Nyheder

Nyhedsfeed

Kaffe- og videndelingsmøde om de nye Association for Computing Machinery (ACM), Portland Press og Taylor & Francis aftaler, torsdag d. 20.06.24, kl. 13-14

Det Kgl. Bibliotek har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner i slutningen af 2023/starten af 2024 indgået tre nye aftaler, som ud over læse-adgang indeholder Open Access publicerings rettigheder. Det drejer sig om forlagene Association for Computing Machinery (ACM), Portland Press og Taylor & Francis. Forum for E-ressourcer er værter for et […]

Læs mere

Kaffemøde om Open Educational Ressources (OER), 18. september 2024, kl. 14-15 på Zoom

Arbejder du med ophavsret, licenser, undervisning, Open Access, forskerservice eller er du bare nysgerrig på hvad Open Educational Ressources (OER) er for noget og hvordan det relaterer sig til dit arbejde, så kom og hør hvad vi har på hjerte og få en snak om emnet. Vi ser på OER i bred forstand og på […]

Læs mere

Online kaffemøde om forskningsevaluering, nye kvalitative indikatorer og impactmåling mandag den 27. maj kl. 13-14

NEFUS inviterer til online kaffemøde om forskningsevaluering, nye kvalitative indikatorer og impactmåling mandag den 27. maj kl. 13-14 Ved kaffemødet præsenteres to konkrete bud fra hhv. Aalborg Universitetsbibliotek og Danske Professionshøjskoler på nye metrikker der supplerer de traditionelle målemetoder som publikationstælling, peer-review, citationer etc. Programmet for kaffemødet ser sådan ud: 1. Velkommen og kort introduktion 2. […]

Læs mere

Årsmøde 2024: Nye teknologier – Call for papers

Kære kollega Nu er det endeligt blevet forår og snart er det sommer, men inden vi får set os om, bliver det atter mørkt og koldt i Danmark og så er det godt at vi allerede nu kan skimte DFFUs årsmøde ude i horisonten.   Årsmødet løber i år af stablen d. 3.- 4. oktober […]

Læs mere

Kaffemøder om ophavsret og AI

Kære kollega Kaffemødet om ophavsret og AI den 19. januar 2024 måtte desværre udsættes, men vi er nu klar med to erstatningsdatoer. Møderne afholdes 19. februar 2024 og 4. marts 2024 – begge dage kl. 13-14. De kollegaer, der var tilmeldt det oprindelige møde, har modtaget invitation til begge møder, så de kan vælge hvilket […]

Læs mere

Poster kald DFFU Vinterinternat 2024

Kære kollega Nu er det endeligt ved at være tid til DFFUs vinterinternat 2024. Temaet for vinterinternatet denne gang er forskerliv. Vi har selvfølgeligt sat tid af til en klassisk poster-seance, og du er som altid inviteret til at bidrage. Så er du lige gået i gang, er du allerede undervejs eller er du helt færdig med […]

Læs mere

DFFU Forum for Formidling af Ophavsret inviterer til kaffemøde om ophavsret og AI

DFFU Forum for Formidling af Ophavsret inviterer til kaffemøde om ophavsret og AI Den 19. januar 2024 kl. 13-14 inviterer DFFU Forum for Formidling af Ophavsret til kaffemøde om ophavsret og AI. Mødet er det andet om den nye lov, og igen har vi glæden af at kunne præsentere Professor Morten Rosenmeier, der bl.a. vil komme ind […]

Læs mere

DFFU Forum for Formidling af ophavsret inviterer til Kaffemøde om den nye ophavsretslov

DFFU Forum for Formidling af ophavsret inviterer til Kaffemøde om den nye ophavsretslov. Mandag den 20. november 2023 klokken 13-14 på Zoom, tilmelding til [email protected] Vi er meget glade for af at kunne præsentere vores favorit-jura-professor, Morten Rosenmeier fra Københavns Universitet, som vil fortælle om den nye ophavsretslov og implementeringen af DSM direktivet (EU’s ophavsretsreform). På […]

Læs mere

Del jeres erfaringer om partnerskaber og samarbejder

INTERVIEW AF BIBLIOTEKER OG TEKNOLOGIUDBYDERE. Del jeres erfaringer om partnerskaber og samarbejder – du har nu mulighed for at deltage i et interviewstudie i samarbejde med DFFU & LIBER, som har fokus på at undersøge danske FFU-bibliotekers samarbejde og partnerskaber med teknologiudbydere. Læs mere her og se, hvordan du kan deltage.

Læs mere

DFFU – Forum for Markedsføring indkalder til online kaffemøde tirsdag den 12. december kl. 13.00-14.00

Emne: Markedsføring og relationsdannelse til forskere/undervisere. Hvordan arbejder vi i FFU-bibliotekerne med at være synlige og kommunikere med denne målgruppe?Hvad gør vi allerede, hvilke barrierer og løsninger findes der og hvad vil vi gerne opnå? Mødet foregår online via Zoom – link tilsendes ved tilmelding. Tilmelding til Thomas Skov Jensen (Forum for Markedsføring) [email protected]

Læs mere

Valg til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers bestyrelse 2023

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2023-2025 i forbindelse med foreningens generalforsamling torsdag den 5. oktober 2023. Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges: Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek og Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode […]

Læs mere

FLIPD inviterer til temadag om trivsel og læring 

Mange studerende anno 2023 mistrives. Dette er et hyppigt tema i uddannelsessektoren og i medierne. Også på uddannelsesbibliotekerne er vi opmærksomme på, et der ikke er langt mellem studerende, der mistrives. Spørgsmålet er så, hvordan FFU-bibliotekerne kan understøtte studerendes trivsel.  Dette vil FLIPD søge svar på, når vi d. 5. december stiller skarpt på trivsel […]

Læs mere

Generativ AI og DFFU Bibliotekerne, bør vi ikke mødes og tage en snak?

Generativ AI og DFFU Bibliotekerne, bør vi ikke mødes og tage en snak? Det kan ikke være kommet bag på nogen, at Generativ AI også er landet i DFFU bibliotekerne. Ansatte/undervisere/formidlere begynder så småt at få forespørgsler om stort og småt i forbindelse med de nye værktøjer. Med afsæt i en impulsiv snak som Karsten […]

Læs mere

DFFU’s anvendelse af billeder fra foreningens arrangementer

På given foranledning skal DFFU’s praksis for anvendelse af billeder fra foreningens arrangementer hermed tydeliggøres. Ifølge GDPR-reglerne er Det betyder, at DFFU som dataansvarlig skal behandle oplysningerne på grundlag af ét af følgende behandlingsgrundlag, der er fastlagt i Persondataforordningen (GDPR), artikel 6, stk. 1: På baggrund af Datatilsynets afgørelser/rådgivning i tilsvarende sager, vil det korrekte […]

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DFFU torsdag den 5. oktober 2023 kl. 16.15

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 5. oktober 2023 kl. 16.15-17.15 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning 3. Regnskab 4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år 5. Budget for det kommende kalenderår 6. Indkomne forslag […]

Læs mere

Temadag torsdag d. 21.09.23 Open Access i transformation – hvordan går det? 

Temadag torsdag d. 21.09.23 Open Access i transformation – hvordan går det?  Mange lande har de senere år arbejdet med transformative tidsskriftaftaler med forlagene, og i Danmark er der også nu et antal aftaler, som rummer elementer af Open Access publicering. DFFU’s Forum for E-ressourcer inviterer på en temadag, hvor vi ser på, hvor vi er […]

Læs mere

Årsrapport 2022

Foreningens årsrapport for 2022 er nu offentliggjort. Årsrapporten vil blive behandlet på foreningens generalforsamling den 5. oktober i forbindelse med årsmødet på Vejle Center Hotel. Årsrapporten ligger som alle foreningens tidligere årsrapporter på foreningens hjemmeside under regnskaber og kan findes her: Aarsrapport_2022.pdf (dfdf.dk)

Læs mere

Call for Proposals DFFU-LIBER 2023

This call for proposals is jointly commissioned by DFFU, the Danish Research LibraryAssociation, and LIBER, the Association of European Research Libraries (hereafterCommissioners), to find a competent consultant agency (hereafter Consultant) forconducting a study titled: Public-Private Partnerships and Collaborations in the Context of Library Technology:A Landscape Analysis in Denmark 2023 BackgroundLibrary operations build on diverse technologies […]

Læs mere

FORUM FOR E-RESSOURCER HOLDER KAFFE- OG VIDENSDELINGSMØDE OM NYE NATIONALE KONSORTIEAFTALER D. 13.3.23 KL. 13-14

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner i slutningen af 2022 indgået tre ny aftaler, som ud over læseadgang indeholder Open Access publicerings rettigheder. Det drejer sig om forlagene Springer Nature, Cambridge University Press og Institute of PhysicsPublishing. Forum for E-ressourcer er værter for et kaffe- og […]

Læs mere

Poster kald – DFFU Vinterinternat 2023

DFFUs Vinterinternat er lige om hjørnet, og som vanligt har vi prioriteret at skabe rum for en klassisk poster-seance helt uden tematiske bindinger. Uanset om du er undervejs eller allerede er nået i mål med nye initiativer og projekter, så er her en gylden mulighed for at dele dine resultater og erfaringer med engagerede kolleger. […]

Læs mere

REVY direkte i din indbakke?

På REVY kan vi godt lide det trykte magasin, og det kan læserne også. Men som led i den bløde overgang til et mere digitalt magasin vil vi gerne have flere læsere til vores online-version. Derfor vil du fremover kunne få besked direkte i din indbakke, når REVY udkommer, og tilgå online-versionen via mail.  Vi […]

Læs mere

Slides mv. fra DFFU Summit 2022

Med mere end 30 programpunkter med præsentationer og med 197 deltagere blev årets Summit/årsmøde den 5.-6. oktober i Middelfart et rigtigt stort og flot arrangement. Det er efterhånden lykkedes at få slides fra de fleste af præsentationerne på DFFU Summit 2022. Der er derfor mulighed for at se eller gense mange gode oplæg (se nedenfor). […]

Læs mere

NEFUS kaffemøde om Dimensions.ai

Under DFFU Summit i Middelfart blev det desværre nødvendigt at aflyse oplægget ”Dimensions.ai – klassens nye pige. Citationsindeks, fuldtekstdatabase, open data, links – hvad kan Dimensions og er der noget nyt under solen? Kritiske refleksioner fra en fan /v. Birger Larsen, Professor, Aalborg Universitet. Birger lovede i stedet en erstatning. Den kommer nu i form af et online […]

Læs mere

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2022

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2022-2024 i forbindelse med foreningens generalforsamling onsdag den 5. oktober 2022. Valg af formand afholdes som fredsvalg, idet der kun er opstillet 1 kandidat: Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2022-2024). Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet […]

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker onsdag den 5.oktober 2022 kl. 15.30-16.15 på Milling Hotel Park Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning 3. Regnskab 4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år 5. Budget for det kommende kalenderår 6. Indkomne forslag 7. Forelæggelse […]

Læs mere

DFFU SUMMIT 2022: DET BÆREDYGTIGE BIBLIOTEK, 5.-6. oktober 2022, Middelfart

FLIPD, Forum for E-ressourcer, Forum for Ophavsret, Forum for Markedsføring, Metaforum, NEFUS og DFFUs bestyrelse afholder fælles konferencen DFFU SUMMIT, som i år afløser foreningens vanlige årsmøde. Også tidspunktet er i år flyttet en smule – til første uge i oktober – således at der er bedre muligheder for deltagelse også for de mange, der har/har haft travlt med studiernes semesterstart 1.9. DFFU […]

Læs mere

Netværk – for faglige netværk

Kære FFU kollega,  Faglige netværk indenfor organisationer og på tværs af organisationer skaber fantastiske rammer for at udveksle erfaringer, samskabe og på den måde gøre ting smartere og bedre, sammen og hver for sig. Der findes masser af netværk, både formelle og uformelle, som skaber stor værdi for de kolleger som deltager, men som ikke får […]

Læs mere

FLIPD & NEFUS inviterer til online kaffemøde om tekstbaseret informationssøgning med kunstig intelligens

FLIPD og NEFUS inviterer til udvidet online kaffemøde om kunstig intelligens i informationssøgningen 25. maj kl. 10-12. En klassisk informationssøgning starter ofte med et par velvalgte emneord, en forfatter eller sågar en titel. Men hvad stiller man op, hvis man ikke har superstærke informationssøgningskompetencer eller hvis ens forståelse af det undersøgte emneområde ikke er modnet […]

Læs mere

CALL FOR PAPERS – DFFU SUMMIT 2022: DET BÆREDYGTIGE BIBLIOTEK, 5.-6. oktober 2022

CALL FOR PAPERS – DFFU SUMMIT 2022: DET BÆREDYGTIGE BIBLIOTEK – Middelfart, 5.-6. oktober 2022 FLIPD, Forum for E-ressourcer, Forum for Ophavsret, Forum for Markedsføring, Metaforum, NEFUS og DFFUs bestyrelse inviterer hermed bidrag til allerførste udgave af fælleskonferencen DFFU SUMMIT. DFFU SUMMIT er et samarbejde mellem alle DFFU fora og DFFUs bestyrelse og er tænkt som et rum for nysgerrig udforskning af aktuelle strømninger […]

Læs mere

An Appeal to Suspend Relations with Russian Libraries

An Appeal to Suspend Relations with Russian Libraries: They are an Integral Part of the Russian War Propaganda and Support the Russian Government’s Policy of Aggression In light of the armed aggression launched against Ukraine and its people by the government of the Russian Federation, the Ukrainian Library Association calls on IFLA to stop cooperation […]

Læs mere

Fagbladet REVY søger ansvarshavende redaktør

REVY er foreningen DFFU’s fagblad – Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Vores blad er en vigtig kilde til formidling af faglige historier, med fokus på fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekers rolle i dansk uddannelse og forskning. Vores læsere er engagerede, og repræsenterer en bred vifte af fagligheder. De brænder for bibliotekernes bidrag til uddannelse, forskning og […]

Læs mere

Flotte posters på DFFU Vinterinternat 2022

På Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers Vinterinternat 2022 på Klarskovgaard blev der den 3.3. afholdt en meget flot postersession. 15 posters blev præsenteret – med meget forskelligt indhold. Det er tydeligt, at der er sket en hel del på bibliotekerne i løbet af Corona-tiden. Stor aktivitet og opfindsomhed. Her nedenfor kan de forskellige posters downloades […]

Læs mere

Ukraine

The Danish Research Library Association (DFFU) condems the invasion of Ukraine: We stand with our colleagues, our fellow libraries, and the people of Ukraine. We call upon the World’s libraries to provide a safe place for Ukrainian refugees, to provide whatever support libraries may offer, to supply access to verified and updated information, and to […]

Læs mere

Videndelingsmøde om NEFUS Datasprint torsdag den 24. marts kl. 14-15 på Zoom

Videndelingsmøde om NEFUS Dataprint, torsdag den 24. marts 2022 kl. 14-15 på Zoom. Var du en af de uheldige, som ikke deltog i NEFUS Datasprint 2021, men gerne vil høre lidt mere om det? Eller deltog du i datasprinter og har lyst til at dele dine erfaringer med andre? Så vil NEFUS gerne invitere til […]

Læs mere

Foraene under DFFU inviterer til verdenspremiere, og du står selvfølgelig øverst på gæstelisten

DFFUs hovedbestyrelse inviterer traditionelt til årsmøde hvert efterår. I oktober 2022 erstattes dette års årsmøde imidlertid af et helt nyt koncept, en universalkonference, der planlægges og afvikles af alle fora under DFFU i fællesskab. Typisk arrangerer de enkelte fora temadage og konferencer inden for deres eget område med deltagelse af kolleger, der arbejder inden for […]

Læs mere

Kaffe- og videndelingsmøde om Wiley-aftalen mandag den 28.2.2022 kl. 11-12 på Zoom

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner netop indgået en fireårig aftale med Wiley, der dækker perioden fra 2022 til 2025. Som det var tilfældet med Elsevier aftalen sidste år, rummer den både fuld læseadgang til tidsskrifterne hos Wiley og Open Access publicering i hybride tidsskrifter til de artikler, der […]

Læs mere

KAFFEMØDE 26. APRIL, KL. 13.00-14.30 – Forum for Markedsføring

DFFU – Forum for markedsføring Program for kaffemøde den 26. april – 13.00-14.30 Biblioteksformidling på video / Charlotte Arnholtz (Det Kgl. Bibliotek, KUB Sdr Campus) I de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at formidle information og undervisning ved hjælp af video. Men bibliotekarer er jo ikke uddannede filmfolk. Så hvordan kan […]

Læs mere

Læserundersøgelse – REVY (Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker)

Kære kollega,  Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers tidsskrift REVY har eksisteret i efterhånden rigtig mange år og udgives både i et relativt stort trykt oplag og i en online version.  Det er dog uklart, i hvor høj grad REVY faktisk læses, og hvordan og hvorfor det i givet fald læses.  Herudover kan vores læsere have ønsker til tidsskriftet, som aldrig når frem […]

Læs mere

Direct to Open enables the MIT Press to publish its full list of spring 2022 monographs and edited collections open access

The Direct to Open model reaches the 50% participation threshold against its three-year target, with over 160 libraries committing to making knowledge more open and equitable. Læs mere her.

