FORA | Forum for formidling af ophavsret

Forum for formidling af ophavsret

Ophavsret spiller en væsentlig rolle på alle biblioteker, og det er derfor ganske naturligt, at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker også styrker arbejdet med at udbrede viden og information på området. Denne opgave løftes af Forum for formidling af ophavsret, og er blevet det siden forummets oprettelse i 2013.

Forummet arrangerer årligt en temadag med udgangspunkt i formidling af ophavsretten. Her tages forskellige ophavsretsproblemstillinger op til diskussion, og det er hensigten, at deltagerne kommer hjem med nyttig viden, de kan anvende praktisk i deres formidlingsopgaver.

Forummet har afholdt følgende temadage:

Forretningsorden

Målsætningen for Forum for formidling af ophavsret er at styrke og udbrede kendskabet til ophavsret og ophavsretformidling inden for forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteksområderne. Forummet har med andre ord fokus på formidlingsopgaven og på at styrke videnniveauet for de, der til dagligt arbejder med formidling og vejledning inden for fag- og forskningsbiblioteksområdet.

Forummets bestyrelse har desuden til opgave, at informere og rådgive hovedbestyrelsen i forhold til udviklingen på ophavsretsområdet.

Der skal afholdes minimum en årlig generalforsamling og en årlig temadag, og der afholdes mindre arrangementer efter behov.

Forum for formidling af ophavsret skal være økonomisk selvbærende.

Bestyrelsen holder møder kvartalsvis eller oftere efter behov. Møderne indkaldes af formanden.

Sekretæropgaven og mødested går på skift i bestyrelsen, idet møderne holdes på skift, øst og vest for Storebælt.

Bestyrelse

Kasper Bøgh Pedersen (formand)

På valg i ulige år

DTU Bibliotek | | kasb@dtu.dk

Janne Lytoft Simonsen

På valg i ulige år

Det Kgl. Bibliotek, AU Library | | jsi@kb.dk

Claus Rosenkrantz Hansen

På valg i lige år

CBS Bibliotek | | crh.lib@cbs.dk

Lars Jørgensen

På valg i lige år

Roskilde Universitetsbibliotek | | ljor@kb.dk

Line Kronqvist Jensen

På valg i lige år

Syddansk Universitetsbibliotek | | likj@bib.sdu.dk

Rasmus Rindom Riise (Hjemmesideansvarlig)

På valg i lige år

Københavns Universitetsbibliotek | | rarr@kb.dk

Sabine Dreier

På valg i ulige år

Aalborg Universitetsbibliotek | | sd@aub.aau.dk

Henriette Sig Cotterill

På valg i ulige år

CphBusiness Biblioteket | | hsc@cphbusiness.dk

Anders Damsgaard Mikkelsen

På valg i lige år

Professionshøjskolen UCN, Biblioteket | | adm@ucn.dk

Arrangementer og kurser

Nyhedsfeed for fora