Ny rapport fra DFFU-LIBER projekt om biblioteksteknologi og offentligt-privat samarbejde

18. juni 2024

læs mere

Kaffe- og videndelingsmøde om de nye Association for Computing Machinery (ACM), Portland Press og Taylor & Francis aftaler, torsdag d. 20.06.24, kl. 13-14

4. juni 2024

læs mere

Kaffemøde om Open Educational Ressources (OER), 18. september 2024, kl. 14-15 på Zoom

23. maj 2024

læs mere

Danske Fag-, Forsknings og Uddannelsesbiblioteker

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker er en fælles forening for fag- og forskningsbiblioteker i Danmark og disses medarbejdere.

Foreningen arbejder på at fremme initiativer til gavn for DFFU-bibliotekerne og det samlede biblioteksvæsen i Danmark, styrke samarbejdet i sektoren og fungerer som forum for udveksling af ideer og erfaringer.

Forskbib-listen

Forskbib-listen er en kommunikationsservice Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker tilbyder sine medlemmer, så de nemt kan komme i dialog med hinanden.

Hvis du vil starte en faglig diskussion, gøre opmærksom på faglige arrangementer eller rejse et spørgsmål, så skriv til [email protected], og du vil automatisk nå alle de medlemmer, der er tilmeldt listen.