Bestyrelse

Formand: Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, e-mail: kabe@kb.dk

Næstformand: Gitte Bruun Jensen, DTU Bibliotek, e-mail: gibj@dtu.dk

Kasserer: Hans Kristian Mikkelsen, Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek, e-mail: hkm@kb.dk

Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek, Odense, e-mail: eligr@bib.sdu.dk

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket, e-mail: kabu@ucl.dk

Lise Møller Eriksson, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, e-mail: leri@kadk.dk

Lene Wendelboe, Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek, e-mail: lew@kb.dk

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek, e-mail: hsen@kp.dk

Suppleanter:

Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, e-mail: hmk@kb.dk

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers bestyrelse er valgt af de 2 valggrupper:

Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker (SDF) og Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF).

Hans Kristian Mikkelsen, Hanne Munch Kristiansen, Lise Møller Eriksson, Henrik Wium Senfer, Eli Greve, Lene Wendelboe, Gitte Bruun Jensen, Bertil F. Dorch, Karin Englev (Karen Buus var ikke til stede ved fotograferingen).