Fora

Foreningen har seks fora eller netværk, som bl.a. afholder temadage og konferencer inden for deres emneområder.

Foreningens medlemmer kan foreslå emner til aktiviteter i de eksisterende fora eller etablering af nye fora. Nye fora skal godkendes af DFFU’s bestyrelse.

Dagsordener og evt. referater fra forabestyrelsesmøder kan fra 2021 ses her.

DFFU Sekretariatet
c/o Claus Vesterager Pedersen
Syddansk Universitetsbibliotek
Studiestræde 6
1455 København K

Mobil: +45 4220 2177
e-mail: [email protected]

Fora

FLIP’D

Formand Joshua Kragh Amudzidis-Bruhn
[email protected]

FLIP’Ds primære mål er at styrke og udbrede interessen for de undervisnings- og læringstilbud, som fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne tilbyder deres brugere - studerende, undervisere, forskere og andre ansatte. Vi henvender os til medlemmer af DFFU med faglig interesse og arbejdsopgaver indenfor dette område.

Forum for elektroniske ressourcer

Formand Vibeke Christensen
[email protected]

Forum for E-ressourcer beskæftiger sig med alle aspekter af livet med elektroniske informationsressourcer.

Metaforum

Formand Nikolaj Kjær Jensen
[email protected]

I Metaforum arbejder vi med udviklingen, berigelsen og brugen af metadata i flere forskellige sammenhænge.

Forum for formidling af ophavsret

Formand Kasper Bøgh Pedersen
[email protected]

Formålet med Forum for Formidling af Ophavsret er at styrke og udbrede kendskabet til ophavsret inden for forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteksområderne, samt understøtte disse biblioteksområders formidling af ophavsretten.

NEFUS

Formand Liv Bjerge Laursen
[email protected]

Netværk for Forskningsunderstøttende Services er for alle der arbejder med forskerservice, formidling af forskning, forskningsregistrering, bibliometri og open-access.
Formålet er at udvikle og videndele omkring forskningsunderstøttende services ved universitets- og forskningsbibliotekerne.

Forum for markedsføring

Formand Thomas Skov Jensen
[email protected]

Forum for Markedsføring Forum for markedsføring er for dig, der arbejder med, hvordan vi i DFFU-bibliotekerne kan styrke og udvikle markedsføringen af vores mange forskellige services, systemer og produkter.