FORA | Metaforum

METAFORUM : Forum for Metadata og Katalogisering.

Vi er et forum, der arbejder med udviklingen , berigelsen og brugen af metadata i forskellige sammenhænge.

I dag findes der uendelig megen (tilgængelig) information – det gælder både i kataloger, forskningsdatabaser og på internettet. Kvaliteten af disse informationer er dog varierende, hvilket både påvirker brugernes evne til at finde dem samt validiteten af dem. Men efterhånden er der ved at komme fokus på, at med gode og konsekvente metadata kan vi forbedre vores services til de forskellige brugergrupper.

Som eksempel er der megen fokus på digitalisering af vores kulturarv – men uden anvendelige metadata er det ikke meget bevendt. Det samme kan siges om forskningsdata, som er et andet stort fokusområde.

 

Hvilke opgaver har Forummets bestyrelse?

  • Bestyrelsen arbejder med at:
  • Følge den nationale og internationale udvikling af standarder og metoder, der er relevante for registrering, dvs. frembringelse, indsamling, bearbejdelse og præsentation af biblioteksrelevante data.
  • Være med til at præge udviklingen på området via deltagelse i høringer, arbejdsgrupper og projekter.
  • Formidle informationer om registreringsspørgsmål og –emner i videste forstand.
  • Tilrettelægge møder og uddannelsesaktiviteter i DFFU’s regi og følge op på sådanne arrangementer.

 

Vil du vide mere? Kontakt en fra bestyrelsen.

 

Bestyrelse

Mette Bøj Brodersen (formand)

På valg i ulige år

Det Kgl. Bibliotek, AU Library, Campus Emdrup | 87 16 35 42 | mbbr@kb.dk

Nikolaj Kjær Jensen (næstformand)

På valg i ulige år

Copenhagen Business School | 38 15 37 33 | nkj.lib@cbs.dk

Julie Groth Christensen (budgetansvarlig)

På valg i lige år

Københavns Professionshøjskole | 51 63 24 76 | juch@kp.dk

Margit Sørensen Helbo (hjemmesideansvarlig)

På valg i lige år

Det Kgl. Bibliotek, Aarhus | 25 52 09 02 | msh@kb.dk

Bodil Dalgaard-Møller (suppleant)

På valg hvert år

DBC | 24 66 78 42 | bdm@dbc.dk

Arrangementer og kurser

Nyhedsfeed for fora