Kontingent

Læs også

Er du ansat på et bibliotek eller institution, som er medlem af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, kan du aktivere et personligt og kontingentfrit medlemsskab på baggrund af din arbejdsplads’ medlemsskab. Kontakt foreningens sekretariat: sekretariat@dfdf.dk

Andre, som ønsker et personligt medlemsskab, skal indbetale kontingent til foreningen. Beløbet udgør for tiden:

Private medlemmer: 325 kr. årligt

Pensionistmedlemmer: 165 kr. årligt

Studentermedlemmer: 60 kr. årligt

Kontakt foreningens sekretariat for tilsendelse af indmeldelsespapirer: sekretariat@dfdf.dk

 

Institutioner og biblioteker betaler kontingent ud fra antal medarbejdere indenfor følgende 10 kategorier: (Vedtaget på generalforsamlingen 18. september 2014)

Kat      Antal årsværk    Årligt kontingent  Stemmetal*)
I 400-500 60.000 110
II 301-400 48.000 100
III 201-300 36.000 90
IV 101-200 30.000 80
V 61-100 24.000 60
VI 41-60 18.000 40
VII 21-40 12.000 30
VIII 16-20 9.500 25
IX 11-15 6.000 20
X 1-10 480 kr/årsværk 1/årsværk

I udgangspunktet benyttes tal for bibliotekets størrelse, som de fremgår af den årlige indberettede biblioteksstatistik. Justering af kontingent i forhold til bibliotekets størrelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat: sekretariat@dfdf.dk