Forskbib-listen

Læs også

Brug Forskbib-Listen

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker tilbyder Forskbib-Listen som en service til fremme af dialog mellem foreningens medlemmer. Brug derfor Forskbib-Listen hvis du vil:

  • starte en faglig diskussion
  • gøre opmærksom på faglige arrangementer
  • rejse et spørgsmål

Når du skriver til listen på adressen mailto: [email protected] , kommer du automatisk ud til alle de personer, som er tilmeldt listen.

Du tilmelder dig nyheder fra Forskbib-Listen på forsiden af hjemmesiden.

Retningslinjer for brug af Forskbib-Listen

Kommunikation på listen skal bygge på relevans, ærlighed, ansvarlighed og åbenhed. Indhold, som udsendes over listen, skal derfor:

  • have faglig interesse og relevans
  • være hæderligt og sandfærdigt
  • holde en god tone uden at omtale andre dårligt eller hænge dem ud
  • have en tydelig afsender

Det henstilles, at annoncering af arrangementer kun bliver gentaget 1 gang, med mindre der er tale om væsentlige ændringer. Listen er heller ikke til direkte salg af produkter eller eller kommercielle ydelser.

Moderator for Forskbib-Listen er Claus Vesterager Pedersen ([email protected])