Nationalt RDM Netværk

Nationalt RDM Netværk blev etableret som ”græsrodsinitiativ”, da DM Forum under DeiC blev nedlagt.

I kan læse mere her: https://forskningsdata.dk/rdmnetvaerk/

Formålet med netværket er at samarbejde og vidensudveksle omkring udbredelsen af FAIR, undervisningstiltag og RDM-kompetenceudvikling.

Netværket er ikke kun for de, der sidder på forskningsbiblioteker med RDM-dagsordenen, men ligeså meget for data stewards og andre med interesse for RDM og FAIR.

Administration af netværket ligger pt. på DTU Bibliotek og man kan skrive til [email protected] for at blive medlem.