Abonnement

Læs også

REVY sendes automatisk til medarbejdere ved medlemsinstitutionerne.

Særskilt abonnement koster DKK 400 for en årgang + porto.

Bestilling af abonnement samt meddelelser om varige adresseændringer bedes sendt til:

DFFU Sekretariatet
Syddansk Universitetsbibliotek
Studiestræde 6
1455 København K

Tlf.: +45 4220 2177
E-mail: [email protected]