Fora

Foreningen har seks fora eller netværk, som bl.a. afholder temadage og konferencer inden for deres emneområder.

Foreningens medlemmer kan foreslå emner til aktiviteter i de eksisterende fora eller etablering af nye fora. Nye fora skal godkendes af DFFU’s bestyrelse.

Dagsordener og evt. referater fra forabestyrelsesmøder kan fra 2021 ses her.

DFFU Sekretariatet
c/o Claus Vesterager Pedersen
Syddansk Universitetsbibliotek
Studiestræde 6
1455 København K

Mobil: +45 4220 2177
e-mail: sekretariat@dfdf.dk

Fora

FLIP’D

Formand Joshua Kragh Bruun
flipd@dfdf.dk

FLIP’Ds primære mål er at styrke og udbrede interessen for de undervisnings- og læringstilbud, som fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne tilbyder deres brugere - studerende, undervisere, forskere og andre ansatte. Vi henvender os til medlemmer af DFFU med faglig interesse og arbejdsopgaver indenfor dette område.

Elektroniske ressourcer

Formand Vibeke Christensen
elektroniskeressourcer@dfdf.dk

Forum for E-ressourcer beskæftiger sig med alle aspekter af livet med elektroniske informationsressourcer.

FORFRA (Fjernlån, referencer, Accession)

Formand Diana Nauntofte
forfra@dfdf.dk

I FORFRA arbejder vi først og fremmest med fjernlån. I de senere år har vi erfaret, at flere og flere emner presser sig på i fjernlånsarbejdet – herunder ikke mindst referencearbejdet, men også problematikken omkring fjernlån kontra accession.

Metaforum

Formand Mette Bøj Brodersen
metaforum@dfdf.dk

I Metaforum arbejder vi med udviklingen, berigelsen og brugen af metadata i flere forskellige sammenhænge.

Forum for formidling af ophavsret

Formand Erik Sonne
ophavsret@dfdf.dk

Formålet med Forum for Formidling af Ophavsret er at styrke og udbrede kendskabet til ophavsret inden for forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteksområderne, samt understøtte disse biblioteksområders formidling af ophavsretten.

NEFUS

Formand Liv Bjerge Laursen
nefus@dfdf.dk

Netværk for Forskningsunderstøttende Services er for alle der arbejder med forskerservice, formidling af forskning, forskningsregistrering, bibliometri og open-access.
Formålet er at udvikle og videndele omkring forskningsunderstøttende services ved universitets- og forskningsbibliotekerne.

Markedsføring

Formand Thomas Skov Jensen
markedsforing@dfdf.dk

Forum for Markedsføring Forum for markedsføring er for dig, der arbejder med, hvordan vi i DFFU-bibliotekerne kan styrke og udvikle markedsføringen af vores mange forskellige services, systemer og produkter. Formålet er gennem videndeling og kompetenceudvikling at skabe de bedst mulige rammer for at øge synligheden og kendskabet til bibliotekerne.