Læs mere

Poster kald – DFFU Vinterinternat, 3.3.-4.3.2022

Poster kald Er du brændt inde med nye faglige indsigter og spændende projekter siden marts 2020 og har du lyst til at dele dine erfaringer og resultater med gode og nysgerrige kolleger, så er chancen der nu. På DFFUs Vinterinternat 2022 den 3.3.-4.3.2022 på Comwell Klarskovgaard har vi nemlig programsat en klassisk poster-seance uden tematiske bindinger for på […]

Læs mere

Nye kontingentsatser og stemmevægtning vedtaget

Den 3.12.2021 afholdt Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker skriftlig email-baseret ekstraordinær generalforsamling med 1 punkt på dagsordenen: Vedtagelse af kontingentsatser og stemmevægtning i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker gældende fra 1.1.2022.  Der blev med diverse stemmevægtning afgivet 219 stemmer for og ingen imod. 1 stemme var ugyldig (modtaget for sent). Stemmeprocenten var 22,6 % for […]

Læs mere

Fra COUNTER 4 til COUNTER 5

Så er Forum for E-ressourcer klar med det første online kaffe- og videndelingsmøde i 2022. Alle interesserede er velkommen til at deltage. Tema: Fra COUNTER 4 til COUNTER 5 Counting Online Usage of Networked Electronic Resources (COUNTER) er en international standard, som anvendes af forlag og biblioteker til standardiseret optælling af brug på elektroniske ressourcer. […]

Læs mere

NY BOG: Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public

Part of the four part book series: Citizen Science for Research Libraries — A Guide Published by the LIBER Citizen Science Working Group Section Editor Jitka Stilund Hansen Open access, read online https://doi.org/10.25815/hf0m-2a57 The guide is designed to be a practical toolbox to help run a citizen science project. It has been put together from contributions […]

Læs mere

Ekstraordinær skriftlig e-mail baseret generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 3.12.2021 kl. 10.00

Hermed indkaldes, som varslet på foreningens ordinære generalforsamling den 16.9.2021, til ekstraordinær skriftlig e-mail baseret generalforsamling den 3.12.2021 kl. 10.00 med 1 punkt på dagsorden. Procedure mv. udsendes den 3.12.2021. Dagsorden:  1. Vedtagelse af kontingentsatser og stemmevægtning i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker gældende fra 1.1.2022.  Bestyrelsens indstilling: Der er som bekendt sket mangt og meget i […]

Læs mere

Referat fra årets generalforsamling

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers generalforsamling 2021 blev afholdt den 16. september i forbindelse med foreningens årsmøde i Middelfart den 16.-17. september. Der var 18 medlemsinstitutioner og en række personlige medlemmer til stede på generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning kan ses her. Foreningens årsregnskab 2020 kan ses her. Referat fra årets generalforsamling kan findes her. Forslag til […]

Læs mere

Præsentation af REVY redaktionen 2021

Fra 1. januar 2021 har Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers magasin REVY som bekendt fået ny redaktør: Stefan Katic ([email protected]). Stefan kommer ikke fra biblioteksverdenen, men har mange år bag sig som journalist og redaktør, bla. i Udenrigsministeriet. Samtidig med Stefan som ny redaktør har REVY også fået ny redaktionsgruppe: Annette Refn, DTU Bibliotek ([email protected]) […]

Læs mere

Ny bestyrelse i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Fra venstre: Charlotte Wien, Syddansk Universitetsbibliotek (suppleant), Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek (kasserer), Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (formand), Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek, Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek (næstformand), Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek. l

Læs mere

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021-2023 i forbindelse med foreningens generalforsamling torsdag 16. september 2021. Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges: Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek og Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2021-2023). […]

Læs mere

LIBER Announces 2022 Annual Conference in Odense, Denmark

LIBER, together with the University Library of Southern Denmark / Syddansk Universitetsbibliotek(SDU), are proud to announce that the next LIBER Annual Conference will take place in Odense fromthe 6th to the 8th of July 2022.“After two successful Annual Conferences in 2020 and 2021, held virtually due to the Covid-19pandemic, LIBER is pleased to finally return […]

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 16. september 2021 kl. 16.15 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning 3. Regnskab 4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år 5. Budget for det kommende kalenderår 6. Indkomne forslag 7. […]

Læs mere

Dagsordener og evt. referater fra fora-bestyrelser er nu tilgengælige

Fra 2021 vil det være muligt at følge med i dagsordener til bestyrelsesmøder i DFFUs mange fora. I nogle tilfælde vil også referater fra disse møder være tilgængelige. Skulle man have kommentarer eller ønske noget oplyst på baggrund af disse dokumenter, er man velkommen til at kontakte fora-formændene. Dagsordener og evt. referater fra forabestyrelsesmøder kan […]

Læs mere

DFFU-bestyrelsen inviterer nu også til virtuel kaffemøde under overskriften: ”Spot på vores arbejdsliv”, 27.5.2021

De forskellige DFFU fora har, med stor succes, afholdt virtuelle kaffemøder med temaer, der afspejler foraernes fokus. DFFU-bestyrelsens take på dette er at rette spotlyset på FFU Bibliotekerne og hvordan vi arbejder med de mange forskellige services og systemer og hvordan vi organiserer os. I det hele taget ønsker DFFU-bestyrelsen at tage en generel temperaturmåling på, […]

Læs mere

LIBER wants #ZeroEmbargo on Publicly-Funded Scientific Publications.

While the COVID-19 pandemic has surfaced the virtues of Open Access and propelled changes in scholarly communication that previously many feared, the current models of communicating scientific content still maintain unequal access to content. On the other side of this highly regulated and controlled system, advocates of Open Access are exploring lawful ways to enable researchers to freely disseminate […]

Læs mere

FLIPD og DFFU inviterer til digitalt kaffemøde om redelighedsindsatsen i FFU-bibliotekerne den 16. marts kl. 13.00-14.00

 Redelighed er en central del af de fleste FFU bibliotekers undervisningsindsats. Særligt plagiering og strategier til at undgå plagiering fylder meget og er blevet ekstra aktualiseret i forbindelse med det seneste års række af nedlukninger, der har sendt studerende hjem og antallet af plagieringssager i vejret.    På dette kaffemøde vil FLIPD stille skarpt på bibliotekernes lokale […]

Læs mere

Faglige Online Vidensdelings- og Kaffemøder

Som noget helt nyt vil de syv fora under DDFU skiftevis være vært for et fagligt netværksarrangement via Zoom/Teams. Det er én tirsdag hver måned fra 13.00-14.00 – deltagelse er gratis – og de første tre ligger allerede nu klar i kalenderen: Systematic Review – NEFUS Inspiration til din branding og markedsføring – Forum for […]

Læs mere

Call for posters -Faglige formiddage

DFFU´s vinterinternat 2021 rykker online i form af 3 faglige formiddage. Vi vil holde fast i det som en anledning til og et forum for videndeling og erfaringsudveksling mellem kolleger og på tværs af organisationer. Derfor vil den sidste af vores tre faglige formiddage blive dedikeret til netop dette formål. Denne postersession kommer til at […]

Læs mere

Den skriftlige generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker vil gå over i historien som den første generalforsamling i foreningen, som blev afholdt skriftligt ved e-mail udsendelse til foreningens medlemmer af såvel dagsorden med kommentarer fra foreningens bestyrelse som diverse bilag til evt. kommentering af foreningens medlemmer. Alle beretninger kan findes på DFFU-hjemmesiden, under menupunktet Om […]

Læs mere

Ny redaktør på REVY fra 1.1.2021

Jeg glæder mig til at lave et REVY, som alle læsere vil kunne genkende sig i, siger Stefan Katic, der overtager redaktørposten fra nytår. REVY henter sin ny redaktør uden for biblioteksverdenen. Det er Stefan Katic, som i en årrække stod i spidsen for Udenrigsministeriets prisbelønnede magasin Udvikling. Jeg glæder mig til at dykke ned […]

Læs mere

Skriftlig generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Grundet de særlige omstændigheder omkring Corona-pandemien afholdes årets generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker som en skriftlig generalforsamling. Datoen for generalforsamlingen er fastholdt til torsdag den 17. september. Alle beretninger, årsrapport, budget mv. udsendes kl. 10.00 via mail til alle registrerede medlemmer af foreningen. Dagsorden for generalforsamlingen fastholdes så vidt muligt, således at forstå, […]

Læs mere

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2020

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i forbindelse med programsat generalforsamling torsdag 17. september 2020 – generalforsamlingen afholdes skriftligt den 17. september med udsendelse af materiale til medlemmerne pr e-mail. Valg af formand afholdes som fredsvalg, idet der er opstillet én kandidat. Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (Emdrup), er valgt ved […]

Læs mere

Årsmøde 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker er aflyst

Bestyrelsen i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har desværre den 13.8.20 besluttet af aflyse dette års årsmøde. Størstedelen af foreningens medlemsbiblioteker er fortsat eller igen ramt af restriktioner i forhold til fysisk fremmøde på arbejdspladserne på grund af risikoen for Corona-smitte. Da det pt også er ganske usikkert, hvornår denne “nye” situation med 2. bølge og muligt semipermanent beredskab […]

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 17. september 2020 kl. 15.30 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. AFHOLDES SOM SKRIFTLIG GENERALFORSAMLING efter aflysning af årsmøde 2020 grundet Corona-situationen. Mere information følger snarest, 14.8.20. Dagsorden iflg. vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning 3. Regnskab 4. Arbejdsprogram […]

Læs mere

DFFU årsmøde 17.-18.9. – call for posters – ÅRSMØDE AFLYST pga. Corona-situationen, 14.8.20

            Traditionen tro er DFFU’s bestyrelse og arrangementsgruppen bag DFFU’s årsmøde 2020 glade for at kunne invitere til en postersession på årsmødets første dag, den 17. september 2020. Årets Poster tema er Disruption: Vis os din vildeste Corona aktivitet. Der er ingen tvivl om, at COVID19 har haft stor betydning for os alle på FFU-bibliotekerne. […]

Læs mere

DFFU-aktiviteter er foreløbig udsat pga Corona-smitten

DFFUs offentlige aktiviteter i marts-maj er udsat på ubestemt tid – og under alle omstændigheder så længe myndighederne anbefaler det. Det betyder bl.a., at årets PURE Brugerdage medio maj og den planlagte kompetence workshop i april er aflyst. Vi vender naturligvis tilbage med nye datoer eller alternative arrangementer senere.

Læs mere

Formandsskifte pr 4. marts

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers formand igennem 5 1/2 år, Bertil F. Dorch, har pr 3. marts 2020 valgt at træde tilbage. Det sker helt udramatisk. Læs Bertils afskedstale her nedenfor. Bestyrelsen har pr. 4. marts 2020 rekonstitueret sig med den hidtidige næstformand, Karin Englev fra Det Kgl. Bibliotek, AU Library (Emdrup), som formand frem […]

Læs mere

Ny chefredaktør søges til REVY

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) søger en ny redaktør for foreningens tidsskrift REVY pr. 1. Januar 2021. Som redaktør har du følgende opgaver: • At være ansvarshavende redaktør for DFFUs tidsskrift REVY samt for foreningens præsentation på Facebook i henhold til de af DFFUs bestyrelse fastsatte redaktionelle retningslinjer. • Det redaktionelle og økonomiske ansvar […]

Læs mere

Kære interessenter på ophavsretsområdet

Departementschefen , Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K Tel : 33 92 33 70 E-mail : [email protected] Web : www.kum.dk Dok. nr. 18/00807-142 Kære interessenter på ophavsretsområdet Risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale (”no deal-scenariet”) den 31. oktober 2019 eller kort derefter, er meget betydelig. En sådan situation vil have konsekvenser for […]

Læs mere

Knowledge Exchange fortsætter og udgiver ny rapport om preprints

Danmark er fortsat med i Knowledge Exchange (KE) samarbejdet, siden juni 2019 med Styrelsen for Forskning og Uddannelse i stedet for DEFF som dansk partnerorganisation.   KE offentliggør mange resultater fra igangværende projekter lige nu, og har senest publiceret en ny rapport om preprints. Formålet er blandt andet, at ansatte i forskningsbibliotekssektoren skal have glæde […]

Læs mere

Strategi for foreningen Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker vedtaget på generalforsamlingen 19. september 2019.

