Bestyrelse

Formand: Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, e-mail: kabe@kb.dk

Næstformand: Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek, e-mail: jkb.lib@cbs.dk

Kasserer: Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek, e-mail: limik@dtu.dk

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket, e-mail: kabu@ucl.dk

Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, e-mail: hmk@kb.dk

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, e-mail: hb@aub.aau.dk

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek, e-mail: hsen@kp.dk

Rubina K. Afzal, Professionshøjskolen Absalon, e-mail: ruaf@pha.dk

Suppleant: Bonnie Frisendahl, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek, e-mail: bofr@kb.dk

Se et billede af bestyrelsen her.

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers bestyrelse er valgt af de 2 valggrupper:

Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker (SDF) og Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF).