Selv Murdoch er en engel sammenlignet med de akademiske forlag