Den nye strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker blev præsenteret, drøftet og endeligt vedtaget på DFFU’s årsmøde den 19.-20. september i København. Strategien, er bl.a. baseret på det store analysearbejde, som foreningen satte i værk i første halvår af 2019 og som resulterede i den strategiske rapport Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: Services og […]

Læs mere

Strategi for Foreningen Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Hermed offentliggøres den nye strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Strategien præsenteres og drøftes på DFFU’s årsmøde den 19.-20. september på Hotel Scandic Sydhavnen i København. Strategien er bl.a. baseret på det store analysearbejde, som foreningen satte i værk i første halvår af 2019. Dette analysearbejde resulterede i en strategisk rapport Fremtidens Fag-, Forsknings- […]

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 19. september 2019 kl. 15.00 på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV. Dagsorden iflg. vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens organisatoriske beretning Regnskab Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år Budget for det kommende kalenderår Indkomne forslag Forelæggelse af kontingentsatser […]

Læs mere

Fremtidens fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker: Services og kompetencer

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFUs) bestyrelse igangsatte i forbindelse med årsmødet 2018 en strategiproces, som skal føre frem til en strategi for foreningens arbejde frem mod 2023. DFFU ser sig selv som en medspiller på området for læring og kompetenceudvikling og bestyrelsen har ønsket at sætte fokus på fremtidens FFU-bibliotekers services og de tilknyttede […]

Læs mere

Strategiworkshops

Hermed følger oversigt over de fastlagte workshops i forbindelse med DFFU strategiarbejdet. Som udgangspunkt for workshops benyttes bestyrelsens udpegede 3 søjler: Forskning & viden, Uddannelse & læring, Samfund & praksis. HUSK: Tilmelding til workshops på [email protected]. Workshop 1: Det nye FFU-bibliotek – behov for nye kompetencer? Dato: 14.05.2019 kl. 10-15. Deltagere: Medarbejdere ved fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. […]

Læs mere

Invitation til workshops – DFFU strategiarbejde 2019

Som det forhåbentlig er bekendt, forbereder DFFUs bestyrelse en strategi for foreningen, som skal fremlægges på årsmødet den 19.-20. september 2019 (Comwell Sydhavnen i Kbh.). Læs evt. mere på DFFUs hjemmeside. DFFU har bedt Tænketanken Fremtidens Biblioteker om at forestå arbejdet med strategiprocessen herunder at analysere og samle data til brug for bestyrelsens endelige skrivearbejde. […]

Læs mere

DEFF-bevilling til DFFU-arbejde med projekt “Fremtidens forskningsbiblioteker: kompetencer & services. En udviklingsproces for FFU-bibliotekerne”

DFFU har netop modtaget positivt svar på en ansøgning til DEFF vedr. baggrundsanalyse om kompetencer og services i fremtidens forskningsbiblioteker. Analysen skal føre frem til en ny strategi for foreningen til præsentation på årsmødet i september 2019 og til at hjælpe DFFU med dette arbejde samarbejdes med Tænketanken Fremtidens biblioteker. Bevillingen fra DEFF lyder på […]

Læs mere

Konklusioner fra Open Science Workshop på DFFU Vinterinternat, 29.2.2019

  DFFUs vinterinternatmøde 2019 havde lige knap 100 deltagere, som fik 2 særdeles indholdsrige dage med oplæg, paneldebat, film og masser af netværk. Find power points fra oplæggene her. Læs endvidere nedenfor konklusionerne på første dagens workshop: 29 February 2019 Chapter on Open Science in Korsoer, Denmark A lively meeting of the Danish chapter in […]

Læs mere

Årsmøde-tema 2018

DFFUs bestyrelse ønsker medlemsdemokratiet udfolde sig. Derfor beder vi nu vores medlemmer svare os på, hvilket tema, der er mest interessant som ramme for 2018-årsmødet i Billund. Send jeres svar senest 27.3.2018 til [email protected], så vælger vi jeres favorit. Der kan vælges mellem: Nr. 1: New technologies, new skills: “robotter og legoklodser” Nr. 2: Branding […]

Læs mere

REVY har fået ny redaktør

Pr 1. januar 2018 er Jan Erik Hansen tiltrådt som ny redaktør på REVY. Jan er ansat som informationsspecialist ved Det Kgl. Bibliotek, og er således solidt forankret i REVYs verden. Til daglig arbejder Jan ved Københavns Universitetsbibliotek og står for den brugerorienterede kommunikation, primært på web og sociale medier. Det er rigtig dejligt at […]

Læs mere

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

I forbindelse med årets generalforsamling i Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges. Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek og Louise Naomi Vetner, UC Nordjylland er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2017-2019. […]

Læs mere

Et netværkende sekretariat

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) ønsker at gentænke foreningens sekretariat. DFFU’s mangeårige sekretær, Hanne Dahl, har valgt at gå på pension med udgangen af juni. I den forbindelse bestræber DFFU’s bestyrelse sig på dels at sikre forsat opgaveløsning, men også at gentænke sekretariatsfunktionen. Formand Bertil F. Dorch udtaler: ”Vi ønsker at tilknytte en netværksskabende […]

Læs mere

Survey: Informationskompetence

Ny amerikansk rapport kortlægger amerikanske forskningsbibliotekers metoder i informations-literacy.

Læs mere

EU-dom sidestiller e-bøger med papirbøger

Den 10. november 2016 har Court of Justice of the European Union (CJEU) gjort en opsigtsvækkende afgørelse om udlånsrettighederne for e-bøger. 

Læs mere

Temadag: “Den svære disciplin”

DFFU forum inviterer til temadag om udfordringer for og forventninger til mellemledere ved DFFU bibliotekerne d. 10. november 2016 på DTU.

Læs mere

Danmark får et samlet nationalbibliotek

Historisk dag i Biblioteksdanmark: Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fusioneres fra 1. januar 2017.

Læs mere

Temadag om forskningsregistrering og forskningsdata

De fleste har hørt om PURE, men hvad er det nu lige, det er for en størrelse, og hvad dækker det – i bibliotekssammenhæng – nye begreb datamanagement egentlig over?

Læs mere

SND vil hjælpe svenske forskere via open access

Jönköping University er blot et af fem universiteter, der lige nu deltager i en pilotundersøgelse omhandlende Swedish National Data Service (SND). SND vil nemlig give sin støtte til svensk forskning ved at gøre det nemmere for forskere at få adgang til forskningdata – båden inden- og udenfor Sveriges grænser via open access.  Projektet tog start […]

Læs mere

Årets REVY artikel 2015 er fundet

DFFU’s bestyrelse har valgt “The Craft of Research” af Joshua, Thomas og Mette fra CBS Bibliotek som Årets REVY Artikel 2015.   Bestyrelsen udtaler, at “årets felt var meget tæt, men vinderartiklen skiller positivt ud både sprogligt, strukturelt og mht. læselighed. Derudover spiller artiklen ind i dagligdagens aktuelle udfordring ift. arbejdet med de studerendes kompetencer.” Med æren følger […]

Læs mere

NEFUS – Valg til bestyrelse

Netværk for Forskningsunderstøttende Services (NEFUS) afholder valg med fokus på at finde nye bestyrelsesmedlemmer. NEFUS’ formål er at udvikle og videndele omkring forskningsunderstøttende services ved universitets- og forskningsbiliotekerne.  Hvis man har lysten til at deltage i dette arbejde, er muligheden der derfor nu!

Læs mere

Årets REVY artikel 2015

Nu er det igen blevet tid til, at Foreningens fagblad REVY skal kåre årets REVY artikel. I denne omgang er der nomineret tre artikler, som foreningens bestyrelser skal finde en vinder iblandt. Nedenfor kan du få et overblik over de tre noinerede artikler samt forfatterne bag: Forskernes informationsadfærd – et kvalitativt studie af Mads Korsgaard, Det […]

Læs mere

Nyt navn til Forum for Registrering

Bestyrelsen for Forum for Registrerig skifter navn til METAFORUM : Forum for Metadata og Katalogisering. Dette sker på baggrund af en beslutning for bestyrelsen, grundet at de ikke kun ser sig som et forum for registrering. Det nye navn skal signalere, at de er et forum, der arbejder med udviklingen, berigelsen og brugen af metadata i […]

Læs mere

Ny forskbib-liste

UNI-C, der hoster den velkendte forskbib-liste for DFFU, er lukket ned og derfor er der behov for at flytte maillisten til en ny server Den nye liste er ny klar og man kan tilmelde sig med sin email på forsiden af www.dfdf.dk Vil man sende nyheder ud fremadrettet skal man sende til [email protected]  Den gamle […]

Læs mere

ProQuest og Ex Libris Group går sammen

ProQuest og Ex Libris Group går sammen. Dette nye samarbejde skal hjælpe hundredvis af institutioner verden over med at forbedre deres bibliotekers værdi.    Nyheden kan læses via følgende link: http://www.infodocket.com/2015/10/06/big-acquisition-news-proquest-is-acquiring-ex-libris/

Læs mere

Københavns Universitetsbibliotek kreerer LEGO-film

Københavns Universitetsbibliotek består af 6 fakultetsbiblioteker, 18 afdelingsbiblioteker samt en række andre systemer. Det er en hel del for nye studerende at overskue, og i den forbindelse har Københavns Universitetsbibliotek udarbejdet en LEGO-film for at skabe et bedre overblik over fakultetsbibliotekerne. Ideen omkring LEGO-filmen bygger på tidligere positive erfaringer med samme metode.   Du kan […]

Læs mere

Springer og de hollandske universiteter indgår aftale

Det vil i fremtiden være muligt for forskere fra de hollandske universiteter, at tilføje deres viden samt undersøgelser til de allerede eksisterende tidsskrifter fra Springer. Dette skyldes, det videnskabelige forlag Springer og de hollandske universiteters nyindgåede samarbejde om muligheden for Open Access.    Mange forlag har tidligere været bange for at tage skridtet mod Open […]

Læs mere

EU arbejder hen imod copyright reform

Formentlig godt nyt på copyright fronten. EU har besluttet at følge anbefalingerne i Julia Redas rapport, ‘EU copyright evaluation report’. Redas rapport anbefaler bl.a. nye undtagelser for biblioteker og forskere når det gælder digitale objekter og f.eks. digitale lån. Det er et vigtigt skridt mod øget adgang til digital information, men der er nok stadig […]

Læs mere

Data Scientist Training for Librarians (DST4L) afholdes for første gang i Europa den 9 – 11 september 2015

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Digitalisering, nye instrumenter og nye metoder skaber data i hidtil uset omfang. Dette er der behov for at sætte fokus på inden for DFFU-sektoren.

Læs mere

LIBER offentliggør Haag Deklarationen

LIBER har i sidste uge offentliggjort The Hauge Declaration on Knowledge Discovery in The Digtial Age der bl.a. rammesætter bibliotekerne som væsentlige spillere i arbejdet mod fri og lige adgang til information og data. LIBER har udsendt nedenstående til deres medlemmer:  Dear LIBER Members, We’re proud to announce that today The Hague Declaration on Knowledge Discovery in […]

Læs mere

Top 10 Academic Library Issues for 2015

Library Journal har sammensat en liste over de 10 faktorer der kommer til at præge FFU-biblitoekerne i 2015

Læs mere

De nominerede til Årets REVY Artikel 2014

Som et nyt tiltag vil Årets REVY Artikel fremover blive kåret på DFFU’s vinterinternat. REVY redaktionen har nomineret tre artikler fra 2014 og DFFU bestyrelsen vil nu beslutte sig for, hvem der skal have den store ære samt en pris tildelt.

Læs mere

Den første E-bog er udgivet af Aarhus University Library’s Scholarly Publishing Services

Den første e-bog på Scholarly Publishing Services  (http://ebooks.au.dk/index.php/aul) er netop udkommet. Det drejer sig om Olivier Danvy og Jacob Johannsen rapport ”From Outermost Reduction Semantics to Abstract Machine”.  Du kan læse bogen her: http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/3

Læs mere

2014’s gyselige tilbagetrækninger

I opgørelsen af 2014 har The Scientist set på årets tilbagetrækninger i den videnskabelige litteratur. De har set på de 10 mest saftige, og det er interessant læsning om forfalskninger, selvmord og falske aliaser.

Læs mere

BFI – Her skal du publicere for at få point i 2015

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggører nu autoritetslisten knyttet til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) fremadrettet modsat tidligere, hvor de blev offentliggjort ved årets udgang.

Læs mere

Almetrics Top 100 2014

Almetrics.com har offentliggjort deres top 100 over de videnskabelige artikler der har opnået mest omtale på blogs, sociale medier og på internetnyheder i 2014. Interessant er det, at der er 7 Open Access artikler i top 10. Og så er der i øvrigt en dansk artikel som nr. 54

Læs mere

Pressemeddelelse: Nye ebogsudlånsaftaler på plads

Gyldendal, Rosinante&Co, Lindhardt og Ringhof, JP/Politikens Forlag samt øvrige forlag på udlånstjenesten Ebib indgår aftaler med Danskernes Digitale Bibliotek om udlån af 4000 nye e-bøger via eReolen. 

Læs mere

Nyt fælles adfærdskodeks for integritet i dansk forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet udsender nu en ny fælles kodeks for forskningsintegritet i Danmark. Formålet med den er at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning. Kodeksen skal anvendes i både offentlige og private forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, forskningsrådssystemet, fonde og virksomheder.

Læs mere

LIBER annoncerer Leadership Journées Programme exclusively for Library Directors.

I 2015 lancerer LIBER deres første “Leadership Journées Programme exclusively for Library Directors”. 

Læs mere

DFFU bestyrelse 2014

DFFU’s bestyrelse for den næste periode er valgt og klar til at gå i gang med arbejdet Fra venstre består bestyrelsen af: Nils Thideman (næstformand), Bertil Dorch (formand), Peter Flodin, Lillian Madsen (kasserer), Kirsten Bisgaard, Karin Englev og Iben Brøndum. Herudover sidder Eli Greve også i bestyrelsen.  

Læs mere

JISC bliver vært for fælles system til forvaltning af forskningsdata

UK research secures new national data centre Research in the UK has been given a boost this week as specialist data centre provider, Infinity, has secured a five year framework agreement with Janet, the UK’s national research and education network, provided by Jisc.

Læs mere

4 tidligere nordiske rigschefer i fælles internationalt fremstød

Tre nationalbibliotekschefer og en styrelseschef fra Norge, Sverige og Danmark har efter nylig pensionering slået kræfterne sammen i en ny fælles konsulentvirksomhed, Scandinavian Alliance Group.

Læs mere

Nyt universitetsbibliotek uden trykte bøger

  New Florida University Unveils Bookless Library

Læs mere

Elsevier svarer de europæiske biblioteksorganisationer om Text and Data mining

RE: OPEN LETTER IN RESPONSE TO THE REQUEST FOR ELSEVIER TO WITHDRAW ITS TEXT AND DATA MINING POLICY

Læs mere

Lyon Declaration On Access to Information and Development launched

 Declaration launched at the World Library and Information Congress in Lyon, France signed by more than 125 organisations aims to positively influence the United Nations post-2015 development agenda

Læs mere

Nu mere end 11 mio bøger i Hathi Trust

  HathiTrust Now Holds More Than 11 Million Volumes in Repository (3.8 Million in Public Domain)

Læs mere

Google frigiver Scholar Metrics 2014

Indeholder en oversigt over de mest populære tidsskrifter inden for de forskellige videnskabsgrene.

Læs mere

Forskere positive over for Open Access / Taylor and Francis-undersøgelse

  Academic publisher Taylor & Francis has released the 2014 Taylor & Francis Open Access Survey.

Læs mere

Europæiske biblioteksorganisationer appellerer til Elsevier

  Eighteen European research and library organisations, including LIBER, are today calling on Elsevier to withdraw its current policy on text and data mining (TDM)

Læs mere

Forskningsbiblioteker og ”the big deal”

  “This study presents and analyzes the findings of a 2012 survey of member libraries belonging to the Association of Research Libraries (ARL)

Læs mere

Evidensbaseret beslutningstagning på forskningsbiblioteker

Ithaka har udgivet en ny rapport: DRIVING WITH DATA : A ROADMAP FOR EVIDENCE-BASED

Læs mere

Australsk biblioteksudlån af e-bøger til andre biblioteker

  ALIA has released the Elending Landscape Report 2014 which identifies worldwide public library initiatives to secure ebooks for borrowers. The report—prepared by Brussels-based Civic Agenda—is intended to help identify practical elending solutions for Australian public libraries.

