Monthly Archives: september 2011

JSTOR har meddelt, at alle dets tidsskrifter publiceret i USA før 1923 samt alle tidsskrifter fra resten af verden publiceret før 1870 vil være gratis tilgængelige for alle brugere. Det drejer sig om næsten ½ mio artikler fra mere end 200 tidsskrifter og udgør 6% af JSTORs indhold p.t. Det er værd at bemærke, at […]

OCLC og Ex Libris har annonceret en netop indgået aftale som gør det muligt for Ex Libris at indkorporere OCLCs WorldCat Search API i mange af deres search & discovery produkter så som Primo og Metalib. I praksis betyder dette, at alle OCLC medlemsbiblioteker som er kunder hos Ex Libris , vil kunne give deres […]

Dette er titlen på DF-formandens politiske beretning til DFs årsmøde 2011. E-bogens gennembrud har fået den gutenbergske informationskæde til at springe af, og alle parter i kredsløbet er nu ved at repositionere sig: forfattere, forlag, leverandører, biblioteker, brugere. Det gøres der rede for i beretningen, der også ser på Open Access, nye trends i forskningsbibliotekerne, […]

Amerikanerne kalder det ikke for ”studiemiljø” men for ”information commons” eller ”knowledge commons”. Begrebet dækker, at studiemiljøet skal integrerer alle de faciliteter, som et uddannelsesbibliotek stiller til rådighed for brugerne, især de studerende. I det seneste nr. af College and Research Libraries News har Valerie Lynn givet en rigtig god rapport om nogle undersøgelser af […]

Frække Taiga slår til igen! Taiga er er forening af universitetsbiblioteksouschefer m.v. De arbejder for radikal fornyelse af forskningsbibliotekssektoren og udgiver med jævne et sæt provokerende statements. For 2011 er de flg. og de gælder alle hvad der forventes at ske inden for de næste fem år! 1. Universiteterne vil udvikle fladere strukturer. Universitetsbibliotekerne vil have […]