).

Format: Artiklen sendes pr. e-mail som et vedhæftet word-dokument, skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12, dobbelt linjeafstand.

Forfatteroplysninger: Navn, e-mail, evt. stilling og arbejdsplads på artiklens forfatter(e) skrives øverst i artiklen.

Billedmateriale: Alle artikler skal som udgangspunkt følges af mindst ét billede og/eller en illustration. Billedernes opløsning skal være minimum 200 dpi. Andet, der kan supplere artiklens indhold, er også yderst velkomment. Især hvis indholdet ikke er ophavsretligt beskyttet.

 

Christian Lauersen, ansvarshavende redaktør - 22. januar 2014