Open Access Netværk

Det uformelle Open Access-netværk blev etableret i 2021 og har til hensigt at virke som et sparrings- og videndelingsrum, hvor de deltagende fra forskellige institutioner kan spille ind med og blive berigede af andres erfaringer og løsninger til de udfordringer, som opstår i forbindelse med arbejdet for at udbrede Open Access til danske forskningspublikationer. Netværket kalder vi for Dansk Open Access-netværk/Danish Network for Open Access.

Alle, der arbejder med Open Access på danske forskningsinstitutioner, er mere end velkommen til at være med. Netværkets aktiviteter er i høj grad båret af medlemmernes engagement, og vi er som nævnt uformelle forstået på den måde, at vi ikke er knyttet til en organisation eller et forum, idet vi tror på, at det gør netværket mere bæredygtigt og effektivt. Vi har en hjemmeside med lidt info om formål og medlemmer her: https://openaccess.dk/  

Vi mødes fysisk et par gange om året, og vi har månedlige onlinemøder, hvor man kan spille ind med aktuelle problemstillinger og nyheder. Pt. er vi i gang med at afholde Open Access Week 2022, og vi er for første gang nogen sinde (Making history!!) gået sammen på tværs af institutionerne og har arrangeret et program med 10 online oplæg, der alle i udgangspunktet handler om noget omkring Open Access. Find mere info om Open Access Week 2022-programmet her: https://openaccess.dk/oaw2022  

For mere info om netværket eller andet er I velkommen til at skrive til Claus Rosenkrantz på mail crh.lib@cbs.dk – eller til Rasmus Rindom Riise, som er på mail rarr@kb.dk