FORA | NEFUS

Netværk for Forskningsunderstøttende Services er for alle der arbejder med forskerservice, formidling af forskning, forskningsregistrering, bibliometri og open-access.

Formålet er at udvikle og videndele omkring forskningsunderstøttende services ved universitets- og forskningsbibliotekerne. Der sigtes mod at udvide forståelsen af ”forskningsunderstøttende service”, ved bl.a. at søge inspiration på universiteterne, i den omkringliggende verden, i udlandet hos andre faggrupper m.m.

Vi har en vision om at skabe en ny diskurs for understøttelse af forskning, i takt med at vi skaber nye måder at servicere forskerne på. Diskursen skal ændres i såvel biblioteksregi som i samarbejdsrelationerne med moderorganisationerne og omverdenen.

Der stiles mod at facilitere et forum for videndeling, med rum for idégenerering og sparring omkring begrebet forskerservice og videreudvikling af eksisterende samt nye services.

Alle medlemmer af DFFU med interesse for forskerservice kan deltage.

Kontakt DFFUs sekretariat for indmeldelse [email protected]

Arrangementer

Kommende:

Tidligere:

2-dages konference: 27.-28. oktober 2021: Datasprint 2021 i Brejning (Vejle)

1-dages konference: 22. august 2019: Temadag om den svære søgning

2-dages konference: 15.-16. november 2018: Tema: “Up-to-date værktøjskasse til forskersupport”

2 x Open Space workshop om forskersupport i Øst og Vest: Hovedtema: Systemer og Support

13. marts 2018 kl. 12.00-15.30 i Århus

14. marts 2018 kl. 12.00-15.30 i København

2 x Open Space workshop om forskersupport i Øst og Vest:

Hovedtema: Formidling og undervisning

26. september 2017 kl. 12.00-15.30 i Århus

27. september 2017 kl. 12.00-15.30 i København

Bestyrelse

Liv Bjerge Laursen (formand)

På valg november 2024

CBS Bibliotek | | [email protected]

Trine Azbi (økonomiansvarlig)

På valg november 2024

Københavns Professionshøjskole | | [email protected]

Kirsten Krogh Kruuse

På valg november 2024

AU Library - Aarhus BSS / Aarhus Universitet | | [email protected]

Jeannette Ekstrøm

På valg november 2025

DTU Bibliotek | | [email protected]

Jonas Bjerregaard

På valg november 2024

Forsvarsakademiets Bibliotek | | [email protected]

Sofie Husby Thomsen

På valg november 2025

Aalborg Universitetsbibliotek, Kbh. | | [email protected]

Andreas Helles Pedersen

På valg november 2025

Det Kgl. Bibliotek | | [email protected]

Anja Egidius Sørensen

På valg november 2024

VIA Biblioteker (Campus Silkeborg) | | [email protected]

Nyhedsfeed for fora

Links

D-Lib Magazine

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Research Information Network

Scientometrics

UBVA – Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde

Forretningsorden

Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer + evt. op til 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstitutionerer sig selv på første møde efter valg.

Suppleanter
Er meget velkommen til at deltage i bestyrelsesmøder, de har dog ikke beslutningskompetence i tilfælde af afstemninger.

Bestyrelsesmøder
Der afholdes almindelige bestyrelsesmøder en gang i kvartalet og supplerende møder efter behov, f.eks. op til arrangementer.
Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.
Mødeledelsen forestås af mødets vært. Værtsskabet indbefatter dagsorden og mødeindkaldelse.

Sekretær / Referent
Referenten er værten ved næste møde

Årsberetning
Årsberetningen skal udarbejdes op til DFFU’s årsmøde, der afholdes i september. Den skal lægges op på hjemmesiden samt i Revy.
Årsberetningen udarbejdes af formanden.

Halvårsrapporter
I maj og november indsendes en kort rapport om NEFUS arbejde til DFFU’s hovedbestyrelse.

Valg
Der afholdes valg hvert år i september.

Aktiviteter
Der afholdes som minimum 1 indtægtsgivende endagsarrangement om året. Det tilstræbes at der hvert andet år afholdes mere end det.

Medlemmer
Alle medlemmer af DFFU med interesse for området kan blive medlem af NEFUS. Medlemsliste føres af DFFU.