Historie

Læs også

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (tidl. Danmarks Forskningsbiblioteksforening) blev stiftet den 1. april 1978 som en fælles forening for Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker (SDF) og Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF).

De to grupper havde indtil da været en del af medlemsstrukturen i Danmarks Biblioteksforening, men utilfredshed med denne forening førte til en samlet udtræden i marts 1978.

I 2003 bragte DF-Revy to artikler, som opridser de historiske og politiske linier i anledning af foreningens 25 års jubilæum:

Carl Gustav Johannsen (2003): Tanker og erindringer i anledning af DF’s 25 års jubilæum – eller scener fra “Et dukkehjem”. Trykt i: DF-Revy, 26(3), s. 80-85

Morten Laursen Vig (2003): En forenings fødsel. Historien om hvordan Danmarks Forskningsbiblioteksforening blev til. Trykt i: DF-Revy, 26 (3), s. 67-78

Foreningens formænd gennem tiderne

Palle Birkelund, 1978-1980

Mette Stockmarr,1980-1982

Morten Laursen Vig, 1982-1984

Ulla Jensen, 1984-1986

Mette Stockmarr, 1986-1988

Niels-Henrik Gylstorff, 1988-1990

Niels Mark, 1990-1992

Lars Bjørnshauge, 1992-1994

Mette Stockmarr, 1994-1996

Carl Gustav Johannsen, 1996-1998

Erland Kolding Nielsen, 1998-2002

Niels-Henrik Gylstorff, 2002-2004

Claus Vesterager Pedersen, 2004-2008

Per Steen Hansen, 2008-2010

Michael Cotta-Schønberg, 2010-2014

Bertil F. Dorch, 2014-2020

Karin Englev, 2020-