Dagsordener og evt. referater fra fora-bestyrelser er nu tilgengælige

20. maj 2021

læs mere

DFFU-bestyrelsen inviterer nu også til virtuel kaffemøde under overskriften: ”Spot på vores arbejdsliv”, 27.5.2021

4. maj 2021

læs mere

LIBER wants #ZeroEmbargo on Publicly-Funded Scientific Publications.

17. marts 2021

læs mere

Danske Fag-, Forsknings og Uddannelsesbiblioteker

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker er en fælles forening for fag- og forskningsbiblioteker i Danmark og disses medarbejdere.

Foreningen arbejder på at fremme initiativer til gavn for DFFU-bibliotekerne og det samlede biblioteksvæsen i Danmark, styrke samarbejdet i sektoren og fungerer som forum for udveksling af ideer og erfaringer.

Forskbib-listen

Forskbib-listen er en kommunikationsservice Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker tilbyder sine medlemmer, så de nemt kan komme i dialog med hinanden.

Hvis du vil starte en faglig diskussion, gøre opmærksom på faglige arrangementer eller rejse et spørgsmål, så skriv til forskbib-l@unilist.dk ,og du vil automatisk nå alle de medlemmer, der er tilmeldt listen.