FFUs Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur

Kontaktgruppen er etableret efter aftale med organisationerne inden for fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne.
 
FFU’s Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur skal sikre koordinering og facilitering af samarbejdet partnerne imellem med fokus på relevante aktiviteter der udspringer af KOMBIT, herunder at sikre en hensigtsmæssig indflydelse på relevante emner.
 
Udgangspunktet for indsatsen er den nationale infrastruktur (DanBib, bibliotek.dk, lånesamarbejde m.v.), men mandatet er mere åbnet, og ventes på sigt at omfatte flere tilgrænsende områder, herunder indkøbs- og formidlingsopgaver.