Systematic Review Netværk – SR Netværket

Systematic Review netværket – i daglig tale SR Netværket – blev etableret i starten af 2022, som et samarbejde mellem KUB, AUL og SDUB.

Formålet er at udveksle viden og erfaring i arbejdet med systematiske reviews, forskningsoversigter og andre review-typer. Da et review består af mange processer, er komplekst og tidskrævende, kræver det god indsigt i de metoder og værktøjer, som kan understøtte review-arbejdet.

Der er derfor opstået et behov for et netværk, hvor vi kan sparre og dele erfaringer med hinanden.

Vi afholder 2-3 online møder årligt med interne og eksterne oplægsholdere og med mulighed for at diskutere og erfaringsudveksle på tværs af vores institutioner.

Så vidt muligt mødes vi fysisk en gang årligt til et heldagsmøde. Medlemmer i netværket vil blive inviteret ind i vores MS TEAMS-forum, hvor dokumenter, Power Points og videoer fra tidligere møder kan ses.

Har du lyst til vide mere om SR Netværket, er du velkommen til at skrive til:

Susie Rimborg (KUB) suan@kb.dk
Mette Brandt Eriksen (SDUB) mettee@bib.sdu.dk
Helene Sognstrup (AUL) hso@kb.dk