Læs mere

Poul Erlandsen formand for International Library Loan Committee

Poul Erlandsen, AIR – Indlånt Materiale, er pr. 1. juli udpeget til formand for ALA’s International Interlibrary Loan Committee.

Læs mere

Ny EBSCO-politik: gør metadata tilgængelige gennem andre discoverysystemer

I et markant brud med sin tidligere politik har EBSCO nu besluttet at give adgang til sine metadata gennem andre firmaers discovery-systemer.

Læs mere

Forskningsfonde skruer bissen på: Open Access er et must

I årevis har to af verdens største forskningsfonde, the US National Institutes of Health (NIH) og the Wellcome Trust i England, forlangt at forskere, der modtager støtte fra dem, skal publicere Open Access.

Læs mere

Forlag begynder at gå uden om boghandlerne

I årevis har bibliotekerne frygtet det berømte library bypass,

Læs mere

E-bøger mister pusten, siger ny rapport

“The Evolution of the Book Industry: Implications for U.S. Book Manufacturers and Printers,” a study of about 800 respondents

Læs mere

Fem trends i videnskabelig publicering 2014

  George Lossius, CEO at Publishing Technology, har udsendt sin årlige prognose om trends i videnskabelig publicering.

Læs mere

Replik til REVY-artikel

Peter Flodin, bibliotekschef hos Metropol, har skrevet følgende replik til Nigel Spencers artikel One Library. 350.000 users. 2775 new business i REVY nr 2 2014  – artiklen kan læses her (åbner som pdf)

Læs mere

Ny aftale: DBC skal levere it-infrastruktur til Danskernes Digitale Bibliotek

Ny aftale i open source skal sikre bedre digitale tilbud til biblioteksbrugerne

Læs mere

Rapport fra Tænketank “Fremtidens Biblioteker”

Tænketanken  Fremtidens Biblioteker har præsenteret en ny segmenteringsrapport.

Læs mere

De hollandske forskningsbiblioteker går på OCLCs World Share

Konsortiet af hollandske universitetsbiblioteker og det hollandske nationalbiblioteket har indgået aftale om, at flytte deres biblioteksservices til OCLCs World Share Platform.

Læs mere

Nu går også tidsskriftet Science ind i Open Access

Tidsskriftet Science har hidtil modstået presset hen imod Open Access.

Læs mere

Nyt fra UBVA. Linking ingen ophavsretskrænkelse

Nyt fra UBVA. Linking ingen ophavsretskrænkelse

Læs mere

Forlagene engagerer sig i Open Access / De Gruyter

Det videnskabelige forlag De Gruyter har nu defineret Open Access som en kernevirksomhed samlet alle sine OA-produkter i en fælles platform De Gruyter Open. Se hele meddelelsen fra De Gruyter her:

Læs mere

Udvikling i Print-on-Demand / Ny service fra Brill

Forlaget Brill har oprettet en Print-on-Demand service der giver alle brugere med adgang til deres e-bøger muilighed for nem bestilling af et Print-on-Demand eksemplar til en standardpris af 25 dollars.

Læs mere

Internationalisering – biblioteket som komponent i et læringsrum

Academic Writing in a Global Perspective –           internationalisering som indsatsområde Projektets formål er at skabe et både fysisk og virtuelt rum for at formidle, diskutere og udfordre forventninger til akademisk skrivning i Danmark for internationale studerende, herunder beskrive internationalt betingede forskelle i akademiske kulturer.

Læs mere

Ny rapport om benyttelsesmønstre for akademiske tidsskriftartikler

Association of American Publishers har udsendt en ny rapport om benyttelsesmønstre for akademiske tidsskriftartikler.

Læs mere

Liber om copyright-reform

Liber (den europæiske forskningsbiblioteksforening) har udsendt et statement om copyrightreform.

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforening skifter navn

På den ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt i forbindelse med foreningens vinterinternat 23. – 24. januar på Klarkovgaard blev det vedtaget, at Danmarks Forskningsbiblioteksforening skifter navn til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU).

Læs mere

Danskere i alle aldre tager e-bogen til sig

Nedenstående er sakset fra KUs nyhedsside:

Læs mere

Sejr for Open Access i USA

  Præsident Obama har udstedt et direktiv om Open Access.

Læs mere

NEFUS har fået ny bestyrelse

DF forum, Netværk for Forskningsunderstøttende Services (NEFUS), har fået ny bestyrelse.

Læs mere

Ti teknologiske toptrends i 2014

  IEEE har offentligjort sin oversigt over teknologiske toptrends  i 2014.

Læs mere

Udvikling på lærerbogsmarkedet

  Nedenstående nyhed er hentet på DIsCo’s hjemmesiden.

Læs mere

Fynske firstmovers: Bibliotekets katalog nu på Facebook

  Som en ekstra lille julegave til brugerne kan man nu finde Syddansk Universitetsbiblioteks katalog på Facebook.

Læs mere

Informationssektoren i 2013: vigtigste udviklinger

Fra Information today, 3. December 2013 har vi plukket følgende oversigter over de vigtigste udviklinger i informationssektoren i 2013:

Læs mere

Forfatterforening taber retssag mod Google

Den amerikanske forfatterforening har fået afvist retssagen mod Google for at krænke ophavsretten gennem massedigitalisering af bøger. Dommer Denny Chin sagde, at Google Books formidlede “significant public benefits”, samt at de digitaliserede værker er beskyttet af reglerne for ”fair use”.

Læs mere

Key findings from Libraries: At the Epicenter of the Digital Disruption

Nye rapporter fra Proquest i samarbejde med Information Today undersøger udviklingen i ressourceforbruget ved amerikanske biblioteker.   

Læs mere

OCLC-analyse af bogudlånet i forskningsbiblioteker

  En kommende artikel i College and Research Libraries redegør for resultaterne af den histil mest omfattende analyse af bogudlånet i amerikanske forskningsbiblioteker.

Læs mere

Fake-artikel rejser tvivl om Open Access tidsskrifternes videnskabelige troværdighed

En nylig rapport om en fake-artikel, der blev accepteret ukritisk af en række Open Access-tidsskrifter, rejser tvivl om OA-tidsskrifternes videnskabelige troværdighed.

Læs mere

Skotland og Wales: forskningsbiblioteker vil have fælles bibliotekssystemer

I Danmark er DEFF nu begyndt at overveje et fælles udbud af biblioteks- og discoverysystemer for FFU-bibliotekerne – ligesom vi kender til fra Norge og Finland.

Læs mere

Digital Informationskomptence

ALA (The American Libraries Association) har nedsat en arbejdsgruppe om hvordan man skal fremme udviklingen af digital informationskompetence. Arbejdsgruppen har barslet med et sæt anbefalinger.

Læs mere

DTU Bibliotek indvier det nyrenoverede bibliotek på DTU Lyngby Campus

Fredag d. 4. oktober indvier DTU Bibliotek officielt sit nyrenoverede bibliotek i hovedbygningen på DTU i Lyngby. De studerende har for længst indtaget det nye studiemiljø; der skal mere end en stige og et par malerbøtter til at holde dem tilbage.

Læs mere

Parlamentskomité kritiserer Golden Open Access-politik

Det britiske parlaments Business, Innovation and Skills Committee har offentliggjort en rapport hvori man kritiserer den britiske regerings Golden Open Acces politik.

Læs mere

Vendepunkt for fri adgang til forskningspublikationer

I en undersøgelse, der er finansieret af Europa-Kommissionen, er det i dag blevet bekræftet, at der på verdensplan er ved at ske et skift i retning mod den såkaldte “fri adgang”, hvor forskningsresultater stilles gratis til rådighed for læserne.

Læs mere

Wellcome Trust udvider sin Open Access politik til videnskabelige monografier og bogkapitler

Wellcome Trust er en international fond, der understøtter forskning især inden for biomedicin. Den finansierer et meget stort antal forskningsprojekter, og dens kontante Open Acces-politik har i høj grad fremmet udviklingen af Open Access i almindelig og inden for natur- og sundhedsvidenskab i særdeleshed. I sommers meddelte fonden, at den nu udvider sin OA-politik til […]

Læs mere

En ny generation rykker ind i chefkontorerne

I forrige blev det meddelt, at Bertil Dorch, 42 år, chefkonsulent ved Københavns Universitetsbibliotek/Det Kongelige Bibliotek pr. 1. oktober afløser Aase Lindahl som chef for Syddansk Universitetsbibliotek. Og i fredags blev det så meddelt, at Pernille Drost, 41 år, formand for Bibliotekarforbundet, pr. 1. november afløser Steen Bille som chef for Nationalbiblioteket/Det Kongelige Bibliotek.   […]

Læs mere

American Digital Public Library er nu søsat

Den 18. April blev the National (American) Digital Public Library officielt søsat. Det er et ret ambitiøst project som tager sigte på at alle digitale samlinger i amerikanske forskningsbiblioteker, arkiver og museer skal stille gratis og online til rådighed for alle amerikanere og senere for alle i verden.

Læs mere

International arbejdsgruppe om nye kompetencer for medarbejdere i forskningsbiblioteker

Library and repository communities join together to identify new competencies for academic librarians August 13, 2013 The Association of Research Libraries (ARL), the Canadian Association of Research Libraries (CARL), the Confederation of Open Access Repositories (COAR), and the Association of European Research Libraries (LIBER) are pleased to announce the launch of a Joint Task Force on […]

Læs mere

Fem nye bøger om det nye forskningsbibliotek

Hermed et overblik fra forårets høst af nye bøger om innovative ting i forskningsbibliotekerne:

Læs mere

10 globale bud på fremtidens universitetsbibliotek

The Guardian Higher Education Network har just bragt 10 interveiws med universitetsbibliotekschefer fra hele verdenen om fremtidige muligheder og udfordringer for bibliotekerne. Læs bl.a. hvad Carol Mandel fra New York University Library og Hidemo Kondo fra Hachioji Library har at sige om studiemiljø, elektroniske ressourcer og understøttelsen af forskning og uddannelse. Link til artikel: http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/aug/07/university-libraries-10-global-portraits?CMP=twt_gu  

Læs mere

Amerikansk undersøgelse af forskeres brug af forskningsbiblioteker

En amerikansk undersøgelse fra Ithaka af VIP’ers brug af informationsressourcer og forskningsbiblioteker viser bl.a., at der generelt er tilfredshed med forskernes muligheder for at få adgang til videnskabelige litteratur.

Læs mere

Digital Public Library of America blev lanceret i april

  News Digital Public Library of America Launches this Month The Digital Public Library of America, which will be officially launched April 18, “is a project to make the holdings of America’s research libraries, archives, and museums available to all Americans–and eventually to everyone in the world–online and free of charge,”  

Læs mere

Forum for Formidling af Ophavsret

Forum for Formidling af Ophavsret Ophavsret er blevet noget af det mest omtalte på alle landets biblioteker, og det er derfor ganske naturligt, at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker også styrker arbejdet med at udbrede information på området. Formålet med Forum for Formidling af Ophavsret er således at styrke og udbrede kendskabet til ophavsret inden for forsknings-, […]

Læs mere

Directory of Open Access Books (DOAB)

I lighed med Directory of Open Access Journals (DOAJ) oprettes der nu et Directory of Open Access Books (DOAB).

Læs mere

DIAS i Universitetsavisen

  Den elektroniske Universitetsavis har bragt denne artikel om DIAS. Læs her.   Mvh Michael Cotta-Schønberg

Læs mere

PLoS indgår i et samarbejde med figshare

Det kendte Open Access-tidsskrift PLoS indgår i et samarbejde med figshare, der tilbyder dets brugere, at de kan uploade deres forskningsdata på deres servere.

Læs mere

Ny generation af bibliotekssystemer

Den nye generation af biblioteksystemer er ved at være flyvedygtige, og det har givet anledning til et temanummer af Information Standards Quartely (Fall 2012).

Læs mere

Forandringsledelse i forskningsbiblioteker

Fra ALA har vi klippet følgende meddelelse om en ny bog om forandringsledelse i forskningsbiblioteker:

Læs mere

Nu en million artikler Directory of Open Access Journals

DOAJ har udsendt følgende pressemeddelelse:  

Læs mere

Biblioteksunderstøttelse af Massive Open Online Courses på KU

Fænomenet Massive Open Online Corses (MOOCs) fik for alvor gennemslagskraft i løbet af 2012 og vil ganske givet komme til at ændre måden hvorpå universiteter og uddannelsesinstitutioner arbejder med undervisning samt deres forhold til omverdenen. På Københavns Universitetsbibliotek er man nu gået aktivit ind i arbejdet med at understøtte universitetets nye kursusudbud.

Læs mere

Journal of Cooperative Librarianship

Samarbejde med andre biblioteker og organisationer er et af de strategiske grundvilkår for moderne biblioteksudvikling. Et Open access tidsskrift, udgivet af biblioteksfolk, har fokus på dette område.

Læs mere

Nytænkning af informationskompetence

Som et produkt af det banebrydende Arcadia program (Cambridge University): rethinking the role of the research library in a digital age er der udgivet en bog om nytænkning af informationskompetence. Bogen er udgivet af Jane Secker og Emma Conan.

Læs mere

eLife : nyt forskerstyret open access tidsskriftsystem

Efter manges opfattelse vil det nuværende videnskabelige publiceringssystem kun for alvor blive ændret, hvis forskerne selv overtager publiceringen i form af nye OA-systemer. Et nyt skud på denne stamme er eLife – på området biovidenskab og biomedicin.

Læs mere

SDUB har åbnet for Summon

Syddansk Universitetsbibliotek er i april gået i  luften med Summon i en betaversion. Biblioteket åbner således for én samlet fuldtekstsøgning i alle digitale ressourcer og katalogen.

Læs mere

Fremtidens bibliotekssystemer: Udviklingen mod biblioteksserviceplatformen

Fornyelig udkom en oversigtsartikel om bibliotekssystemernes fremtid, i Information Standards Quarterly, 2012 Fall, 24(4):4-15: I artiklen, “The Future of Library Systems: Library Services Platforms”, beskriver Carl Grant, hvordan mange biblioteker i dag genovervejer de IT-platforme, som de anvender ift. at levere biblioteksservice, herunder deres integrerede bibliotekssystem (ILS), f.eks. Primo o.s.v. 

Læs mere

Fusion mellem IVA og KU godkendt i dag

Folketingets finansudvalg har i dag godkendt fusionen mellem Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og Københavns Universitet.  Den 1. april skifter IVA, den tidl. Danmarks Biblioteksskole, tilværelsen som selvstændig institution ud med en status som et institut på Det Humanistiske Fakultet. Visionen med fusionen er at skabe et nyt stærkt grundlag for informationsvidenskaben inden for både uddannelse […]

Læs mere

Startpublicering.nu er i luften

Startpublicering.nu er produkt af Projekt Publiceringsstrategier, et DEFF finansieret projekt i regi af Programgruppe C: Services til forskere. Startpublicering.nu kan anvendes både på computer, tablet og smartphone. Sitet har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering. I projektet har vi indsamlet interviewdata fra otte universiteter og et university college, […]

Læs mere

ProQuest overtager Ebook Library

ProQuest har meddelt, at det har købt Ebook Library (EBL), der er en af de største udbydere af e-bøger til biblioteker. Da Proquest for to år siden også  erhvervede en anden stor udbyder, eBrary, er Proquest ved at blive en af de betydeligste spillere på biblioteksmarkedet for e-bøger fra aggregatorer. Det er hensigten senere at […]

Læs mere

ORCID modtager blåstempel af britiske organisationer

JISC indtræder i familien af britiske organisationer. indenfor uddannelsesektoren, der støtter op om Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID).

