FORA | Forum for Elektroniske Ressourcer

I Forum for E-ressourcer beskæftiger vi os med alle aspekter af livet med elektroniske informationsressourcer.

  • Hvad må vi med dem?
  • Hvordan stiller vi dem til rådighed?
  • Hvad gør vi, når priserne stiger og bevillingerne falder?
  • Hvordan har vi det med e-bøger på DFFU-bibliotekerne?
  • Hvor passer open access ind?
  • … og hvad med metadata og forskningsdata og …?

Der er nok at tage fat på, og vi forsøger at sætte fokus på nogle af emnerne på de årlige temadage. Det er også her, der er basis for debat og erfaringsudveksling med kolleger på tværs af institutionerne.

Er du interesseret i at se hvilke temadage, vi har afholdt, kan du se under Arrangementer.

Bestyrelse

Vibeke Christensen (formand)

På valg i ulige år

Det Kgl. Bibliotek | | [email protected]

Christian B. Knudsen

På valg i lige år

Det Kgl. Bibliotek | | [email protected]

Lise Ingemann Mikkelsen

På valg i lige år

DTU Bibliotek | | [email protected]

Anne Marie Lind Danielsen

På valg i ulige år

VIA Bibliotekerne | | [email protected]

Maria Ostenfeld Pedersen

På valg i ulige år

Syddansk Universitetsbibliotek | | [email protected]

Sofie Søndergaard Madsen

På valg i lige år

Aalborg Universitetsbibliotek | | [email protected]

Arrangementer og kurser

Nyhedsfeed for fora