Nøglepunkter

Nøglepunkter DanBib/bibliotek.dk/lånesamarbejde 2016

For følgende projekter i Den nationale biblioteksinfrastruktur. Releaseplan 2016 har FFUs DDB Kontaktgruppe en aftale med DBC om en løbende opfølgning.

Henvisninger til punkter på Releaseplan 2016 er sekundære i forhold til det angivne fokus.

Nyt Netpunkt

Fokus: Robust moderne værktøj til de professionelle

R15.01: Grænseflader til professionelle (Netpunkt Fase 1)

R16.20: Netpunkt.dk: Fase 2 af ny grænseflade til netpunkt.dk

R16.42: DanBib-migrering

Søgning

Fokus: Robust moderne værktøj til de professionelle

R16.17-19: MobilSøg

Lånesamarbejdet

Fokus: Løbende effektivisering af lånesamarbejdet  og anden deling af ressourcer

R16.32: Automatisk fjernlån af eget materiale R16.33: Yderligere udvikling og effektivisering af fjernlån

Datasamspil fælleskatalog/nationalkatalog

Fokus: Overgang til OAI-høstning af biblotekernes metadata

R15.13: Data I/O-system (FFU-flows og Data ind via OAI-PMH)

R16.26: Dataflow til DanBib. Nye Data I/O-projektet

Understøttelse af katalog-paradigmeskifte

Fokus: Hurtig og effektiv understøttelse af katalog-paradigmeskifte

R16.44: Teknologisk afklaring af RDA, Bib-frame og autoritetsdata

R15.19: Personautoriteter i Databrønden

Enklere adgang

Fokus: Sikring af enklest mulige adgang

R15.16: Bibliotek.dk integrerer til CULR

R16.06: Adgangsplatformen

Nøglepunkter_DanBib-bibliotek_dk-lånesamarbejde_2016_efter_Q3.pdf (6.12.2016) – (pdf-fil åbnes)

Nøglepunkter DanBib/bibliotek.dk/lånesamarbejde 2015

Status ultimo 2015 for nøglepunkter (pdf-fil åbnes)

Nøglepunkter DanBib/bibliotek.dk/lånesamarbejde 2014

Status for nøglepunkter 2014 (januar 2015) – (pdf-fil åbnes)