Netværk om Ouriginal og Ithenticate

Netværk om Ouriginal og Ithenticate blev dannet for flere år siden af Joshua Kragh Bruhn og Solveig Johnsen. Vi havde et behov for at videndele med andre ansatte på forskningsbiblioteker i forhold til brugen af de plagieringskontrolsystemer, der har været i brug rundt omkring.

Foruden at videndele om funktioner i systemerne har vi også haft rigtig god glæde af hinanden i forhold til snakke om, hvordan vi som forskningsbibliotek er med til at forebygge plagiering. Vi taler også om support og praktik og det er meget lærerigt at kende til brugen af systemerne  på andre universiteter.

I netværket sidder der p.t. ansatte fra CBS, KUB, AUL, ITU, SDU og AAU. Vi har mødtes fysisk, men nu veksler det mellem online (og det har primært været online efter corona) og fysisk.

Kontakt Solveig Johnsen [email protected] eller Joshua Kragh Bruhn [email protected] ved interesse.