Arrangementer

Workshop 17.11.2015

Hvordan skal DanBib og bibliotek.dk fungere om to-fem år?

Der er blevet afholdt en inviteret workshop med titlen Hvordan skal DanBib og bibliotek.dk fungere om to-fem år? Hvilke nye funktioner i DanBib og bibliotek.dk har vi som FFU-biblioteker brug i de kommende år? Tanken var at samle stærke faglige kompetencer fra FFU-bibliotekerne til en udviklingsorienteret workshop om den fremtidige udvikling – befriet for diskussioner om de aktuelle udviklingsprojekter for at give et strategisk overblik. Hvad har vi brug for at fælleskatalogen kan berige de lokale systemer og de enkelte bibliotekers arbejdsgange med?

Ideer og forslag fra workshoppen blev behandlet i FFUs DDB kontaktgruppe. Resultatet blev Hvordan skal DanBib / bibliotek.dk fungere om 2-5 år? Strategiske pejlemærker for FFU-bibliotekerne. Udarbejdet af FFUs DDB Kontaktgruppe ; se startside for FFUs DDB kontaktgruppe.

Seminar: DanBib/bibliotek.dk/DDB og FFU-bibliotekerne

Mandag den 5. oktober 2015 kl. 10.00 – 14.30, Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB), Campus Odense

Program:

Indledning / Niels-Henrik Gylstorff, Aalborg Universitetsbibliotek

Databrønd i den nationale biblioteksinfrastruktur

Databrønden: baggrund, teknik og politik / Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek. — Baggrunden for etablering af databrønden og løsningsmuligheder for de større biblioteker.

Professionshøjskolerne og databrønden / Tove Schmidt Rødgaard, Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk / University College Lillebælt — Præsentation af professionshøjskolernes resource discovery løsning med DBCs databrønd

Databrøndens indhold set med FFU øjne / Gitte Bach Markussen, SDUB. — Eksempler på relevante kilder i databrønden – set med universietsbiblioteksøjne.

De små biblioteker og databrønden / Kim Stamer Harder, GAEB / Roskilde Tekniske Skole og Leif Andresen. — Præsentation af en løsningsmodel for brug af databrønden for små og mindre biblioteker.

Nyt netpunkt/ Nanna Agergaard, DBC

Danbib migreres til databrønden og som følge deraf ny grænseflade til netpunkt.Der fortælles om arbejdsgruppen (bestående af biblioteksansatte), dens metode og konklusioner. Der fortælles om plan for og status på udviklingen, og hvornår I bliver inddraget.

Releaseplaner for den nationale biblioteksinfrastruktur – status og fremtidige muligheder / Leif Andresen

Præsentation af erfaringer med arbejdet med bibliotek.dk og DanBib de sidste år – vedlagt: Releaseplaner_for_den_nationale_biblioteksinfrastruktur__status.pdf

Oplæg om hvor hvordan skal DanBib og bibliotek.dk fungere om to-fem år og FFUs bibliotekernes bidrag til udviklingen af denne nationale infrastruktur – vedlagt: Hvordan skal DanBib og bibliotek.dk fungere om to-fem år

Afslutning / Niels-Henrik Gylstorff

Praktisk:

Seminaret finder sted i SDUB, Campus Odense, i undervisningslokale på 1. sal.

Man kan finde biblioteket via dette kort: http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=699

Hvis man kommer i bil er der ledige parkeringspladser på P9 og P4.

Tilmelding med email til Gitte Bach Markussen: [email protected] senest 28. september 2015.

FFUs DDB Kontaktgruppe afholdt seminar 31. oktober 2014:

Seminar Danskernes Digitale Bibliotek for Forsknings, fag- og uddannelsesbiblioteker

Power-point til download fra seminaret:

DDBs overvejelser om det samarbejdende biblioteksvæsen med særlig fokus på FFU biblioteker samarbejdsflader m.v.   v. Glenn Lervad-Bjørn, Sekretariatschef hos Danskernes Digitale Bibliotek

Danbib og bibliotek.dk: Opsummering af påvirkningsmuligheder og oplæg til den kommende periodes initiativer. Hvad skal vi fokusere på og hvordan inddrager vi FFU bibliotekerne bredt. v. Leif Andresen, chefkonsulent, Det Kongelige Bibliotek

Fremadrettede samarbejdsmuligheder. Indhold. Redaktionelle samarbejder. Handlingsplan v.Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket

Der deltog repæsentanter for Kulturstyrelsen, DDB og DBC i seminaret.

DBC uddelte Danbib migrering og DDB  – status til FFU okt 2014

Program til download

Der blev 7. marts 2014 afholdt Workshop om DanBib/bibliotek.dk og forskningsbibliotekerne arrangeret af FC og DBC efter aftale med Kulturstyrelsen

Udsendt materiale:

Program – Workshop 7. marts 2014

Deltagerliste Workshop 7. marts 2014

Bilag 1 – Strategisk fyrtårn for FFU-bibliotekerne v1.1

Bilag 2 – Skriftligt mødemateriale

Bilag 3 – Temaer og ønsker fra forskningsbibliotekerne

Bemærk at bilag 2 er kommentarer fra DBC medarbejdere til Bilag 3.

Power point fra dagen:

Workshop_FFU_ILL

Workshop_FFU_Forskningsbibl_og_WorldCat

Workshop_FFU_VIAF

Workshop_FFU_Aarshjul_samarbejde

Referat og opsamling fra workshoppen:

Workshop_FFU_DanBib_bibliotekdk_ReferatogOpsamling