Arrangementer | Temadag om plagiatkontrol – Muligheder og udfordringer i arbejdet med at kontrollere plagiering

Temadag om plagiatkontrol – Muligheder og udfordringer i arbejdet med at kontrollere plagiering

12. september 2018

CBS, Kilen, Frederiksberg

Det er efterhånden blevet en almindelig servicepraksis for forsknings- og uddannelsesbibliotekerne at “screene” opgaver for plagiering – både BA/KA-opgaver, men også ph.d.- og doktorafhandlinger.

Denne temadag, der afholdes af Forum for Formidling af Ophavsret, vil kaste lys på muligheder, udfordringer og problemstillinger forbundet med plagiatkontrol på de videregående uddannelser samt fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes rolle deri.

Tilmeldingsfrist: D. 7. september 2018

 

Deltagergebyr:

MedlemmerKr. 800 kr.
Ikke medlemmerKr. 1050 kr.

 

Mødested:

CBS, Kilen, Kilevej 14 A/B, 2000 Frederiksberg – Nærmeste station: Fasanvej St. (metro)


Program:

09:30-09:50: Registrering og kaffe

09:50-10:00: Velkommen på vegne af Forum for Formidling af Ophavsret
– Lars Jørgensen, Roskilde Universitetsbibliotek

10:00-10:40: Plagieringskontrol og Urkund
– Janne Lytoft Simonsen, Det Kgl. Bibliotek-Aarhus

10:40-11:20: Plagieringskontrol og iThenticate
– Lasse Østengaard, SDU

11:20-11:30: Pause

11:30-12:10: De administrative aspekter forbundet med plagiatkontrol
– Christian Westrup Jensen, DTU

12:10-13:00: Frokost

13:00-13:45: Uintenderede effekter af plagiatprogrammer: Mellem angsten for plagiatanklager og kravet om selvstændighed
– Gina Bay, Det Kgl. Bibliotek-Aarhus
– Tine Wirenfeldt Jensen, METoDo

13:45-14:00: Kaffepause

14:00-14:45: Studerendes forståelse af plagiering og dens alvor
– Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek
– Lotte Risbæk Thomsen, CBS Bibliotek

14:45-15:15: Paneldiskussion

15:15: Tak for i dag

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet