Om DFFU

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (tidl. Danmarks Forskningsbiblioteksforening) blev stiftet i 1978 som en fælles forening for fag- og forskningsbiblioteker i Danmark og disses medarbejdere. Foreningen består af to selvstændige valggrupper:

Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker (SDF)
Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF)

Målsætning

Foreningens formål er:

  • at fremme initiativer til gavn for forskningsbibliotekerne og det samlede biblioteksvæsen i Danmark
  • at styrke samarbejdet om informationsformidling og dokumentation
  • at udveksle ideer og erfaringer inden for det samlede kulturområde
  • at samarbejde med andre beslægtede organisationer i ind- og udland

Kontakt

DFFU
c/o Syddansk Universitetsbibliotek,

Studiestræde 6
1455 København K.

Mobil:   +45 4220 2177
E-mail: [email protected]