Læs mere

Statistik fra ACRL: Dramatisk stigning i udgifter til e-bøger

ACRL (Association of College and Research Libraries) publicerede forleden sin 2011-statistik: “2011 Academic Library Trends and Statistics”, der beskriver samlinger, bemanding, udgifter og services ved en lang række akademiske biblioteker.

Læs mere

Rygte om Elsevier-overtagelse af Mendeley

Efter køb af andre produkter, som fx Pure, overvejer Elsevier nu iflt. TechCrunch, at købe Mendeley for et beløb i nærheden af 100 mio. dollar. Mendeley er et online system til opbevaring og deling af referencer og tidsskriftsartikler. Nyheden er ikke bekræftet af hverken Elsevier eller Mendeley, men i slutning af februar skulle det vise […]

Læs mere

Ny aftale om forvaltning af DOAJ

Lunds Universitetsbibliotek og britiske Infrastructure Services for Open Access oplyste kort for Jul, at de har indgået en aftale vedrørende den fremtidige drift og udvikling af DOAJ.

Læs mere

Ebrary lancerer en nordisk samling af ebøger

Kort tid før Jul meddelte Ebrary, der er en del af ProQuest, at virksomheden lancerer en ny ebogsdatabase, kaldet Ebrary Nordic Collection.

Læs mere

Ny antologi om forskningsbiblioteker

Ny antologi fra IVA sætter fokus på fremtidens forskningsbiblioteker: “Viden i spil, forskningsbibliotekernes funktioner i forandring”. Biblioteket skal ikke længere kun fremskaffe fysiske materialer men i højere grad lægge vægt på for eksempel videnskabelig dokumentation, bibliometri, undervisning i informationskompetence og udvidet forskerservice. 

Læs mere

Aftale om Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS) er underskrevet

Rektor for Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, og direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, har d. 20. december indgået en generel aftale om Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS): Aftalen viderefører den nuværende KUBIS-aftale som en permanent ordning, med enkelte tilpasninger. KUBIS blev etableret den 1. januar 2008, af Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, som en samarbejdsorganisation, der […]

Læs mere

Rejseberetning: Studietur med DARMA til Bruxelles

Den 28.-29. november var en snes medlemmer af DARMA på studietur til Bruxelles. DANRO var vært, og hvor hovedtemaet var EU Kommissionens oplæg til Horizon 2020, samt EU Parlamentets behandling af forslaget. DARMA er “Danish Association for Research Managers and Administrators”, en brancheforening for universiteternes medarbejdere på forskerserviceområdet; dvs. typisk kollegaer, der beskæftiger sig med forskningsfonde og […]

Læs mere

Amerikansk undersøgelse af studerendes holdning til campusbiblioteker

Selvom de studerende på amerikanske colleges generelt er tilfredse med deres campusbiblioteker, mener ca. 40 % af dem, at bibliotekerne ikke er afgørende for, om de får akademisk succes. Det skriver Inside Higher Ed på sin hjemmeside. Her refereres der til en undersøgelse bragt i Library Journal, hvor 2516 studerende er blevet spurgt ud om […]

Læs mere

Open Access er en prioritet for Europarlamentet

Europakommissionens oplæg til EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020, “Horizon 2020”, blev i går d. 28. nov. godkendt i Europarlamentet (EP), under forudsætning af en række ændringer og kompromisser. Det totale budget for Horizon 2020 forventes at blive omkring 90 mia. Euro. Godkendelsen af Kommissions forslag i EP, er startskuddet til en række […]

Læs mere

Mendeley som forskningsindikator

Referencehåndterings- og PDF-managerprogrammet Mendeley har udarbejdet “Mendeley Global Research Report”, som er en global rapport om videnskabelige forskningsrutiner i relation til forskningsproduktivitet. Mendeley har 2 mio. brugere på verdensplan, hvoraf størstedelen tilhører de natur- og sundvidenskabelige områder. På baggrund af data over deres brug af programmet formidler rapporten viden om deres forskningsvaner f.eks.:  – Hvem læser flest forskningspapirer? […]

Læs mere

Eksperimentet Anvil Publishing – ny platform til digital publicering indenfor humaniora

I et samarbejde mellem de to amerikanske nonprofitorganisationer, Council on Library and Information Resources (CLIR) og National Institute for Technology in Liberal Education (NITLE), er det eksperimentelle publiceringsprojekt Anvil Publishing blevet lanceret. Projektet præsenteres som løsningen på den aktuelle krise i forlagsverdenen, hvor de traditionelle forlagsmodeller løbende hæver omkostningerne og samtidig begrænser udviklingen af innovative, […]

Læs mere

Tilburg stopper TICER-sommerskoler

Tilburg University meddeler, at man i august 2012 har arrangeret en TICER sommerskole for 16. og sidste gang. Selvom Tilburg er glad for, at dette års sommerskole var en indholdsmæssigt succes, har LIS-afdelingen, der organiserer TICER, besluttet at stoppe tilrettelæggelse af kommende sommerskoler af en kombination af forskellige årsager, bl.a. økonomi, konkurrencen på området fra lignende […]

Læs mere

Random House: Bibliotekerne ejer e-bøgerne

Som det første store forlag har Random House meldt klart ud, at bibliotekerne ejer de e-bøger, som de har købt af forlaget eller via en mellemhandler. For Random House handler det dermed ikke længere om licenser. Det skriver LibraryJournal d. 18. oktober i år:  Selvom det traditionelt har været vigtigt for bibliotekerne at eje materialerne, […]

Læs mere

DEFF workshop om Forvaltning af Forskningsdata

Den 31. oktober afholdt en DEFF-projektgruppe en workshop om forvaltning af forskningsdata på Statsbiblioteket i Aarhus. Workshoppen markerede afslutningen af gruppens arbejde. I det forløbne år har projektgruppen undersøgt hvordan forskningsinstitutioner i ind- og udland lagrer, langtidsopbevarer og tilgængeliggør forskningsdata. Målet med projektet har været at afdække situationen i Danmark, finde eksempler på best practice […]

Læs mere

Artikel om alternativ forskningsformidling vinder Bibliotekarforbundets DelDinViden-pris 2012

Christian Lauersen, sektionsleder på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (Det Kongelige Bibliotek/KUBIS) modtog årets Del Din Viden-pris på Bibliotekarforbundet generalforsamling i Vejle d. 27. oktober. 

Læs mere

Opgavetips.dk: Værktøj til støtte i opgaveskrivning

Et DEFF-projekt har udviklet et mobilt værktøj til støtte i opgaveskrivning, kaldet opgavetips.dk. Projektet består af projektleder Karen Harbo (Aarhus University Library), og en redaktionsgruppe ved Gina Bay (Aarhus University Library), Jesper Mørch (KUBIS), Signe Nielsen (VIA Bibliotekerne), samt Trine Schreiber (IVA). Opgavetips henvender sig til studerende på mellemlange og videregående uddannelser, og har som målsætning […]

Læs mere

KUBIS videreføres

På deres årlige møde om KUBIS, den 22. oktober 2012, har rektor Ralf Hemmingsen (Københavns Universitet, KU) og direktør Erland Kolding Nielsen (Det Kongelige Bibliotek, KB) truffet følgende beslutninger vedrørende KUBIS: 1) KUBIS videreføres pr. 1. januar 2013 som KU og KBs fælles organisation for biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet. KUBIS-ordningen vil herefter være permanent, men […]

Læs mere

Pressemeddelelse fra Danmarks Biblioteksforening om e-bogens fremtid

I går d. 15. oktober udsendte Danmarks Biblioteksforening en pressemeddelelse med overskriften “Usikker fremtid for E-bogen i Danmark”. Pressemeddelelsens indhold gengives herunder: Det er med stor beklagelse, at Danmarks Biblioteksforening erfarer, at forhandlingerne mellem Forlæggerforeningen og eReolen er gået i hårdknude. ”Der er desværre ingen vindere i sagen, men kun tabere, nemlig borgerne, selvom vi […]

Læs mere

Proquest: Nye søgesystemer og nye brugsmønstre

Udbredelsen af integrerede søgesystemer som Primo og Summon, med indhold fra mange forskellige kilder, har stor betydning for brugsmønstre og brugeradfærd i forhold til informationssøgning. Indholdsleverandøren ProQuest har udarbejdet et hvidpapir, som i overordnede træk skitserer hvilke områder der berøres og påvirkes af de nye systemer. Skiftet fra silobaserede systemer (søgesystemer rettet mod én kilde) […]

Læs mere

DFs kursusvirksomhed

Som bekendt er Det Informationsvidenskabelige Akademi ved at afvikle sin kursusvirksomhed for bibliotekerne. I denne anledning har DFs bestyrelse overvejet, om der er baggrund for, at DF som forening påtager sig at arrangere kurser for FFU-bibliotekernes medarbejdere. Sagen er drøftet med Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, der stiller sig positivt dertil, og flere biblioteker har tilbudt at lægge […]

Læs mere

Bogscanning: Google-sag afgjort

En syv-årig juridisk disput mellem Google og Association of American Publishers (AAP) er nu afgjort gennem et forlig mellem parterne. Balladen begyndte i 2005 på grund af Googles planer, om at scanne og digitalisere bøger. AAP hævdede, at projektet ville indebære en massiv krænkelse af ophavsretten, fordi det ville resultere i, at digitale eksemplarer af […]

Læs mere

Ti år med Open Access – anbefalinger for de næste ti år

I anledning af ti-året for Budapest Open Access Initiativ (også kaldet BOAI), har The Open Society Foundation publiceret et sæt retningslinjer og anbefalinger for Open Access de næste ti år.  Baggrundet er, at hvor BOIA lancerede en verdensomspændende kampagne for Open Access til al ny peer-reviewed forskning, er der i dag et behov, for at […]

Læs mere

BFI-modellen fortsætter

I følge en nyhed fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU), har Regeringen og forligspartierne beslutte at videreføre BFI-modellen i fem år. BFI er den Bibliometriske Forskningsindikator, der ligger til grund for uddelingen af ekstra basismidler til universiteterne, og som grundlæggende data anvender universiteternes forskningsregistrering – ofte tilvejeskaffet via forskningsbibliotekernes mellemkomst. Baggrunden Regeringens beslutning er, […]

Læs mere

Konferenceberetninger på dfdf.dk

Som noget nyt vil Danmarks Forskningsbiblioteksforening, i videndelingens navn, gerne facilitere beretninger fra relevante konferencer og kurser i ind- og udland. Så skal du på konference, kursus eller temadag, så overvej at dele dine erfaringer med dine fagfæller i sektoren. Nedfæld input og erfaringer og send dem til Christian Lauersen fra besyrelsen på [email protected]. Så […]

Læs mere

E-bøger i bibliotek.dk nu uden bestilknap

Det har længe været et problem i bibliotek.dk, at brugerne har kunnet afgive bestilling på e-bøger som i hht. licensaftalen kun kan benyttes på det bibliotek som har købt licensen samt af dette biblioteks definerede kreds af primære brugere via fjernadgang – f.eks. ansatte og studerende ved en uddannelsesinstitution. Disse e-bøger kan således ikke indgå […]

Læs mere

Kun fantasien sætter grænser for bibliotekarer

Af Line Laursen (KUBIS) Uddannelsesprogrammer indenfor sundhedsvidenskab og finansiel analyse – alle steder er innovation er i højsæde på biblioteksuddannelserne i USA og Canada. For 15 år siden blev det forudsagt at fremtidens bibliotekarer ville være vidensnavigatører der forstår digitale ressourcer såvel som trykte materialer og andre formater. Dengang skurrede forudsigelse i ørerne på den […]

Læs mere

Nye værktøjer til deling af forskningsdata

Af Christian Ertmann-Christiansen (Det Kongelige Bibliotek) Der er stigende interesse for at dele, styre og publicere forskningsdata. DataStage og DataBank er nye systemer, som hjælper med det. DataStage indeholder faciliteter til at registrere metadata og dele filer via et webinterface, mens DataBank gør det muligt at gemme data i et repositorie, tildele Digital Object Identifiers […]

Læs mere

Elsevier køber Atira og dermed PURE

Elsevier annoncerede i dag, at koncernen overtager den danske Ålborg-baserede virksomhed, Atira A/S, og dermed forskningsinformationssystemet PURE.  

Læs mere

Amazons elektroner overhaler papiret

Amazon sælger nu flere ebøger end papirbøger. Mere præcist, er der tale om, at der ryger 114 Kindle-bøger over ”desken”, for hver 100 trykte bøger, som Amazon sælger via deres websites. Derudover oplyser Amazon, ifølge BBC News, at den gennemsnitlige Kindleejer køber op til fire gange flere bøger, end de gjorde før de anskaffede sig […]

Læs mere

Ny Chef for Københavns Universitetsbibliotek City

Det Kongelige Bibliotek har ansat nu chef for Københavns Universitetsbibliotek City. Stillingen er blevet besat med Gitte Kolstrup pt. Biblioteksdirektør på Universitetet i Nordland (Bodø). Gitte har tidligere arbejdet som sektionsleder på Statsbiblioteket og leder af Juridisk Bibliotek på Aarhus Universitet. Gitte Kolstrup tiltræder stillingen 1.10.2012.

Læs mere

England og EU åbner ladeporten til Open Access

Efter offentliggørelsen af Finch-rapporten (se DF-nyheder 29. juni) gik der ikke mange dage inden den engelske regering den 16.7. meldte ud, at den i vidt omfang accepterer rapportens anbefalinger om at forpligte forskere til at offentliggøre offentligt finansierede forskningsarbejder via Golden Open Access (d.v.s. at finansiering af adgang til artiklerne betales af forskerne i form […]

Læs mere

At gøre det lettere at finde videnskabelig litteratur: rapport fra SAGE

Forlaget SAGE har udsendt et ”white paper” med titlen: Improving the Discoverability of Scholarly content in the Twenty First Century. Sage, 2012.   Discoverability (findbarhed?) er et af tidens populære – og vigtige – begreber i informations- og bibliotekssektoren. Det dækker over hvor let det er for forskerne at finde information (content), der er nødvendig […]

Læs mere

Offentlige forskningsråd og fonde vedtager Open Access-politik

Pressemeddelselse om ny Open Access-politik Forskere skal offentliggøre deres forskningsresultater, så alle frit kan læse og drage nytte af dem. Det er målet med den Open Access-politik, som Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation nu lancerer.

