FORA | Metaforum

METAFORUM : Forum for Metadata og Katalogisering.

Vi er et forum, der arbejder med udviklingen , berigelsen og brugen af metadata i forskellige sammenhænge.

I dag findes der uendelig megen (tilgængelig) information – det gælder både i kataloger, forskningsdatabaser og på internettet. Kvaliteten af disse informationer er dog varierende, hvilket både påvirker brugernes evne til at finde dem samt validiteten af dem. Men efterhånden er der ved at komme fokus på, at med gode og konsekvente metadata kan vi forbedre vores services til de forskellige brugergrupper.

Som eksempel er der megen fokus på digitalisering af vores kulturarv – men uden anvendelige metadata er det ikke meget bevendt. Det samme kan siges om forskningsdata, som er et andet stort fokusområde.

 

Hvilke opgaver har Forummets bestyrelse?

  • Bestyrelsen arbejder med at:
  • Følge den nationale og internationale udvikling af standarder og metoder, der er relevante for registrering, dvs. frembringelse, indsamling, bearbejdelse og præsentation af biblioteksrelevante data.
  • Være med til at præge udviklingen på området via deltagelse i høringer, arbejdsgrupper og projekter.
  • Formidle informationer om registreringsspørgsmål og –emner i videste forstand.
  • Tilrettelægge møder og uddannelsesaktiviteter i DFFU’s regi og følge op på sådanne arrangementer.

 

Vil du vide mere? Kontakt en fra bestyrelsen.

 

Bestyrelse

Nikolaj Kjær Jensen (formand)

Copenhagen Business School | 38 15 37 33 | nkj.lib@cbs.dk

Mette Bøj Brodersen (næstformand)

Det Kgl. Bibliotek, AU Library, Campus Emdrup | 87 16 35 42 | mbbr@kb.dk

Lena Wiborg (webansvarlig)

Syddansk Universitetsbibliotek | 65 50 14 33 | lena@bib.sdu.dk

Rikke Touborg (budgetansvarlig)

Folketingets Bibliotek | | Rikke.Touborg@ft.dk

Hugin Eide

DBC | | HUE@dbc.dk

Sanne Pedersen (webansvarlig)

Syddansk Universitetsbibliotek | | sannep@bib.sdu.dk

Karina Schødt Vedel-Smith

Det Kgl. Bibliotek | | ksc@kb.dk

Arrangementer og kurser

Nyhedsfeed for fora