Valg til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers bestyrelse 2023

15. september 2023

læs mere

FLIPD inviterer til temadag om trivsel og læring 

8. september 2023

læs mere

Generativ AI og DFFU Bibliotekerne, bør vi ikke mødes og tage en snak?

10. august 2023

læs mere

Danske Fag-, Forsknings og Uddannelsesbiblioteker

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker er en fælles forening for fag- og forskningsbiblioteker i Danmark og disses medarbejdere.

Foreningen arbejder på at fremme initiativer til gavn for DFFU-bibliotekerne og det samlede biblioteksvæsen i Danmark, styrke samarbejdet i sektoren og fungerer som forum for udveksling af ideer og erfaringer.

Forskbib-listen

Forskbib-listen er en kommunikationsservice Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker tilbyder sine medlemmer, så de nemt kan komme i dialog med hinanden.

Hvis du vil starte en faglig diskussion, gøre opmærksom på faglige arrangementer eller rejse et spørgsmål, så skriv til forskbib-l@mailmanlists.org, og du vil automatisk nå alle de medlemmer, der er tilmeldt listen.