Kontingent

Læs også

Er du ansat på et bibliotek eller institution, som er medlem af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, kan du aktivere et personligt og kontingentfrit medlemsskab på baggrund af din arbejdsplads’ medlemsskab. Kontakt foreningens sekretariat: [email protected]

Andre, som ønsker et personligt medlemsskab, skal indbetale kontingent til foreningen. Beløbet udgør for tiden:

Private medlemmer: 325 kr. årligt (1 stemme)

Pensionistmedlemmer: 165 kr. årligt (1 stemme)

Studentermedlemmer: 60 kr. årligt (1 stemme)

Kontakt foreningens sekretariat for tilsendelse af indmeldelsespapirer: [email protected]

Institutioner og biblioteker betaler kontingent ud fra størrelse (økonomi og antal medarbejdere). (Vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen 3. december 2022).

Kat      Bibliotek                                           Kontingent  Stemmer
I Det Kgl. Bibliotek 225.000 130
II Syddansk Universitetsbibliotek 50.000 30
III DTU Bibliotek, Aalborg Universitetsbibliotek 28.000 22
IV CBS Bibliotek, VIA UC Bibliotekerne 24.000 18
V Københavns Professionshøjskole 18.000 15
VI Folketingets Bibliotek, NOTA, Professionshøjskolen Absalon, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UCN Biblioteket 12.000 12
VII KADK Bibliotek, UC Syd 9.000 10
VIII Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Statistik, Designmuseum Danmark, Forsvarsakademiets Bibliotek, Region Sjællands Fagbibliotek, Regionshospitalet Viborg, AABA 2.000 4
IX Det Danske Filminstitut, KEA Biblioteket, Socialstyrelsens Bibliotek, VIVE Bibliotek 1.500 3
X Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium,

DIIS Biblioteket, Erhvervsakademi Aarhus, Rigshospitalet

1.000 2

Alle andre (små) biblioteker betaler 500 kr. og har 1 stemme.

Andre organisationer:

DBC betaler 24.000 kr og har 18 stemmer. Forbundet Kultur og Information betaler 3.000 kr. og har 6 stemmer.

I udgangspunktet benyttes tal for bibliotekets størrelse, som de fremgår af den årlige indberettede biblioteksstatistik. Justering af kontingent i forhold til bibliotekets størrelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat: [email protected]