Læs mere

Nu også Open Acces for bøger

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) har givet meddelelse om en ny service vedrørende Open Access monographs: the Directory of Open Access Books (DOAB). DOAB er et søgbart indeks til peer-reviewede monografier udgivet under en Open Access-model og med link til den fulde tekst på udgiverens hjemmeside eller repository. Projektet har nu nået beta-versionen.Det […]

Læs mere

Ny IFLA-guide om e-bøger

IFLA’S Acquisition and Collection Development Section har nu udsendt en ny vejledning om opbygning af samlinger af e-ressourcer: Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries. By Sharon Johnson, with Ole Gunnar Evensen, Julia Gelfand, Glenda Lammers, Lynn Sipe and Nadia Zilper. IFLA, 2012. Ved elektroniske ressourcer forstås materialer, hvis benyttelse kræver adgang […]

Læs mere

Ansigt til ansigt med kulturskatten

Det Kongelige Bibliotek har nogle af Nordeuropas rigeste samlinger og de allerstørste klenodier kan nu for første gang opleves i en permanent udstilling. Med Skatte i Det Kongelige Bibliotek gives der et enestående kig ned i kisten med de største skatte fra de tidligste håndskrifter på pergament til originale manuskripter fra nulevende digtere. Den russiske […]

Læs mere

Keine Hexerei: Udini til alle

Det er som bekendt et problem, at personer, der ikke arbejder eller studerer ved et universitet, kan have problemer med adgang til digitale ressourcer, fordi disse i vidt omfang er bundet op på universitetsdækkende licenser med forlagene. Som et forsøg på at løse dette problem, har Statsbiblioteket for nylig – som DEFF-projekt – åbnet en […]

Læs mere

DRM på vej ud?

Digital Rights Management, f.eks. begrænsninger i antal side der kan downloades m.m., er et af forlagenes vigtigste redskaber til at gøre det besværligt at læse e-bøger. Det drejer sig for forlagene om at bevare kontrollen med deres produkter. Det vil forlagene gerne fortsat, men er der tegn på, at de begynder at droppe DRM som […]

Læs mere

Harvard gør oprør imod tidsskriftpriserne

Harvard Universitetsbiblioteks Faculty Advisory Council sendt til åbent brev til alle forskerne ved Harvard Universitet, hvor man advarer om, at prisstigningerne på tidsskrifter har skabt en uholdbar situation for biblioteket. Rådet advarer om, at priskrisen forværres af at visse forlags praksis at sælge tidsskrifter som pakker med meget høje priser. Forlagene nævnes ikke, men alle […]

Læs mere

UK: gratis netadgang til offentlig forskning

Den britiske regering planlægger at give offentligheden gratis, netbaseret adgang til at offentlig finansieret forskning. Det har ministeren for videnskab og universiteter, David Willetts, lige meddelt i en artikel i The Guardian forud for en tale til Publishers’ Association. Ministeren skrev/sagde blandt andet: “Giving people the right to roam freely over publicly funded research will […]

Læs mere

Videnskabelige artikler – ny tjeneste på bibliotek.dk

”Videnskabeligeartikler” er en ny tjeneste på bibliotek.dk, der giver alle biblioteksbrugere adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte. Tjenesten er interessant for den almindelige private borger, som interesserer sig indgående for et emne, og som derfor ønsker at få indblik i de videnskabelige […]

Læs mere

Etablering af Aarhus University Library

AUs Universitetsledelse behandlede i går den 30. april en indstilling vedr. AUL fra Det Tværgående Bånd for Videnudveksling. Båndet blev i januar i år bedt om at udarbejde indstillingen, som skulle indeholde en konkret model for organisering og en økonomimodel for AUL.

Læs mere

Verdensbanken går Open Access

Verdensbanken (The World Bank) meddeler, at den har etableret en Open Access-politik. Første skridt vil være oprettelsen af et Open Knowledge Repository, hvor de fleste af Verdensbankens publikationer (”research products and knowledge products”) vil blive lagt op –og med fri, gratis adgang for alle interesserede. Verdensbanken bliver hermed den første internationale organisation, der kræver, at […]

Læs mere

Kom godt i gang med den gode opgave – fra indledning til aflevering

I et nyt kursus tilbyder Syddansk Universitetsbibliotek en pakkeløsning til de studerende i forhold til opgaveskrivning. Rigtig mange studerende gennemgår en dybt frustrerende proces, når de kæmper med de større opgaver, som deres uddannelse fordrer. For at afhjælpe denne frustration, har Syddansk Universitetsbibliotek i samarbejde med Vejledningscenteret på Syddansk Universitet udviklet et kursus til netop […]

Læs mere

Antiplagieringskampagne på CBS

Korrekt referencehåndtering er i alt væsentligt et håndværk, som kan tillæres. Kreditering kan måske oven i købet betragtes som en intuitiv og en helt naturlig måde, hvorpå man viser respekt for andres arbejde. Imidlertid skal redskaberne være tilgængelige og instinktet vækkes og dette har været udgangspunktet for en stort anlagt kampagne på CBS netop med […]

Læs mere

Guide til nye twittere

LSE Public Policy Group er en britisk uafhængig konsulent- og forskningsorganisation, der har udgivet en twitterguide. Guiden leder de grønne twittere igennem Twitters grundlæggende funktioner, samt giver tips til hvordan mere erfarne twittere kan bruge Twitter til at understøtte sin undervisning og forskning. Men hvorfor? – Fordi en forsker kan nå en bunke folk via […]

Læs mere

Videoarkiv på CBS

Der produceres løbende video- og lydmaterialer på CBS, herunder af og til undervisning og i forbindelse med universitetets almindelige kommunikations- og PR arbejde. Herudover færdes mange forskere i eksterne forskningsformidlingssammenhænge og benytter ofte audiovisuelle medier i den forbindelse. Der eksisterer således en forholdsvis etableret produktion af og praksis omkring brugen af billeder og lyd på […]

Læs mere

Universitetsstuderende og e-bøger

To nye rapporter peger i noget forskellige retninger. En undersøgelse af studerendes brug af informationsressourcer (december 2011) fra Bowker viser, at trykt litteratur stadig er den vigtigste informationsressource for studerende. En amerikansk undersøgelse fra Pearson viser til gengæld, at 25% af de collegestuderende nu ejer en tablet-pc (imod 7% et år før) og at flertallet […]

Læs mere

Tænketank om fremtidens “biblioteker”

Tænketank om fremtidens ”biblioteker” Hvordan ser de ud, hvem bruger dem og hvad indeholder de? Det første tænketanksmøde afholdes 25. april, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Hver projektdeltager kan sende to deltagere uden betaling. For yderligere deltagere vil prisen for deltagelse i mødet være 1.200 kr. Samarbejdet og det fælles output Danmarks Biblioteksforening, Danmarks […]

Læs mere

Mobilsite i beta på AUB

På Aalborg Universitetsbibliotek har man just søsat en mobil grænseflade til deres basale features. 

Læs mere

Digital Dannelse

Kursus i Digital Dannelse 31.5.2012 I maj gennemføres kurset “Introduktion til Digital Dannelse” med professor Hans Siggaard Jensen og lektor Jeppe Bundsgaard som undervisere. De kommer begge fra Aarhus Universitet, IUP/DPU. Der er tale om 2 væsentlige undervisningskræfter indenfor de digitale medier og digitale kompetencer. Kurset gentages alt afhængig af interessen. Kurset gennemføres i regi […]

Læs mere

Syddansk Universitetsbibliotek – i katastrofens tegn

Der var dømt katastrofe, da Syddansk Universitet fra 6.-13. februar var målet for tusind gymnasieelever i et projekt, som var ledet af Syddansk Universitetsbibliotek i forbindelse med gymnasiernes store AT-opgave i 3. g.

Læs mere

Digitalisering af den danske nationallitteratur indtil 1700 (ProQuest 17) og inkunablerne i Danmark (ProQuest U15)

Det Kongelige Bibliotek og den britiske forlagskoncern ProQuest fortsætter samarbejdet med at digitalisere den danske nationallitteratur i ældre tid. D. 1. juli 2011 blev der i Barce­lona indgået to nye aftaler og option på en tredje. Det praktiske arbejde går efter en indkø­ringsperiode i gang d. 1. marts 2012.

Læs mere

Obama-regeringen vil have e-lærebøger i skolerne

Den amerikanske undervisningsminister har udsendt en opfordring til skoler og virksomheder om at give elever og studerende e-lærebøger inden de næste fem år: e-lærebøgerne opfattes som en interaktiv undervisningsform, der sparer penge og sikrer hurtig opdatering af lærebogsmaterialet.

Læs mere

Biblioteksdirektøren går af

Efter 15 år i jobbet har Jens Thorhauge har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af april. Stillingen opslås iil nybesættelse mandag den 27. februar. Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker Jens Thorhauge for godt samarbejde og for mange interessante foredrag og indlæg på foreningens møder, og ønsker ham alt godt for de kommende år.  Der vil […]

Læs mere

KUBIS-fagsider nu i LibGuides

Københavns Universitetsbibliotek (under Det Kongelige Bibliotek) har valgt LibGuides til præsentation af sine faglige websider inden for humaniora, samfundsvidenskab, jura, naturvidenskab og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Måling af open access artiklers impact som pre-print

Der findes rigtig mange publiceringskanaler for Open Access artikler, men hvordan måler man disse artiklers impact, hvis de fx er lagt ud som pre-prints? Og hvad med peer review?

Læs mere

Open Access – Det Frie Forskningsråd underskriver Berlin Deklarationen

Sakset fra Styrelsen for Forskning og Innovation  Det Frie Forskningsråd understreger sit fokus på formidling og bedre udnyttelse af forskningsresultater ved at underskrive Berlin Deklarationen om Open Access. Det Frie Forskningsråd underskrev ultimo 2011 ‘Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities’, som er en milesten i definitionen af og arbejdet med […]

Læs mere

Engelske universiteter skovler ind på biblioteksgebyrer

Alene bøger, der afleveres for sent, har over de sidste 6 år indbragt de engelske universiteter ca. 50 millioner pund. Topscoreren var Leeds Universitet med mere end 1.8 millioner pund. Når man tager i betragtning at disse gebyrer kan være så små som 10 pence om dagen, er det klart, at studerende afleverer mange, mange […]

Læs mere

Forskere boykotter Elsevier

Så længere forskerne ønsker at publicere i Elseviers tidsskrifter, er det meget vanskeligt for bibliotekerne at formå Elsevier til at føre en bæredygtig prispolitik. Nu er der så endelig kommet et forskeroprør imod Elsevier i gang. En fremtrædende matematiker ved Cambridge Universitet, Timothy Gowers, har via sin personlige blog iværksat en boykot af Elsevier. Allerede […]

Læs mere

Ny tilgang til informationskompetence i Gymnasieskolen

Syddansk Universitetsbibliotek er initiativtager til et nyt projekt om efteruddannelse af gymnasielærere sammen med Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på SDU, der har ansvar for efteruddannelse i pædagogikum i Gymnasieskolen. Projektet er støtte af DEFF.

Læs mere

”Gamification” og brugerundervisning

Games er ved at blive en hot trend i forbindelse med udvikling af undervisning i informationskompetence. Decemberudgaven af C&RL News har to case-artikler om emnet: Den ene artikel af Monica Fusich m.fl. om : HML-IQ: Fresno State’s online library orientation game http://crln.acrl.org/content/72/11/626.full Den anden er af Karen Markey m.fl. om: BiblioBouts: What’s in the game? […]

Læs mere

Næste generation af lærebøger er på vej

Under indflydelse af ny teknologi ændrer læringsformer og –systemer sig hastigt, og det gælder også lærebogen. I en artikel om den nye lærebog skriver Stephen Abram, at den blandt andet vil være: – Device agnostic – LMS agnostic – Contentent unbiased – Explodable – With extension opportunities – Collaborative – Creative o.s.v. Hvad det alt […]

Læs mere

Biblioteker fanget i krydsilden mellem Amazon og Penguin

For en måneds tid siden meddelte Penguin pludselig, at biblioteker ikke længere kunne låne forlagets e-bøger til Amazons Kindle-læseapparater, og at man i øvrigt trak sine e-bøger væk fra alle bibliotekers ebogs-udlånsordninger. Dette var blot en ny episode i krigen mellem forlagene og Amazon om kontrollen over forlagenes bøger, men ikke desto mindre var det […]

Læs mere

Ny service til forskningsregistrering på DTU

En ny service hos Danmarks Tekniske Informationscenter, DTU Bibliotek, har gjort det til den rene lise at sikre, at publikationer registreres korrekt og til tiden. Med den nye service fra DTU Bibliotek er det, der før kunne være en tidskrævende pligtopgave for den enkelte DTU-forsker, nu blevet et spørgsmål om at tjekke ind på en […]

Læs mere

Udbredelse og brug af ebøger i amerikanske akademiske biblioteker

Tidsskriftet Library Journal har undersøgt udbredelsen og benyttelsen af ebøger i de amerikanske akademiske biblioteker. Det er der kommet en fyldig, men dyr rapport ud af, der kan bestilles på http://www.thedigitalshift.com/research/ebook-penetration/. Af hovedkonklusionerne skal nævnes: Stor set alle, 95%, af de akademiske biblioteker tilbyder nu ebøger, og efterspørgslen er stigende. 58% af bibliotekerne rapporterer stigende […]

Læs mere

Udbredelse og brug af ebøger i amerikanske folkebiblioteker

Tidsskriftet Library Journal har undersøgt udbredelsen og benyttelsen af ebøger i de amerikanske folkebiblioteker. Det er der kommet en fyldig, men dyr rapport ud af, der kan bestilles på http://www.thedigitalshift.com/research/ebook-penetration/. Af hovedkonklusionerne skal nævnes: Ebøger har været på fremmarch i de sidste to år, men det er først det seneste års tid, at bibliotekerne har […]

Læs mere

Det virtuelle bibliotek i det fysiske

Aalborg Universitetsbibliotek har i efteråret 2011 deltaget i et DEFF-projekt i programgruppen Mødet med Brugeren, der havde til formål at udarbejde et kunstnerisk inspirationsværktøj med afsæt i brugernes egen adfærd. Resultatet går nu i et med tapetet på vores hovedfilial.

Læs mere

Ny organisation i Kulturministeriet og dermed nye rammer for DEFF

Pr. 1. januar 2012 sker der nogle strukturelle og organisatoriske ændringer i hele Kulturministeriet. Dette får indflydelse på Styrelsen for Bibliotek og Medier og derved også på DEFF. Dette sker bl.a. for bedre at kunne udnytte faglige synergier og skabe større gennemslagskraft til andre politikområder. Styrelsen for Bibliotek og Medier bliver således lagt sammen med ministeriets […]

Læs mere

iPads skal gøre møderne papirløse på CBS Bibliotek

Ved udgangen af 2011 har CBS Bibliotek indkøbt iPads til medarbejderne på biblioteket. Tanken er at gøre møderne papirløse og at medarbejderne skal blive fortrolige med at bruge en platform som flere og flere af vores brugere har taget til sig.

