FORA | Forum for Markedsføring

Forum for markedsføring er for dig, der arbejder med, hvordan vi i DFFU-bibliotekerne kan styrke og udvikle markedsføringen af vores mange forskellige services, systemer og produkter.

Formålet er gennem videndeling og kompetenceudvikling at skabe de bedst mulige rammer for at øge synligheden og kendskabet til bibliotekerne.

Følg med på bloggen https://dffu.home.blog/, hvor du kan se nogle af DFFU bibliotekernes mange forskellige markedsføringsaktiviteter.

Bestyrelse

Thomas Skov Jensen

DTU Bibliotek | | [email protected]

Birgitte Munk

Københavns Universitetsbibliotek / Det Kgl. Bibliotek | | [email protected]

Mads Lauritzen

CBS Bibliotek | | [email protected]

Jeppe Lomholt Akselbo

Syddansk Universitetsbibliotek | | [email protected]

Jan Erik Hansen

Københavns Universitetsbibliotek / Det Kgl. Bibliotek | | [email protected]

Anna-Katrine Edelfeldt Jacobsen

Roskilde Universitetsbibliotek | | [email protected]

Nyhedsfeed for fora

Forum for Markedsføring vil:

  • Medvirke til at professionalisere bibliotekernes markedsføring
  • Skabe overblik i forhold til centrale temaer og begreber, såvel nationalt som internationalt
  • Eksperimentere med forskellige metoder og strategier, f.eks. i forhold til brugen af sociale medier
  • Arbejde med hvordan markedsføringsstrategier kan implementeres i en bibliotekskontekst
  • Udbrede kendskabet til markedsføringens betydning for bibliotekernes arbejde internt i vores egne biblioteksorganisationer
  • Danne rammen for fælles markedsføringsinitiativer
  • Monitorere og perspektivere udfordringer og potentialer i forbindelse med DFFU bibliotekernes brand.

 

Arrangementer

I Forum for Markedsføring ønsker vi at afholde en årlig konference om et aktuelt og afgørende emne. Desuden vil vi 2-3 gange årligt indbyde alle interesserede i DFFU-bibliotekerne til at deltage i netværksmøder om skiftende temaer.