Medlemskab – kontingentfrit

Jeg ønsker at aktivere mine medlemsrettigheder i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.

Send en mail til foreningens sekretariat [email protected] med information om navn, ansættelsessted samt din
mailadresse hos medlemsbiblioteket.

Du kan orientere dig om dit bibliotek er medlem af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesiblioteker
på hjemmesiden.