Bestyrelse

Formand: Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek, e-mail: bfd@bib.sdu.dk

Næstformand: Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, e-mail: kabe@kb.dk

Kasserer: Hans Kristian Mikkelsen, Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek, e-mail: hkm@kb.dk

Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek, Odense, e-mail: eligr@bib.sdu.dk

Gitte Bruun Jensen, DTU Bibliotek, e-mail: gibj@dtu.dk

Lise Møller Eriksson, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, e-mail: leri@kadk.dk

Lene Wendelboe, Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek, lew@kb.dk

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek, e-mail: hsen@kp.dk

Suppleanter:

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket, e-mail: kabu@ucl.dk

Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, e-mail: hmk@kb.dk

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers bestyrelse er valgt af de 2 valggrupper:

Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker (SDF) og Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF).

Hans Kristian Mikkelsen, Hanne Munch Kristiansen, Lise Møller Eriksson, Henrik Wium Senfer, Eli Greve, Lene Wendelboe, Gitte Bruun Jensen, Bertil F. Dorch, Karin Englev (Karen Buus var ikke til stede ved fotograferingen).