Bestyrelsens opgavefordeling 2023-2024

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Karin Englev

Næstformand: Joshua Kragh Amudzidis-Bruhn

Kasserer: Lise Ingemann Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem: Hanne Munch Kristiansen

Bestyrelsesmedlem: Helle Brink

Bestyrelsesmedlem: Henrik Wium Senfer

Bestyrelsesmedlem: Karen Buus

Bestyrelsesmedlem: Rubina K. Afzal

Suppleant: Bonnie Frisendahl

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

Karin Englev: Formand – tegner foreningen udadtil

 • DFFU aktiviteter: Formand
 • Repræsentation: Bibliotekernes Dialogforum, Bibliotekernes Koordinationsforum (Slots- og Kulturstyrelsen), Advisory Board for Danmarks Forskningsportal

Joshua Kragh Amudzidis-Bruhn: Næstformand

 • DFFU-aktiviteter: Næstformand
 • Repræsentation: Bibliotekernes Dialogforum
 • Samarbejdspartnere: FC, NUAS, NORDInfolit

Lise Ingemann Mikkelsen: Kasserer

 • DFFU-aktiviteter: Regnskab og økonomi

Rubina K. Afzal:

Karen Buus:

 • Samarbejdspartnere: KOMBIT

Hanne Munch Kristiansen:

 • Repræsentation: LIBER, SPARC, UKSG

Henrik Wium Senfer:

 • Samarbejdspartere: Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Helle Brink:

 • DFFU-aktiviteter: Fora-ansvarlig

Bonnie Frisendahl:

Claus Vesterager Pedersen:

 • DFFU-aktiviteter: Sekretariat, Årsmøde, Vinterinternat, Web og Kommunikation, Arrangementer og FORA,

Arbejdsgrupper:
Der etableres arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer, som får konkret ansvar og opgaver. • Hver arbejdsgruppe udpeger en ”chair”.

 • Arbejdsgrupperne matcher bestyrelsens arbejdsplan og flere kan tilføjes efter behov
 • Arbejdsgrupperne er ansvarlige for at udarbejde kvalificerede oplæg til bestyrelsen m.v.
 • Arbejdsgrupperne og ”chair” bør være synlige på websiden
 • Årsmøde: Hele bestyrelsen, Claus
 • Vinterinternat: Hele bestyrelsen, Claus
 • Samarbejdsrelationer:
 • FORA: Helle, Claus
 • Web & Kommunikation: Claus