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek – nu på mobilen

I går tog Det Kongelige Bibliotek det første skridt mod at gøre bibliotekets services tilgængelige fra mobile enheder. Den primære service er i første omgang en mobil version af Det Kongelige Biblioteks online katalog, REX, så denne nu nemt og overskueligt kan tilgås fra smartphones og andre mobile enheder. Udover søgning i katalogen kan man […]

Læs mere

CBS Bibliotek vil give de studerende akademiske skrive- og læsekompetencer

CBS bibliotek har i samarbejde med Thomas Basbøll, skrivekonsulent på CBS, oprettet et kursus, der sætter fokus på de studerendes akademiske skrive- og læsekompetencer. Kurset hedder ”The Craft of research” og består af 2×2 lektioner, hvor de studerende modtager undervisning i at læse og skrive en akademisk tekst som genre. De lærer, hvordan de gennem […]

Læs mere

Statsbiblioteket åbner nyt publikumsområde

Mandag d. 12. december slår Statsbiblioteket dørene op for nye og indbydende studiefaciliteter. Det nye publikumsområde indeholder bl.a. en såkaldt LoungeZone med sofaer, borde, loungestole og flytbare rumdelere, der alle lægger op til gruppearbejde samt en RelaxZone, hvor man har mulighed for at få 15 minutters gratis massage i massagestol eller en aktiv dyst med studiekammeraterne i spillehjørnet, […]

Læs mere

RUb indgår leveranceaftale med RUC

Universitetsbibliotekernes integration i deres moderinstitutioners aktivitet er først lige begyndt. Snart vil de blive målt på hvordan de bidrager til at undervisnings- og forskningsaktiviteterne lykkes bedst og hurtigst. Leveranceaftaler er et skridt på vejen, og en sådan en netop indgået mellem Roskilde Universitets rektor og universitetsdirektør som den ene part, og Roskilde Universitetsbibliotek som den anden. Aftalen går på hvad […]

Læs mere

Stort amerikansk medicinsk forskningsbibliotek lukker dørene

Det store amerikanske medicinske fagbibliotek, William H. Welch Medical Library ved John Hopkins Universitetet i Baltimore har nu meddelt, at man lukker dørene for brugerne den 1. januar 2012. Biblioteket som sådan lukker dog ikke, men det vil i fremtiden basere sin service på digitale ressourcer og mediebåren personlig service. Læs artiklen Major Medical Library […]

Læs mere

Briterne tvinger Elsevier og Wiley-Blackwell til bæredygtige prisstigninger

En gruppe af de 30 største forskningsbiblioteker i Storbritannien har udfordret de store forlag, Elsevier og Wiley-Blackwell, hvis prisstigninger forskningsbibliotekerne ikke længere kan bære. Forskningsbibliotekerne truede med at opsige pakkelicenserne og i stedet for at gå over til abonnementer på de mest benyttede enkelttidsskrifter. Tilsvarende har flere store amerikanske biblioteker allerede gjort. Manøvren lykkedes, og […]

Læs mere

ALA udgivet to nye skrifter om ebøger

Bloggen No Shelf Required kan berette, at ALA om kort tid udgiver to skrifter. Den første sammenfatter bloggens egen guide til indkøb af ebøger, og kommer til at optræde i Library Technology Reports (http://www.alatechsource.org/ltr/index). Den anden, under titlen ”No Shelf Requiered 2” omhandler brugen og administrationen af ebøger i biblioteker. Begge udgivelser forventes at være […]

Læs mere

Fremtiden efter MARC

I de senere år har der bredt sig en erkendelse af, at det fyrre år gamle MARC-format er ude af trit med nutidens programmeringsstil. Der er brug for noget nyt. Library of Congress har engageret sig i udviklingen af et nyt bibliografisk “framework”, der skal forbedre bibliotekernes mulighed for koble deres brugere sammen med alle slags ressourcer, […]

Læs mere

Ny søgemaskine til open access repositories UK

JISC har udviklet en ny søgemaskine, CORE, der skal hjælpe forskere, undervisere og studerende og alle andre interesserede i at søge i 142 Open Acces Repositories fra UK. CORE giver adgang både til fuldtekstsøgning og til download af teksterne. Blandt de 142 repositories er blandt andet forskningspapirer fra en lang række af de engelske universiteter. Læs […]

Læs mere

Amazon lancerer udlånsbibliotek

Amazon opretter nu Kindle Owners Lending Library. Det sigter på medlemmerne af Amazon Prime, der betaler 79 dollars om året for gratis tilsendelse af produkter fra Amazon og for streaming af film. Denne gruppe kan nu -også gratis – låne en e-bog. De seks største amerikanske forlag deltager dog ikke i ordningen, og der kan […]

Læs mere

KUBIS’ e-bogsprojekt

Efter længere tids forberedelse iværksætter KUBIS nu Projekt e-bog-, der ventes at få betydelig strategisk rækkevidde. Projektet har til formål:  a.at iværksætte en intensiveret anskaffelse af e-bøger på det natur- og sundhedsvidenskabelige område samt økonomi, b.at fremme udvikling af brugerdrevne anskaffelsessystemer (PDA = Patron-Driven Acquisitions) og hermed at optimere anvendelsen af anskaffelsesressourcerne c.at udvikle og […]

Læs mere

10 trends, der påvirker udviklingen af forskningsbiblioteker

Læsere af DF-nyheder ved, at der fra forskellige sider arbejdes med lister over trends, der påvirkningen udviklingen af forskningsbiblioteker (f.eks. TAIGA, ACRL). Også KUBIS har en, som nu er tre år gammel og derfor skal fornys. Deltagerne i KUBIS årlige innovationstur, der i 2011 gik til biblioteker m.v. i London-området,  er blevet bedt om at […]

Læs mere

Netværk for Forskningsunderstøttende Services har afholdt den første temadag

Den 1. november 2011 afholdt NEFUS temadag på det biovidenskabelige fakultetbibliotek. Det var en spændende dag med oplæggene ”Tag temperaturen på mit forskerliv! – er biblioteket en del af diagnosen” ved lektor Erik Højberg, ”Undervis online – et tværnationalt udviklingsprojekt” ved Tove Rullestad og ”Fra bibliotekslogik til forskerlogik” ved Thomas Viberg Hansen. Temadagen blev afsluttet […]

Læs mere

NCSU bibliotekernes “value statement” om e-bøger

Bibliotekerne ved North Carolina State University har offentligt nedenstående “value statement” om videnskabelige e-bøger. Bemærk indledningen, hvor det som en selvfølgelig sag fremføres, at “efterhånden som videnskabelige monografier skifter fra det trykte til det elektroniske medie …”:

Læs mere

Projekt om forlagenes holdninger til brugerdrevne anskaffelser (Patron-driven acquisitions – PDA)

I Scholarly Kitchen af 4. oktober 2011 kan man læse om et nyt projekt, der vil undersøge forlagenes holdninger til brugerdrevne anskaffelser. Denne anskaffelsesform er i fuld fremmarch, og et nyt projekt i USA vil nu se på, om forlagene ser denne anskaffelsesform som en trussel, udfordring eller en positiv mulighed. Projektlederen opfordrer interesserede biblioteker […]

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek sætter fokus på IT-support med ny service

4 betjeningsenheder under Det Kongelige Bibliotek (Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Diamanten og Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek), etableret et nyt tilbud til gavn for brugerne: en ugentligt IT-helpdesk.

Læs mere

Dansk aftale om biblioteksudlån af e-bøger

Det er nu blevet meddelt, at de store danske forlag Lindhardt og Ringhof, Gyldendal og Rosinante har indgået ny, etårig aftale med folkebibliotekerne om en ny udlånsaftale for e-bøger. Prisen vil starte med 18,50 pr udlån og falde til 15 kr. afhængigt af forskellige forhold. Læs artiklen Ny aftale om udlån af e-bøger fra Bogmarkedet.

Læs mere

Princeton går Open Access-vejen

Princeton går Open Access-vejen Universiteter forærer deres forskningspublikationer gratis til kommercielle forlag, der derefter sælger dem tilbage til universiteterne i dyre domme. Kort fortalt. Forlagenes udnyttelse af deres copyright til at tjene stadig flere penge på universiteternes forskningspublikationer sætter hele det videnskabelige publiceringssystem under pres. En modreaktion er Open Access-bevægelsen, som Princeton Universitet nu er […]

Læs mere

Læseaktiviteten skifter karakter

Dem, der i dag læser bøger på tablets og e-bogslæseapparater, ved at grundlæggende er læseoplevelsen den samme. Men der nu alligevel nogle ting, der er forandrer sig. F.eks. kan markeringer og fremhævelser, som andre læsere har gjort i teksten, henlede ens opmærksomhed på tekstafsnit, som blikket ellers ville være gledet hen over.

Læs mere

Ældre JSTOR artikler nu gratis for alle brugere

JSTOR har meddelt, at alle dets tidsskrifter publiceret i USA før 1923 samt alle tidsskrifter fra resten af verden publiceret før 1870 vil være gratis tilgængelige for alle brugere. Det drejer sig om næsten ½ mio artikler fra mere end 200 tidsskrifter og udgør 6% af JSTORs indhold p.t. Det er værd at bemærke, at […]

Læs mere

OCLC og Ex Libris indgår aftale om WorldCat og Ex Libris produkter

OCLC og Ex Libris har annonceret en netop indgået aftale som gør det muligt for Ex Libris at indkorporere OCLCs WorldCat Search API i mange af deres search & discovery produkter så som Primo og Metalib. I praksis betyder dette, at alle OCLC medlemsbiblioteker som er kunder hos Ex Libris , vil kunne give deres […]

Læs mere

Frække Taiga slår til igen

Frække Taiga slår til igen! Taiga er er forening af universitetsbiblioteksouschefer m.v. De arbejder for radikal fornyelse af forskningsbibliotekssektoren og udgiver med jævne et sæt provokerende statements. For 2011 er de flg. og de gælder alle hvad der forventes at ske inden for de næste fem år! 1. Universiteterne vil udvikle fladere strukturer. Universitetsbibliotekerne vil have […]

Læs mere

Open Access-politik på AAU

31. august 2011 lancerede AAU sin officielle Open Access-politik.  Læs Open Access-politik for Aalborg Universitet  Ingeniøren har bragt en artikel med AAU’s Open Access-politik – læs Aalborg Universitet går enegang: øjeblikkelig Open Access til forskning

Læs mere

Kaliforniske universitetsbiblioteker udvider adgangen til ”forældreløse” værker

Udsættelserne af Google Book Settlement-afgørelsen – og retssagens eventuelle bortfald – får nu amerikanske biblioteker til at vove pelsen og give elektronisk adgang til ”forældreløse” værker, d.v.s. værker uden kendt ejer. I første omgang satser man de værker, som biblioteker har lagt ind i The Hathi Book Trust Collection, som er et stort fælles bibliotek […]

Læs mere

Selv Murdoch er en engel sammenlignet med de akademiske forlag

En nylig artikel i The Guardian handler om de videnskabelige forlags prispolitik, og siger det råt for usødt. Læs artiklen Academic publishers make Murdoch look like a socialist

Læs mere

University College of London publicerer sin Servicestrategi for 2011-2014

University College of London, et af de store engelske universiteter, hvis chef, Paul Ayris, er formand for LIBER, har nu publiceret en Services Strategy 2011-2014. Den rummer de velkendte afsnit om Vision, Mission og Values. Dens hovedtemaer af interesse i generel sammenhæng er støtte til undervisning og forskning (i den rækkefølge), Space Management og Widening […]

Læs mere

Ny model for lærebøger

At stille lærebøger til rådighed for de studerende: det gør danske forskningsbiblioteker normalt ikke – de studerende forventes at købe dem selv. Alligevel er det et evigt problem, og det er derfor ret interessant, at Amazon nu tilbyder leje af lærebøger med mulighed for personlig notetagning, understregning o.s.v., der gemmes permanent. Vel at mærke til […]

Læs mere

Ja, ja, ja .. selv zombier kan bruges

Trænger du til at peppe din brugerundervisning op, er der inspiration at hente hos MacPherson College. Deres nye undervisningsprogram hedder Library of the Living Dead og er baseret på en zombiefortælling. Læs Zombie attacks – How they can contribute to the success of your library fra CARL News

Læs mere

Google’s nye e-bogslæser

Nu skulle den så være her, Google’s nye e-bogslæser, med det fængende navn Story HD. Den koster 140 dollars og giver adgang til at købe og downloade bøger direkte fra Google eBooks store. Læs Google eBooks to Offer Story HD, Its Own e-Reading Device fra Publisher’s Weekly

Læs mere

Forældreløse bøger: University of Michigan tester vandene

En hovedproblem i Google Book Settlement sagen har vist sig at være adgangen til ”orphan works”, d.v.s. værker, der er in-copyright men out-of print, og hvis forfatter ikke kan lokaliseres. Universitetsbibliotekaren ved U. of Michigan har nu besluttet at give forskere on-campus elektronisk adgang til forældreløse værker i bibliotekets samlinger, idet han hævder, at en […]

Læs mere

Tilburg vælger OCLC

I kampen mellem OCLC, ExLIbris, Serials Solutions, Ebsco m.v. om at trækker kunder til deres nye cloud-baserede bibliotekssystemer har OCLC for nyligt scoret i vigtigt point ved at få Tilburg som kunde til deres Web-scale Management Services (WMS) and WorldCat Local. Læs Tilburg University selects OCLC’s Web-scale Management and Discovery Services

Læs mere

ALA seminar om Brugerdrevne anskaffelser

I forbindelse med det netop afholdte ALA Annual Meeting i New Orleans arrangeredes en pre-conference med titlen: Patron Driven Acquisitions in Academic Libraries: Maximizing Technology to Minimize Risk. Dagen bestod af et indledende indlæg som opridsede baggrundene, historien osv, hvor projekter omkring indkøb af alt der kan købes i stedet for at indlåne må siges […]

Læs mere

Ny publikation om Zotero for bibliotekarer

ACRL har nu udsendt en bog om Zotero for bibliotekarer, der sikkert vil være nyttig for de mange, der arbejder med at introducere og vejlede i dette referencehåndteringsredskab – som konkurrerer bl.a. med Reference Manager og RefWorks. Se meddeælelsen fra ACRL af 22. juli:

Læs mere

ICOLC i protest imod de internationale videnskabelige forlag

Den 22. juli har også den internationalebiblioteksforenings-forening  INTERNATIONAL COALITION OF LIBRARY CONSORTIA (ICOLC) offentliggjort en protest imod de internationale videnskabelige forlags forsøg på at begrænse interurbant udlån af digitale artikler:

Læs mere

Hathi Trust

Hathi Trust er et stort digital bibliotek skabt i et samarbejde med en række store biblioteker for at opbygge, formidle deres vigtige samlinger i digital form. Læs What every librarian should know about Hathi Trust

Læs mere

Det Svenske Kongelige Bibliotek og den svenske biblioteksforening laver ebogsundersøgelse

I foråret 2011 er debatten om ebøger i Sverige intensiveret. På den baggrund vil Det Kongelige Bibliotek i Stockholm, i samarbejde med den svenske biblioteksforening, gennemføre en undersøgelse af ebøger. Både gratis, og kommercielle udgivelser vil blive undersøgt, i relation til katalog, licensaftaler og adgangsforhold. Læs nyheden KB och Svensk Biblioteksförening tillsätter e-boksutredning  

Læs mere

Jobtilfredshed i amerikanske biblioteker

På trods af de hårde økonomiske tider er jobtilfredsheden i amerikanske biblioteker kun faldet med 2% siden 2007, til 70%, viser en undersøgelse fra Library Journal. Den vedrører amerikanske forhold, men rummer flere interessante temaer, der er interessante i  dansk sammenhæng. På et spørgsmål om konsekvenserne af den økonomiske krise, mente 38% af de adspurgte, […]

Læs mere

IPad skuffer som e-bogsmedie

Kindle ebogslæseren fører stadig  på markedet med ca. 65% af e-bogssalget, Barnes & Noble er godt på vej med Nook, og Apple’s iPad skuffer med kun 10% af salget. Hovedårsag: Apple har endnu ikke flyttet sit bogsalg til i-Tunes.Ellers er det samlede e-bogssalg fordoblet i løbet af det sidste år, og skulle i dag udgøre […]

Læs mere

Nyt statistikredskab til benyttelse af e-ressourcer

Cardiff Universitet har udviklet det første generiske system til at overvåge benyttelsen af et universitets e-ressourcer. Systemet hedder Raptor og udviklingen deraf er finansieret af JISC. Læs Usage statistics provide insight into resources

