Medlemsbiblioteker

Medlemsliste 2022

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Arkitektskolen i Århus

Biblioteket for Arkitektur, Design, Konservering og Scenekunst

CBS Bibliotek

Cphbusiness City

Danish Meat Research Institute, Teknologisk Institut

Danmarks Statistiks Bibliotek

Dansk BiblioteksCenter A/S

Designmuseum Danmark Bibliotek

Det Danske Filmmuseum Bibliotek

Det Jydske Musikkonservatorium

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

DIIS Library

DTU Bibliotek

Erhvervsakademi Århus, Biblioteket

Fagbiblioteket, Hospitalsenhed Midt, Viborg

Folketingets Bibliotek

Forbundet Kultur og Information

Forsvarsakademiets Videncenter

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Glostrup Hospital, Medicinsk Bibliotek

Hillerød Hospital, Sundhedsvidenskabeligt Bibliotek

IBA Erhvervsakademi Kolding, Biblioteket

KEA Biblioteket

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Københavns Professionshøjskole, Biblioteket

Medicinsk Bibliotek, Sydvestjysk Sygehus

Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetshospital

Musikhistorisk Museum & Carl Claudius’ Samling

NIAS Library and Information Centre

NOTA

Nunatta Atuagaategarfia

Professionshøjskole Absalon, Biblioteket

Professionshøjskolen University College Nordjylland, Biblioteket

Professionshøjskolen University College Syd, Biblioteket

Region Sjællands Fagbibliotek, VID

Rigshospitalet, Medicinsk Bibliotek

SIMAC. Open Learning Centre

Sundhedsstyrelsens Bibliotek

Syddansk Universitetsbibliotek

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket

VIA Bibliotekerne

VIVE Bibliotek

Aalborg Universitetsbibliotek