Bestyrelsens opgavefordeling 2020-2021

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Karin Englev

Næstformand: Gitte Bruun Jensen

Kasserer: Hans Kristian Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem: Joshua Kragh Bruhn

Bestyrelsesmedlem: Hanne Munch Kristiansen

Bestyrelsesmedlem: Helle Brink

Bestyrelsesmedlem: Henrik Wium Senfer

Bestyrelsesmedlem: Karen Buus

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

Karin Englev: Formand – tegner foreningen udadtil

 • DFFU aktiviteter: Årsmøde, formandsopgaver
 • Repræsentation: Bibliotekernes Dialogforum, Bibliotekernes Koordinationsforum (Slots- og Kulturstyrelsen)

Gitte Bruun Jensen: Næstformand

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • Repræsentation: Bibliotekernes Dialogforum
 • Samarbejdspartnere: FC, NUAS

Hans Kristin Mikkelsen: Kasserer

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde, regnskab og økonomi
 • Samarbejdspartnere: Kontakt til biblioteksuddannelserne

Joshua Kragh Bruhn:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • Samarbejdspartnere: IFLA, NORDInfolit

Karen Buus:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • Samarbejdspartnere: KOMBIT

Hanne Munch Kristiansen:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde
 • Repræsentation: LIBER, SPARC, UKSG

Henrik Wium Senfer:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • Samarbejdspartere: Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Helle Brink:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde, Fora-ansvarlig

Claus Vesterager Pedersen:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde, Vinterinternat, Web og Kommunikation, Arrangementer og FORA

Arbejdsgrupper:
Der etableres arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer, som får konkret ansvar og opgaver. • Hver arbejdsgruppe udpeger en ”chair”.

 • Arbejdsgrupperne matcher bestyrelsens arbejdsplan og flere kan tilføjes efter behov
 • Arbejdsgrupperne er ansvarlige for at udarbejde kvalificerede oplæg til bestyrelsen m.v.
 • Arbejdsgrupperne og ”chair” bør være synlige på websiden
 • Årsmøde: Karin, Hans Kristian, Hanne, Helle, Claus
 • Vinterinternat: Gitte, Henrik, Karen, Joshua, Claus
 • Samarbejdsrelationer:
 • FORA: Helle, Claus
 • Web & Kommunikation: Claus