Læs mere

STM reaktion på ARL’s ILL-rapport

Rapporten fra ARL’s ”Task Force on International Interlibrary Loan and Document Delivery Practices” har straks udløst en reaktion fra The International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) som igennem længere tid har ført en kampagne for at intimidere fjernlån – især på tværs af landegrænser . I den udsendte erklæring opregner STM fem […]

Læs mere

Vigtigste trends i forskningsbiblioteker

ACRL (Association of College Research Libraries) har offentliggjort resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2010 om de vigtigste trends i forskningsbibliotekerne i dag. Blandt disse er Brugerstyrede anskaffelser (Patron-Driven Acquisitions), nedskæringer, eksplosiv vækst i mobile apparater og apps, samt digitalisering af specialsamlinger. Læs nyheden 2010 top ten trends in academic libraries

Læs mere

Udlånsfald i USA

Ifølge 2007-2008 statistikken for amerikanske forskningsbiblioteker (ARL) er der sket et fald i udlånet (uden fornyelser) af trykt materiale på 26% siden 1991. I henhold til andre statistikker er faldet på 37%. Rick Anderson fra University of Utah har nu påvist, at faldet er endnu større, hvis det sættes i relation til udviklingen i den […]

Læs mere

Rapport om indlejrede bibliotekarer

Indlejringen af bibliotekarer direkte i forsknings- og undervisningsmiljøerne er en af ideerne til fremtidig forskningsbiblioteksservice. Der er nu udkommet en rapport om 16 forsøg hermed ved US-universiteter: Embedded Librarians – Moving Beyond One-shot Instruction. ”Case studies and reports on projects from a wide variety of institutional types and sizes demonstrate ways the embedded model helps […]

Læs mere

Amazon sælger flere e-bøger end trykte

I en pressemeddelelse har Amazon oplyst, at de nu sælger 105 e-bøger, hver gang de sælger 100 trykte. I en tilsvarende – men vist ikke sammenlignelig – undersøgelse fra UK er det 242 e-bøger for hver 100 trykte. Der er samtidig presseforlydender om, at Amazon skulle overveje at udvikle en tablet-pc, der også kan læse […]

Læs mere

Flere penge til avisdigitalisering

På forslag til finanslov for 2012 har Kulturministeriet foreslået, at Statsbiblioteket i perioden 2012-2014 bevilges i alt 16.5 mio. kr. til ”avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer”. Baggrunden er, at Kulturministeriet ønsker at begrænse udgifterne til udbygning eller vedligeholdelse af magasinbygninger og samtidig ønsker at øge mængden af digitaliseret kulturarvsmateriale. Mange aviser findes i […]

Læs mere

Library of Congress på vej væk fra MARC 21

I hvert fald et større dansk bibliotek, Det Kongelige Bibliotek, har nu besluttet at gå over til MARC 21 i løbet af et par år. En hovedårsag hertil er, at det dermed bliver lettere for biblioteket at interagere med de nye internationale discovery-systemer, der p.t. er baseret på MARC 21.

Læs mere

Hvordan e-bøger – endnu smartere – kan leveres til læserne udenom bibliotekerne

Et af de opmuntrende træk ved diskussionen om, hvorvidt der i fremtiden vil være behov for biblioteker til at formidle bøger, har været overbevisningen om, at forlagene aldrig ville kunne finde en forretningsmodel, der ville bypasse bibliotekerne. En anden opmuntring har været de store systemer, der er indrettet netop på at formidle e-bøger gennem bibliotekerne, […]

Læs mere

Bowker studie: den trykte bog blomstrer fortsat

Bowker har udgivet en analyse af produktionen af trykte bøger i USA. Denne steg med 5&% fra 2009 til 2010 – efter en 4% stigning fra 2008 til 2009. Læs Bowker-nyheden ‘Print isn’t dead, says Bowker’s Annual Book Production Report‘

Læs mere

IFLA udtaler sig om Open Access

Nu har IFLA udsendt en udtalelse om Open Access. Generelt støtter IFLA den frie adgang til al information. IFLA må derfor støtte en forretningsmodel for informationsformidling, der skifter fra at brugerne skal betale for information (efter publicering) til en model, hvor de ikke skal. OA er derfor et vitalt led i IFLAs informationsagenda. Se hele udtalelsen […]

Læs mere

Nedtur for bøger åbne hylder

For en generation siden var det et mantra i forskningsbibliotekerne, at bøgerne skulle frem på åbne hylder, således at lånerne kunne browse direkte og selv fremtage ønskede bøger. De nye danske universitetsbiblioteker fra 70’erne blev indrettet efter dette princip.

Læs mere

Folkebibliotekerne er også i farezonen!

Den indflydelsesrige amerikanske meningsdanner, Seth Godin (forfatter til bl.a. bogen Tribes) har på sin blog skrevet om The Future of the Library, her folkebiblioteket. Hvis man tror, at folkebiblioteket er den sidste bastion for den klassiske biblioteksfunktion, tager man åbenbart fejl: “The library is no longer a warehouse for dead books. Just in time for […]

Læs mere

40% iPad-ejere læser ikke e-bøger på pad’en..

.. ifølge ny markedsrapport fra Simba. Det betyder så, at 60% læser e-bøger på deres iPad. Det er vel sådan set ret interessant … læs artiklen Sixty Percent of iPad Owners Read eBooks on Their iPad      

Læs mere

Dramatisk vækst i Open Access

Forskerværktøjet Mendeley rapporterer vækst fra 300.000 til 800.000 gratis fuldtekst forskningsartikler i første kvartal af 2011 – vel at mærke downloadede af forskerne selv. Også godt nyt fra DOAJ. Læs artiklen Dramatic Growth of Open Access

Læs mere

Nyt tidsskrift for kliniske forskningsdata

Formidlingen af de forskningsdata, der ligger til grund for faglige tidsskriftartikler, er ved at blive et vigtigt emne – også for forskningsbibliotekerne. Et vidnesbyrd om interessen for disse data er det nystartede tidsskrift, Trial, der primært har til opgave at formidle forskningsdata fra kliniske forsøg. Læs mere på BioMed Centrals blog

Læs mere

E-bogsudlån til Kindle

OverDrive, der leverer e-bøger til mange amerikanske biblioteker, har nu indgået aftale med Amazon om levering af e-bøger til Kindle. Det er muligvis en skelsættende begivenhed, jvf. artiklen Amazon to introduce Library Lending for Kindle fra The Chronicle of Higher Education

Læs mere

Syddansk Universitetsbibliotek – nu på mobilen

Som det første universitetsbibliotek herhjemme kan SDUB nu tilbyde adgang til søgning i bibliotekets katalog via mobiltelefon. Har man en smartphone kan man nu bestille bøger og tidsskrifter samt se sin lånerstatus og forny lån. Se grænsefladen på din egne smartphone på www.sdu.dk/ebib

Læs mere

Fire nye universitetsforlag slutter sig til JSTOR ordningen for e-bøger

JSTOR har oprettet en afdeling for e-bøger. Nu har Harvard, Columbia, Cornell, and California University Presses sluttet sig til ordningen, der p.t. omfatter more end 15.000 titler (både front- og backlist titler). Læs Books at JSTOR Grows, Adding Prominent Academic Publishers {jcomments on}

Læs mere

Ny bruger-dreven e-bogsservice fra e-brary

From a Serials Solutions press release: ebrary®, a leading provider of e-books and research technology, and long-time partner YBP Library Services, today announced the launch of an integrated Demand Driven Acquisition model that may be used in conjunction with Short Term Loans. The new program enables libraries to cost-effectively and efficiently provide patrons with access to vast […]

Læs mere

Projekt Brugerkaravanen vinder pris

På vegne af DEFF-programgruppen Mødet med Brugeren har Karen Harbo, AU, og Thomas Vibjerg Hansen, AUB, vundet The LIBER Award for Library Innovation. Der skal lyde et stort tillykke fra Danmarks Forskningsbiblioteksforening – læs mere om Brugerkaravanen på projektets hjemmeside

Læs mere

Forskningsbiblioteket som forskningsformidler

Det handler om kultur og konflikt, ungdom og etik og meget mere når Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, København den 28. og 29. april slår dørene op for Forskningens Døgn 2011 med fokus på Asien i et samarbejde mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og – bibliotek, Asien Dynamics Initiative og Nordisk Institut for Asienstudier.

Læs mere

Succes for National Institut of Health’s Open Access Politik

NIHs nye Open Access politik, der forpligter forskere, der har fået støtte fra NIH til at publicere deres forskning i OA,  har nu tre-års jubilæum. Det har faktisk været en stor succes: PubMedCentral indeholder nu mere end 2 millioner fuldtekst artikler med rapporter om NIH-finansieret forskning, og en halv million mennesker får hver dag digital […]

Læs mere

Amerikanerne gør oprør mod fortrolighed om licenspriser

ARL har tidligere offentliggjort en principerklæring om at biblioteker ikke bør indgå licenskontrakter med klausuler om at priserne er hemmelige. Nu har Cornell fulgt op med Nondisclosure Clauses

Læs mere

Kan forlagene forhindre e-bogsudlån fra bibliotekerne?

På bloggen Copyright & Technology er der to interessante artikler om, hvorvidt forlagene kan og vil forhindre bibliotekerne i at udlåne e-bøger. Det rejser spøgelset om ”library bypass” igen, og om hvorvidt forlagenes langtidsstrategi vil være udelukke bibliotekerne fra informationskredsløbet. Læs artiklen Are libraries locked out of the ebook world? Læs artiklen E-Book Lending: The […]

Læs mere

Videnskabsministeren vil gøre al forskning gratis og tilgængeligt

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) har meddelt, at hun vil gøre forskning offentligt tilgængelig ved at lægge den op til gratis brug via internettet -tidsskrifter frygter for deres liv. Læs artiklen fra Politiken her{jcomments on}

Læs mere

E-bogen påvirker nu salget af trykte bøger i Nordamerika

Salget af trykte bøger i Canada er faldet med 5%. Specialister vurderer, at der er to årsagen: den økonomiske krise og e-bogens fremmarch – mest det sidste. Tilsvarende i USA, læs mere her{jcomments on}

Læs mere

Nu går selv bibliotekerne Open Access

Det har længe været et paradoks, at biblioteker, der argumenterer højlydt for Open Access, tager sig godt betalt for deres egne tidsskrifter. Nu har ACRL besluttet, at deres tidsskrift, College og Research Libraries, går Open Access. Læs hele nyheden her {jcomments on}

Læs mere

ALA har nedsat to arbejdsgrupper om e-litteraturproblemer

Den første skal arbejde med fair adgang til  digitale ressourcer, den anden med e-bøger. Baggrunden er blandt andet HarperCollins nye forretningsmodel for e-bøger (max 26 udlån). Læs mere her {jcomments on}

Læs mere

Finlands Nationalbibliotek digitalisere ved hjælp af brugerne

Finlands Nationalbibliotek har søsat et nyt digitaliseringsprojekt der via bl.a crowdsourcing og computerspil skal få brudt de støvede arkiver og i bits og bytes og formidlet dem. Læs mere her{jcomments on}

Læs mere

The Bodleian samarbejder med Vatikanet

The Bodleian, Oxford Universitets Hovedbibliotek, har indledt et samarbejdet med Vatikanets Bibliotek, grundlagt i 1451, d.v.s. 31 år før Københavns Universitetsbibliotek.

Læs mere

ACRL reviderer sine standarder for biblioteksbetjening af højere uddannelser

ACRL har nu publiceret sit forslag til revision af Standards for Libraries in Higher Education. Læs den her{jcomments on}

Læs mere

Et nyt universitetsbibliotek – Aarhus University Library

Aarhus Universitet gennemfører i disse år en omfattende strukturreform. Målet med reformen er at styrke tværfagligheden i forskning og undervisning og ruste Universitetet til øget international konkurrence.

Læs mere

Open Access lever internationalt, selvom Danmark halter efter

I en nylig artikel i SPARC Open Access Newsletter gør en af OA-guruerne status over den vigtigste nyere udvikling på området{jcomments on}

Læs mere

Vrede over nye HarperRows forretningsmodel for e-bøger

Forleden berettede vi om HarperRow’s nye forretningsmodel for e-bøger, der begrænser benyttelsen af e-bøger til 26 ”gange”. Amerikanske biblioteker er i oprør over denne nye ordning – der tales om boykot, læs mere her{jcomments on}

Læs mere

Skal vi alligevel udlåne e-bogslæsere?

American Libraries Association TechSource har afholdt et webinar med titlen How to start an eReader lending program at your library. Se her

Læs mere

Hvordan kan man elske en e-bog?

På sin hjemmeside, Endless Innovation, har Dominic Basulto skrevet om vores kærlighed til bøger (de trykte) og om hvordan vi kan udvikle emotionel tilknytning til digitale bøger.

Læs mere

OCLC-undersøgelse: Perceptions of Libraries 2010

OCLC har lavet en opfølgning af sin undersøgelse fra 2005 af USA-borgeres opfattelse af bibliotekerne.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Der skrives meget om kundecentreret innovation, og også biblioteksverden har vist interesse for denne trend, der passer fint med vores dobbelte fokus på vore brugere og på innovation. Jeffrey Baumgartner (se nedenfor) har skrevet et provokerende og tankevækkende indlæg: ”Hvis du vil have gennembrudsinnovation, så lad være at lytte til dine brugere”. Læs indlægget her […]

Læs mere

Forum for Brugeruddannelse vinder pris

Stop Plagiat Nu vinder pris Kampagnen ‘Stop plagiat nu’ har netop vundet en pris i Forskningsnettets kåring ‘Det gyldne snit’, kategorien ‘Videobaserede undervisningsmaterialer’. Forum for Brugeruddannelse under Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været med til at udvikle denne webtutorial for studerende om plagiering/videnskabelig redelighed. Se nærmere på Stop plagiat nu. Juryens begrundelse:“Denne web-tutorial for studerende om plagiering/videnskabelig redelighed […]

Læs mere

HB-medlem i Kulturministeriets biblioteksudvalg

Kulturministeriet har nu sammensat det hold, der skal arbejde med den fortsatte udvikling af folkebibliotekerne i Danmark. Ditte Jessing fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Hovedbestyrelse er blevet medlem af biblioteksudvalget, der bl.a. skal se på folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet, globaliseringsstrategi og livslang læring. Udvalgets arbejde skal være afsluttet primo 2010. Læs kommissoriet for udvalget her

Læs mere

SDU bryder monopol på biblioteksuddannelse

Syddansk Universitet i Odense tilbyder per 1. september en ny uddannelse i bibliotekskundskab og videnskommunikation. Den nye uddannelse er opstået på baggrund af ønsker i biblioteksbranchen. Fra 1. september kan nye studerende uddanne sig til bibliotekar på Syddansk Universitet i Odense. Universitetet har netop fået den endelige godkendelse af den nye uddannelse, der bærer navnet […]

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har d. 18 august 2008 indsendt følgende høringssvar til Kulturministeriet: Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker for det tilsendte høringsmateriale og kan med undtagelse af et enkelt forhold omkring nedlæggelsen af Uddannelsesrådet i det store hele tilslutte sig indholdet i bekendtgørelsen.

Læs mere

Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har d. 18 august 2008 indsendt følgende høringssvar til Kulturministeriet: Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med udkastet til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

Læs mere